10 dopravních značek, které jste od autoškoly zapomněli

Dopravní značky omezující rychlost nebo varující před zatáčkami známe všichni, na silnicích je jich spousta. Zbytek z doslova stovek různých značek se ale mnozí z nás naposledy učili před desítkami let v autoškole a od té doby si jich nevšimli.
 
B10 - Zákaz vjezdu ručních vozíků
B10 - Zákaz vjezdu ručních vozíků Foto: MDČR

Některých značek je u silnic jako hub po dešti, jiné naopak v Česku potkáte jen naprosto výjimečně - anebo taky vůbec. A tak se snadno zapomene, co znamenají. Vybrali jsme deset takových, byť nemůžeme vyloučit, že kolem některých z nich denně jezdíte do práce.

Na samém konci najdete jednu „bonusovou” značku, jejíž význam je sice nabíledni, ale která v Česku, pokud je nám známo, nikde nestojí. České obce ji sice používat už mnoho let, ovšem z různých důvodů to nedělají.

Značky jsou seřazeny podle svého kódového označení v příloze č. 1 k vyhlášce 294/2015, která je jejich seznamem.

Mlha (A26)

 
A26 - Mlha

A26 - Mlha

Foto: MDČR

První ze záludných značek je vzácná, ale může být o to užitečnější - upozorňuje na nebezpečí výskytu mlhy nebo kouře. Jasně, že mlha může být všude, ale v takto označených místech je častější.

 

Pohyblivý most (A33)

 
A33 - Pohyblivý most

A33 - Pohyblivý most

Foto: MDČR

Podstatně vzácnější je v Česku značka „Pohyblivý most”, jejíž jméno je dostatečně vysvětlující. Vzácná je proto, že zvedací či jinak pohyblivé silniční mosty byste v Česku spočítali na prstech jedné ruky. Víme o jediném - v Českém Vrbném na Českobudějovicku.

Zákaz vjezdu ručních vozíků (B10)

 
B10 - Zákaz vjezdu ručních vozíků

B10 - Zákaz vjezdu ručních vozíků

Foto: MDČR

Tlačíte občas po silnici dvoukolák? Pokud na ní stojí tato značka a váš vozík je širší než 600 mm, porušujete tento zákaz. Ovšem, nepamatujeme si, že bychom někdy na českých silnicích takovouto značku viděli.

Zákazy vjezdu nebezpečným nákladům ( B18 a B19)

 
B18 a B19 - Zákazy vjezdu nebezpečným nákladům

B18 a B19 - Zákazy vjezdu nebezpečným nákladům

Foto: MDČR

Tyto dvě značky jsme spojili v jeden bod, neboť jsou si blízko. Název té první zní přesně „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad” a spadají tam výbušniny nebo hořlaviny, mimo jiné.

Druhá má snad nejdelší název ze všech: „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí”. Podobně jako značka B18 tato zakazuje vjezd vozidlům s nákladem ropy, ropných materiálů nebo jiných látek, které by mohly ohrozit životní prostředí, zejména znečistit vodu. Proto taky jsou pod oranžovou cisternou dvě modré vlnky.

Sněhové řetězy (C5a a C5b)

 
C5a a C5b - Sněhové řetězy

C5a a C5b - Sněhové řetězy

Foto: MDČR

Tato značka přikazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech nasadit řetězy na nejméně dvě hnací kola, jinak nesmí pokračovat v jízdě, nemá-li pneumatiky s hřeby. Což většinou nemá, neboť ty jsou pro civilní použití v Česku zakázány.

Zajímavostí je, že vyhláškami 294/2015 Sb. ani 30/2001 Sb., tedy prováděcí vyhláškou pravidel provozu na pozemních komunikacích, není platnost této značky omezena. To znamená, že pokud na ni narazíte ve třicetistupňovém vedru a není doplněna nějakou dodatkovou tabulkou, např. s textem „Při souvislé sněhové vrstvě”, povinnost užít řetězy stále platí. Vymáhat ji ale asi nikdo nebude.

Značka C5a je také jednou z hrstky značek, jejichž platnost nekončí na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky, jak je u nás běžné u téměř všech zákazových a příkazových značek, ale až se značkou C5b „Sněhové řetězy - konec”. Jednou z dalších takových značek je známější C15a „Zimní výbava”.

