Až třetina kontrolovaných STK má závažná pochybení

Dodržování stanovených předpisů na stanicích technické kontroly se zlepšuje, ale v činnosti techniků na STK jsou stále pochybení. Neohlášené inspekce STK během roku 2021 odhalily, že až třetina STK má závažná pochybení.

Na 35 % z prověřovaných STK zjistili závažná porušení předpisů. Šlo o záměrné manipulace s výsledky měření brzd nebo hodnocení kontrolovaného vozidla. Nejvíce porušení povinností technika je při kontrole brzd a osvětlení.

Bez závažných porušení bylo 41 z 63 kontrolovaných STK. Problémy odhalily i průběžné předem ohlášené kontroly přístrojů a zařízení STK. Loni jich udělali 92, z čehož jen na 4 STK bylo konstatováno, že splňují všechny předepsané podmínky pro správné provádění technických kontrol. Nedostatky však ve stanovené lhůtě dokázaly odstranit.

Neohlášené inspekce byly přibližně na každé třetí STK

V roce 2021 byl odborný dozor technické služby proveden celkem nad 63 STK. Předmětem odborného dozoru v roce 2021 byla přibližně každá třetí STK a každý třetí technik technické kontroly. Na 22 z kontrolovaných STK (35 %) zjistili a zdokumentovali pracovníci dozoru celkem 142 závažných porušení předpisů techniky STK. Dopustilo se jich celkem 55 techniků, tedy 16 % z kontrolovaného počtu. Bez zjištěných závažných porušení bylo 41 z kontrolovaných STK (65 %) a 297 z kontrolovaných techniků (84 %).

Nejvíce pochybení je při posuzování brzd a světel

Většina zjištěných porušení předpisů (61 %) se týkala záměrné manipulace, nesprávného postupu nebo nesprávného vyhodnocení měření účinku provozní brzdy. Dalších 19 % odhalených porušení se týkalo chyb zařízení osvětlení vozidla a 14 % záměrné manipulace, nesprávného postupu nebo nesprávného vyhodnocení měření účinku parkovací brzdy. Zbytek tvořily chyby při kontrole ostatních částí vozidla, respektive jiná porušení předpisů. Veškerá zjištění byla postoupena příslušným orgánům státní správy k dalšímu řízení.

Celková situace se však v posledních letech zlepšuje. Pozitivní vývoj je výsledkem systematického dozoru technické služby nad dodržováním předpisů při technických kontrolách od roku 2019, který doplňuje odborný dozor státních orgánů, tedy Ministerstva dopravy a výstavby ČR a okresních úřadů.

Průběžné kontroly STK ukazují přetrvávající problémy

Kromě nehlášených se loni dělaly i ohlášené kontroly. Průběžnému ověření plnění podmínek pro provádění technické kontroly podléhá jednou za dva roky každá STK. Dělá se to na základě schváleného a zveřejněného plánu, jde tedy o předem ohlášenou inspekci. Zaměřuje se na prověření technického vybavení, stavebního provedení a administrativních požadavků na STK. Je-li zjištěno nesplnění předepsaných podmínek, STK je povinna jej ve stanovené lhůtě odstranit (do 60 dnů), přestože přerušit činnost kvůli němu nemusí. V roce 2021 bylo provedeno celkem 92 průběžných ověření, z čehož jen na 4 STK, tedy ve 4 % případů bylo konstatováno, že STK splňuje podmínky. Na 88 STK, tedy v 96 % případů, bylo zjištěno nesplnění. Veškerá zjištěná nesplnění byla ve stanovené lhůtě odstraněna.

Bohužel nevyhovující stav STK v rámci ověřování plnění podmínek pro provádění technických kontrol nadále přetrvává. Provozní stav technologického vybavení STK, příslušné certifikáty k těmto zařízením, jakož i plnění administrativních požadavků provozovateli STK jsou stále opomíjeny.

Mezi nejčastěji zjišťovaná nesplnění předpisů patřily chyby u technologických zařízení používaných k provádění technických kontrol (66 %), monitorovacích záznamových zařízeních – kamerových systémech (17 %) a evidenci tiskopisů dokladů (6 %).

 

Autor: Vojtěch Koval

Zdroj: autojournal.cz

 

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.