Bezpečná vzdálenost: Za nedodržení nově čtyři body a vysoká pokuta!

Policie má dostat do ruky přesný návod, jak pokutovat nedodržování bezpečné vzdálenosti. Ani odborníci se ale neshodují v metodě, jak ji může každý změřit.

Většina evropských zemí má v legislativě pevně danou bezpečnou vzdálenost za dalším vozidlem. Ve Francii a na Slovensku jsou to dvě sekundy, ve Finsku jedna a v Norsku necelých půl sekundy. I čeští motoristé mají dostat do ruky přesné vymezení vzdálenosti – za nedodržení bude platit pokuta až 10.000 Kč a čtyři body. Návrh je v meziresortním řízení.

U nás se už roky učí formulace, že „řidič musí ponechat dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.“

Podle mnohých je současná nekonkrétní podoba v zákoně o silničním provozu dostatečná a nechává na řidiči posouzení vzdálenosti podle aktuální situace, třeba kluzké vozovky.

Měla, nebo mohla?


Současné nekonkrétní vytyčení odstupu přináší policistům obtíže ve vymahatelnosti práva. Dokud se nestane nehoda, nemají podle čeho porušení posuzovat. A tak to nedělají.

Proto do aktuální novely zákona o silničním provozu zařadilo Ministerstvo dopravy jejich připomínku. Počítá se s minimální vzdáleností 50 metrů při rychlostech nad 50 km/h pro nákladní vozidla a autobusy mimo obec. U osobních aut pak novela požaduje 30 metrů při rychlosti nad 80 km/h. V obci se tedy nic nemění a zůstává dosavadní znění.

Bezpečná vzdálenost dnes a brzy
Na místě 2000 či domluva vs. 2500 Kč
Ve správním řízení 1500–2500 vs. 4000–10 000 Kč
Body 0 vs. 4

Momentálně je návrh v meziresortním připomínkovém řízení a vyvolává bouřlivé reakce. Někdy je to doslova pikantní čtení. Třeba kraj Vysočina považuje navrhované řešení za nekoncepční a navrhuje ho zcela vypustit. Středočeský kraj namítá, že je vzdálenost v desítkách metrů mezi vozidly neudržitelná bez rizika spáchání přestupku. „Vždy se najde řidič, který se zařadí před vozidlo, jež předepsanou vzdálenost udržuje. Aby motorista, na něhož se nová povinnost vztahuje, nespáchal přestupek, bude nucen snížit rychlost, a to i brzděním. Tím zpomalí i vozidla jedoucí za ním.“ Jinými slovy se obávají vzniku kolon.

Praha zase varuje, že by v extrémních případech musel motorista dokonce couvat, aby splnil povinnost. „Nevidíme smysluplný důvod, proč by se měl měnit text ustanovení, které v praxi za dvacet let nečinilo větší výkladové problémy.“  

Kdo má pravdu?

Navrhovaná novela vyvolává otázky i ve věci zamýšleného zlepšení vymahatelnosti. Pokud totiž řidič bude namítat, že vzdálenost dodržel, policie mu bude muset porušení prokázat nade vši pochybnost – to bude například u 25 metrů proti zákonným třiceti velmi těžké. „Jinak budou podle zásady in dubio pro reo povinni ponechat řidiče bez sankce,“ výstižně okomentovalo návrh Ministerstvo obrany, které se k novele v meziresortním procesu také vyjadřuje.

Policie se bude muset vybavit dálkoměry, nebo vzniknou úseková měřidla ve vozovkách. Třeba v Německu používají kamery ve vozidlech, které to měří – a pokutují přísně, zejména se zaměřují na nákladní soupravy.

 

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.