Nejnižší dovolená rychlost (C6a a C6b)

 
C6a a C6b - Nejnižší dovolená rychlost

C6a a C6b - Nejnižší dovolená rychlost

Foto: MDČR

Značka nejvyšší dovolené rychlosti, černé číslo na bílém pozadí v červeném kruhu, je všudypřítomná. Její opak, tedy nejnižší dovolená rychlost, je naopak vzácná. Přikazuje jet nejméně rychlostí vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu, např. pro udržení plynulosti provozu. Značka s červeným pruhem znamená ukončení povinnosti.

Na rozdíl od nejvyšší dovolené rychlosti je ale za touhle značkou možno jet i pomaleji, pokud okolnosti nedovolují této rychlosti dosáhnout. Těmito okolnostmi je myšleno např. náledí nebo dopravní zácpa. A konečně, na dálnicích a rychlostních silnicích je v ČR plošně stanovena nejnižší dovolená rychlost 80 km/h.

Rozsviť světla (C13a a C13b)

 
C13a a C13b - Rozsviť světla

C13a a C13b - Rozsviť světla

Foto: MDČR

K čemu je tahle značka dobrá, když se u nás musí svítit celoročně? Přikazuje „rozsvítit světla stanovená pro vozidlo  jedoucí za snížené viditelnosti”, stojí ve vyhlášce 294/2015 Sb. To znamená, že pokud máte auto se světly pro denní svícení, jak je dnes běžné a už pár let z nařízení EU povinné, musíte za touhle značkou rozsvítit normální potkávací světla, i kdyby byl jasný den.

Máte-li starší auto a trvale svítíte potkávacími světly, tahle značka pro vás v Česku nic neznamená, stejně jako ukončení povinnosti s červeným přeškrtnutím.

Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou (E10)

 
E10 - Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou

E10 - Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou

Foto: MDČR

Tahle značka je dodatkovou tabulkou, tj. nepoužívá se samostatně, ale např. u výstražné značky upozorňující na železniční přejezd. Označuje nestandardní tvar křížení silnice s kolejemi, např. s ostrým úhlem.

Je důležitá zejména pro řidiče nákladních aut či dodávek, kteří mají kvůli uzavřenému nákladovému prostoru za svými zády nějak omezený rozhled. Napovídá jim, že se musí dívat po vlaku s předstihem, anebo si musí ke kolejím najet tak, aby dobře viděli.

Časový poplatek a mýtné (E11a-E11f)

 
E11a-E11f - Časový poplatek a mýtné

E11a-E11f - Časový poplatek a mýtné

Foto: MDČR

Tyto čtyři značky jsou rovněž dodatkovými tabulkami a s rokem 2020 dojde zejména M v kolečku širšího užití - označují úseky komunikací, které jsou zpoplatněny mýtným (to se týká vozidel nad 3,5 tuny) anebo časovým poplatkem (pro vozidla do 3,5 tuny). Dosud jsou nejčastěji vidět u značky začátku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla a jejich smysl lze právě z toho odvodit.

Kategorie tunelu (E15)

 
E15 - Kategorie tunelu

E15 - Kategorie tunelu

Foto: MDČR

Jednoduché písmeno na bílém podkladu na první pohled nedává smysl, ovšem je dodatkovou tabulkou a podle vyhlášky 294/2015 Sb. se používá u zákazových značek, vztahujících se k nebezpečným nákladům, tj. B18 a B19.

Označuje kategorii tunelu, který se nachází na následujícím úseku pozemní komunikace, a jsou na ní písmena B až E. Pro kategorii tunelu A se tato značka nepoužívá.

Bonus - Emisní zóna (IZ7a)

 
IZ7a - Emisí zóna

IZ7a - Emisí zóna

Foto: MDČR

Tahle značka není ani trochu nepochopitelná, protože je na ní všechno napsáno; proto taky není v původní desítce. Barevná kolečka označují plaketky emisních kategorií, jež musí vozidlo splňovat, aby mohlo do emisní zóny vjet.

Jako bonus jsme ji zařadili, neboť třebaže se v Česku už mnohokrát mluvilo o omezení vjezdu aut nesplňujících nějakou emisní normu do měst, v praxi se u nás nepoužívá - v českých městech emisní zóny nenajdete.

A to i proto, že emisní zónu město může obec vytyčit jen v případě, že existuje objízdná trasa po komunikaci stejné nebo vyšší kategorie, tedy obchvat. A ten zatím stále mnoho obcí nemá.

 

Autor: mb, novinky

Zdroj: novinky.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.