AdBlue: K čemu slouží a jaká přináší servisní rizika

Močovina AUS 32 je důležitá látka pro provoz moderních vznětových vozidel. Řekneme vám vše, co o AdBlue musíte vědět.

tále se zpřísňující legislativa nařizující snižování škodlivin spalovacích motorů nutí výrobce automobilů vyvíjet nové emisní systémy. Aktuální norma EURO 6 u osobních vozů zviditelnila chemické řešení, s nímž se už dříve setkávali provozovatelé nákladních vozidel a autobusů. Vozidlo splňující normu EURO 6 vyžaduje bezproblémové funkci kromě motorové nafty i kapalinu AdBlue. Ptáte se, proč je „močovina“, jak se této látce lidově přezdívá, důležitá?

Chemikálii AUS 32 (Aqueous Urea Solution), obchodně známou jako AdBlue, vyžadují systémy selektivní katalytické redukce. SCR katalyzátory snižují množství oxidů dusíku NOx ve výfukových plynech, k čemuž je využita chemická reakce. AdBlue je roztok skládající se z 32,5% močoviny a 67,5% vody. Chemická směs je pod vysokým tlakem vstřikována do výfukového potrubí před SCR katalyzátor, kde se močovina vlivem tepla a obsažené vody rozkládá na amoniak (NH3) a oxid uhličitý (CO2).

Vzniklý amoniak se dostává na stěny katalyzátoru, kde reaguje s oxidy dusíku NOx, které se tvoří ve spalovacím prostoru při vysokých teplotách hoření. Následkem chemické reakce je zničení většinového množství Nox. Z výfuku poté odchází dusík a vodní pára, tedy prvky nezávadné pro prostředí. Systém však nefunguje už od stavu studeného motoru. Vstřikování AdBlue je spuštěno řídicí jednotkou krátce před dosažením provozní teploty agregátu, protože účinnost likvidace škodlivin je závislá na dostatečné vysoké teplotě ve výfukovém potrubí.

 

Kvůli zajištění správné funkce vstřikování AdBlue je výfukový systém vozidla vybavená snímačem teploty umístěným před SCR katalyzátorem. U většiny konstrukcí je použitý i snímač teploty výfukových plynu za SCR katalyzátorem a snímač obsahu NOx ve výfukových plynech.

Většina majitelů nových vozů s dieselovými motory splňujícími normu EURO 6 s AdBlue přijdou do styku až po dlouhé době. Náplň AdBlue ve vozidlech průměrně vydrží až na 15 000 kilometrů, přičemž spotřeba látky je úměrná přibližně 3 až 7 % spotřebovaného paliva. V průměru se jedná o 0,8 – 1,2 litru AdBlue na ujetých 1 000 kilometrů. Poprvé tedy bude močovinu nejspíše doplňovat autorizovaný servis během intervalem stanovené pravidelné prohlídky vozidla.

S pozdějším prodlužováním servisních intervalů se na displeji infotainmentu objevuje informace hlásící nízkou hladinu AdBlue v nádrži, kterou nedoporučujeme podceňovat. Nastavení elektronického systému vstřikování je nekompromisní. V okamžiku, kdy už nebude mít co vstřikovat, začne ztěžovat provoz vozidla. Když řídicí jednotka pracuje s naprostým minimem kapaliny, znatelně omezuje výkon motoru. Když řidič ignoruje hlášení i nadále a AdBlue dojde úplně, vozidlo neumožňuje další start motoru.

Kapalina AdBlue se ve vozidle tankuje do samostatné nádrže, jejíž nalévací hrdlo je u většiny vozů umístěno pod stejným krytem jako hrdlo palivové nádrže. Hrdlo nádrže AdBlue je charakteristické modrým víčkem. Močovina je k dostání na všech čerpacích stanicích balená malých kanystrů nebo je čerpána pomocí speciálních tankovacích stojanů.

Vstřikování AdBlue výrazně omezuje vznik škodlivin moderních vznětových motorů a zlepšuje životní prostředí, ale ze strany údržby a servisu se v budoucnu může stát rizikové při vybírání ojetých vozidel.

Správné fungování selektivní katalytické redukce totiž vyžaduje několik podmínek. Problém může nastat už u samotného vstřikovače, který se může vypovědět funkci vlivem opotřebení či přehřátí. Ve většině vozidel je ochlazován kapalinou, ale tryska čelí vysokým teplotám výfukových plynů. Poškozený a špatně rozprašující vstřikovač lze odhalit použitím tovární diagnostiky jen složitě. V době zobrazení závady vstřikovače je už bohužel příliš pozdě a je nutné připravit se na následky.

Vlivem špatného rozprášení se může nerovnoměrně vstříknutá močovina usazovat na stěnách potrubí, kde postupem času krystalizuje a v extrémních případech ucpává výfuk. Následkem toho má vozidel problém se splněním předepsaných emisí. Dochází i k razantnímu snížení výkonu, protože zanesený výfuk omezuje odtok spalin z motoru a vytváří zpětný tlak. Turbodmychadlo přeplňovaného motoru je brzděno a velký odpor protitlaku může způsobit jeho zničení.

Bezproblémové vstřikování močoviny je závislé i na dokonalé těsnosti výfuku, což nemusí být u starších automobilů vždy splněno. Jestliže není zajištěna dostatečná těsnost výfuku, opět dochází ke krystalizaci močoviny. Odhalit tento problém je oproti poškozenému vstřikovači jednodušší, jelikož krystalizující AdBlue lze spatřit při rychlém ohledání výfukového potrubí z vnější strany, kam se dostává únikem skrze netěsnící spoje.

Autor: Lukáš Volšický

Zdroj: atoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.