Autem do Chorvatska v roce 2022: Konečně návrat do starých časů?

Zatímco v minulosti se řidiči trápili s různými protipandemickými opatřeními, tento rok by měl přinést návrat k běžné rutině.

Když jsme se v posledních letech věnovali cestám do Chorvatska, hlavní důraz byl kladen především na různá protipandemická opatření, která se zejména v prvním roce pandemie lišila stát od státu. V loňském roce již bylo cestování na jih snazší, přesto mělo svá úskalí. V letošním roce se však konečně pomalu přibližujeme běžné rutinně.

Covid omezení? Téměř minulostí

Ostatně jak nedávno upozornilo i Velvyslanectví České republiky v Záhřebu, od 1. května 2022 byla zrušena ochranná opatření týkající se překračování chorvatských hranic. Od tohoto dne je tak cizincům umožněn vstup do Chorvatska bez jakéhokoliv prokázání bezinfekčnosti. Situace se tedy vrací do doby před vypuknutím pandemie.

Bez zbytečných komplikací by měl být také průjezd Slovinskem. Podle informací Velvyslanectví České republiky v Lublani totiž Slovinsko s účinností od 19. února 2022 zrušilo všechna omezení pro vstup na své území, která souvisela s pandemií COVID-19. Cestovatelé tak nemusí předkládat žádné doklady o bezinfekčnosti. S účinnosti od 22. února 2022 byl také zrušen požadavek na předkládání dokladů o bezinfekčnosti pro využívání ubytovacích služeb, restaurací, obchodů, hromadné dopravy, atd.

Rakousko sice od 5. března 2022 zrušilo povinnost prokazovat se dokladem o bezinfekčnosti při využívání služeb, pro vstup na své území (tedy překročení hranic) však podle informací Velvyslanectví České republiky ve Vídni (naposledy aktualizovaných 15. dubna 2022) stále vyžaduje předložení dokladu o bezinfekčnosti. Ten může představovat negativní test, doklad o ukončeném očkování nebo doklad o prodělání nemoci.

Podle stránek MZV však platí, že tranzit Rakouskem má výjimku, díky které vstupující osoby nemusí disponovat registrací ani dokladem o bezinfekčnosti. Výjimky tranzitu se vztahují na pozemní tranzit přes Rakousko, například vozem či autobusem právě do jižních zemí, je však potřeba dodržovat některá pravidla, která web MZV cituje:

Podmínkou však je, že půjde o průjezd Rakouskem přímou cestou bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné), zároveň musí být zajištěn i výjezd z Rakouska do další země na trase (tj. disponovat již např. negativním testem, pokud je vyžadován pro vstup z Rakouska do cílové či další země na trase). Zároveň by při případné kontrole měl cestující důvěryhodně vysvětlit / doložit, že se jedná opravdu o tranzit Rakouskem (např. dokumenty ohledně cíle cesty, navštěvovaných osob, jízdenky či letenky, osobní doklady ČR při návratu domů apod. - v nařízení není forma doložení specifikována).

Při tradiční cestě k Jaderskému moři, která obvykle vede právě přes Rakousko a Slovinsko, by tak řidiči neměli mít žádné problémy co se COVID-19 týče. Při návratu pak samozřejmě není třeba už ani návratový formulář do ČR, který není vyžadován již delší dobu. Kdo se chce vydat na jih alternativní cestou, tedy přes Slovensko a Maďarsko, ten také nebude potřebovat pro vstup na území těchto států doklad o bezinfekčnosti.

Detailní informace o možnostech vstupu a především pak pobytu na území tranzitních a cílových států jsou pak dostupné na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky. V každém případě doporučujeme ohleduplnost a řídit se místními nařízeními, která mohou dokladem o bezinfekčnosti podmiňovat například využívání některých služeb. V současné době je však možné, že do propuknutí hlavní sezóny budou restrikce spíše dál uvolňovány. Kontrolu stránek MZV ČR, případně jednotlivých zastupitelských úřadů, tak raději doporučujeme zkontrolovat ještě krátce před odjezdem.

Po trasách známých i neznámých

Výchozí trasa většiny turistů do Chorvatska, pokud budu vyrážet z Prahy či okolí, obvykle vede přes Brno, Vídeň, Graz a Maribor. Alternativou pak tradičně zůstává trasa přes České Budějovice a dále přes Linec a Štýrský Hradec (Graz). Pro západočeské řidiče se pak nabízí ještě alternativní německá trasa před Deggendorf a Pasov, následně pak kopírující trasu od Štýrského Hradce dál na jih. Po cestě je přitom potřeba počítat jak se zpoplatněnými dálnicemi (s výjimkou Německa), tak se zpoplatněnými tunely v Rakousku.

Zajímavou alternativou pak ještě může být východní cesta, které vede přes Slovensko a následně Maďarsko – kolem měst Györ, Szombathely a Nádasd. Cesta potěší relativně volnými úseky a krásným prostředím, je však delší a současně je potřeba počítat se zpoplatněnými úseky na Slovensku i v Maďarsku.

