Auto nikdy nevlastnil. Za nepojištěný vůz měl uhradit přes osm tisíc

Česká kancelář pojistitelů je podle zákona oprávněna vymáhat příspěvek do garančního fondu za nepojištěné vozidlo. Ale někdy se stává, že výzvu zašle někomu, kdo s autem neměl nic společného. I na neoprávněnou výzvu je ovšem potřeba v zákonné lhůtě reagovat.

 

Česká kancelář pojistitelů je podle zákona oprávněna vymáhat příspěvek do garančního fondu za nepojištěné vozidlo. Ale někdy se stává, že výzvu zašle někomu, kdo s autem neměl nic společného. I na neoprávněnou výzvu je ovšem potřeba v zákonné lhůtě reagovat.

Při dalším telefonátu mu pracovnice call centra ČKP sdělila, že informace o dluhu Kancelář získala od pojišťovny. Volal tedy i do pojišťovny a tam mu slíbili, že vše dají do pořádku. Od té doby se nikdo neozval. Tím to však neskončilo. Dluh pana Nováka byl předán k vymáhání inkasní agentuře a dokonce se ještě zvýšil, činil 8 250 korun. "Jsem v tom naprosto nevinně, nic nikomu nedlužím, to si opravdu budu muset vzít dovolenou a vystát frontu na registru vozidel? Copak si mé informace nemohla ČKP ověřit sama?" diví se.

Podle centrálního registru auto nikdy nevlastnil

Nejprve jsme si samozřejmě ověřili, zda má pan Novák pravdu, tedy jestli za pojištění opravdu nějakým nedopatřením něco nedluží. Odpověď z ministerstva dopravy byla jednoznačná. "Pan Luboš Novák není veden v centrálním registru vozidel ani jako vlastník, ani jako provozovatel předmětného vozidla, a to nejen za období, za kterém po něm ČKP vymáhá zákonný příspěvek nepojištěných. Vozidlo této registrační značky není u něho vedeno vůbec," uvádí Martin Novák z tiskového oddělení ministerstva dopravy a dodává: "Několikrát jsme ČKP upozorňovali, že nelze vycházet jen z databáze od klientů, tedy od pojišťoven, ale je nutné tyto informace ověřovat především ve svodkách z Centrálního registru vozidel, které jim pravidelně zasíláme."

ČKP tvrdí, že si údaje ověřuje. "Česká kancelář pojistitelů má vycházet z výsledku porovnání údajů od pojišťoven s údaji v centrálním registru vozidel, a to přesně se stalo," informuje Aleš Povr, tiskový mluvčí ČKP a dodává: "Nesprávný postup na naší straně odmítáme. Pan Novák byl opakovaně vyzván ČKP, aby doložil své tvrzení, pokud by toto doložil například výpisem z registru vozidel, byl by případ ukončen."

ČNB eviduje za rok 200 stížností na postup ČKP

Informace z centrálního registru vozidel získává Česká kancelář pojistitelů pravidelně od ministerstva. Někde tedy nejspíš došlo k omylu a podobných omylů je více.

"Co se týče České kanceláře pojistitelů, pravidelně na ni zaznamenáváme stížnosti v souvislosti s neoprávněným vymáháním pojistného na povinné ručení," potvrzuje vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený.

A stížnosti chodí i na Českou národní banku, která ze zákona vykonává dohled nad činností ČKP. "V roce 2012 Česká národní banka zaznamenala na dvě stovky stížností týkajících se činnosti České kanceláře pojistitelů. V prvním pololetí roku 2013 to bylo 89 stížností na ČKP," uvádí Petra Hájková z ČNB. Podle jejího vyjádření ČNB prověřuje každý jednotlivý podnět, včetně problémů jednotlivých klientů, které vždy o závěru informuje. "Nicméně o konkrétních krocích nemůžeme informovat s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti."

A kde se stala v případě pana Nováka chyba? Jednoduše v tom, že na výzvu ČKP nereagoval správně. Podle zákona měl totiž povinnost ve třicetidenní lhůtě buď zaplatit, nebo prokázat, že za povinné ručení nedluží. "Toto je poněkud nešťastné právní ustanovení, je to takzvané obrácené důkazní břemeno," hodnotí problém advokát Pavel Nastis a dodává: "Doporučuji reagovat písemně, a to nejlépe doložením výpisu z registru vozidel, popřípadě kupní smlouvou," radí advokát. Dopis zašlete doporučeně s dodejkou, abyste v budoucnu v případném soudním sporu mohli prokázat, že jste v zákonem dané třicetidenní lhůtě reagovali.

ČKP vymáhání příspěvku zastavila

Případ pana Nováka byl nakonec vyřešen, vymáhání příspěvku bylo zastaveno. "Obdrželi jsme informaci od pojišťovny o chybě makléře, proto bylo vymáhání ukončeno," potvrdil mluvčí ČKP.

Další omyly by se už v budoucnu stávat neměly. Od 1. ledna 2015 začnou platit nová pravidla. "Novela zákona stanoví České kanceláři pojistitelů povinnost v případě zaslání výzvy k úhradě příspěvku zaslat současně i výsledek porovnání dat vedených v registru silničních vozidel a dat vedených ČKP," vysvětlil spoluautor novely zákona Vladimír Přikryl z ministerstva financí.

Důkazní břemeno se novelou zákona sice nemění, nicméně každá obeslaná osoba by tím měla získat informaci, z jakých dat ČKP vychází. "V případě chybných dat pak může obeslaná osoba požadovat po správci dat, ať už by to byl registr vozidel, pojišťovna, nebo ČKP, nápravu a popřípadě i náhradu nákladů spojených s dokazováním neoprávněnosti výzvy k zaplacení příspěvku ČKP," uzavírá Přikryl.


Zdroj: idnes.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.