Dálniční poplatky

Tím se dostáváme k tématu dálničních poplatků, které jsou však počínaje letošním rokem prakticky na všech trasách dostupné v elektronické podobě. Vezměme to ale popořadě.

Rakousko

Při průjezdu Rakouskem může řidič využít jak dálniční známku v klasické papírové formě, tak elektronickou dálniční známku. Papírové známky je možné obvykle zakoupit na čerpacích stanicích, případně bývají dostupné i na ÚAMK. Alternativou je pořídit si z pohodlí domova elektronickou dálniční známku, ta však kvůli rakouskému právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy platí až osmnáctý den od pořízení. Kromě toho je navíc potřeba počítat se zpoplatněním některých rakouských tunelů.

Platnost Cena
10denní 9,60 euro
2měsíční 28,20 euro
Roční 93,80 euro

Slovinsko

V loňském roce bylo možné ve Slovinsku využít jak papírové, tak i elektronické dálniční známky. Letos v lednu však skočilo přechodné období, po kterém už je možné koupit známku pouze v elektronické podobě. Při nákupu známky ve Slovinsku je přitom potřeba zohlednit velikost vozu – jednu skupinu tvoří především osobní vozy s výškou do 1,3 metru nad přední nápravou a hmotností do 3,5 tuny, druhou pak dodávky s výškou nad 1,3 metru nad přední nápravou a hmotností do 3,5 tuny.

V závislosti na způsobu platby je pak třeba počítat také s možností, že známka nebude platit okamžitě, ale až po přijetí potvrzení o uhrazení částky. Například při platbě převodem/formou PayPal může proces trvat až čtyři dny. Elektronickou známku je však možné pořídit také na vybraných čerpacích stanicích, v prodejnách a na poště. Nákup na internetu přitom usnadňují webové stránky také v Češtině.

Platnost Cena
  Třída 2A (do 3,5 tuny, do výšky 1,3 metru nad první nápravou) Třída 2B (do 3,5 tuny, výška přes 1,3 metru nad první nápravou)
7denní 15 euro 30 euro
30denní 30 euro 60 euro
Roční 110 euro 220 euro

Chorvatsko

V Chorvatsku funguje systém mýtných bran, takže platíte částku pouze za konkrétní projeté úseky. Platba je přitom možná jak hotově, tak i kartou.

Slovensko

Na Slovensku, podobně jako v Česku, lze dálniční známku pořídit již pouze v elektronické podobě. Zákazníci přitom mohou známky pořizovat jak z domova, tak z vybraných obchodních míst, která jsou vyznačena také na příslušných webových stránkách.

Platnost Cena
10denní 10 euro 
30denní 14 euro 
Roční 50 euro 

Maďarsko

Také v Maďarsku už platí pouze elektronická dálniční známka, u které je však opět potřeba dát si pozor na správnou skupinu vozu. Maďaři totiž rozlišují osobní vozy do 7 míst k sezení (skupina D1) a dodávky/obytné vozy/mikrobusy a osobní automobily s 8 nebo devíti místy k sezení (skupina D2). Opět přitom potěší, že webové stránky podporují také český jazyk.

Platnost Cena
  D1 (osobní vozidlo do 7 míst) D2 (dodávky, obytné vozy, 8-9místné osobní automobily)
10denní 14,10 euro 28,15 euro
30denní 19,23 euro 38,45 euro
Roční 172,88 euro 172,88 euro

Včas a pravidelné zastávky

Důležitým prvkem plánování je zvolit si vhodný den a čas odjezdu. Mnozí řidiči preferují vyrazit již v pátek po práci, vzhledem k délce trasy je to však nerozumné hazardování. Únava člověka totiž vždy dříve nebo později dožene, proto je lepší si před cestou raději pořádně odpočinout, pořádně se vyspat a za volant usednout s dostatkem energie.

Vyrazit během víkendu může znamenat větší riziko, že se na silnici potkáte s dalšími cestovateli, což může vést k rychlému vytváření kolon například u mýtných bran a placených tunelů. Praktické tak může být vyrazit na dovolenou spíše v průběhu pracovního týdne, pokud vám to vaše ubytování dovolí.  Během plánování odjezdu se také vyplatí dát si pozor na přelom července a srpna, kdy pravidelně začínají prázdniny v německých spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku. Během této doby, obvykle v období jednoho týdne, tak hrozí na silnicích velké komplikace.

Bez ohledu na detaily vaší cesty je však potřeba si pamatovat, že hlavní je dorazit do cíle bezpečně. Zbytečně tak na cestách neriskujte, naplánujte si pravidelné zastávky, dodržujte pitný režim, nepodceňujte únavu, a pokud je to jen trochu možné, pravidelně se za volantem střídejte.

Sluší se navíc připomenout, že dopravní prohřešky ze zahraniční (například překračování nejvyšší povolené rychlosti) vás mohou dostihnout i v Česku. Při průjezdu Rakouskem navíc nezapomeňte sundat kameru z čelního skla, která by vám mohla vynést nemalou pokutu.

Autor: Ondřej Mára

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.