Bourali jste v zahraničí? Zachovejte klid a věřte pojišťovně

Pokud jste se rozhodli vyrazit na dovolenou do zahraničí, pravděpodobně jste po uplynulých měsících připraveni na ledacos. Víte ale, jak si poradit v případě dopravní nehody?

Dovolená v zahraničí je vždy spojena s mnoha riziky – na některá se člověk může připravit, na jiná nikoliv. Pokud se ovšem vydáváte do zahraničí po vlastní ose, rozhodně se vyplatí vědět, jak správně postupovat během dopravní nehody. Ta vás ostatně může potkat kdykoliv a kdekoliv.

Základem pro zdárné překonání většiny obtíží je důkladná příprava, což platí i tentokrát. Ještě před cestou je tak potřeba zkontrolovat platnost vašeho pojištění (povinného ručení), rozsah krytí vaší pojistky, zda není vaše cílová destinace, nebo některá z průjezdních zemí, vyjmuta z krytí pojistky, a v neposlední řadě zkontrolovat přítomnost zelené karty ve vozidle. Kromě toho se vyplatí mít u sebe i tzv. Evropský záznam o dopravní nehodě.

Pokud si nejste obsahem svého pojištění jistí, chcete pojistku upravit nebo jste jen ztratili svou zelenou kartu a potřebujete vystavit novou, obraťte se na svou pojišťovnu. „Praktické může být také sjednání krátkodobého havarijního pojištění, nabízeného například pojišťovnou Kooperativa, a opomenout byste neměli ani pojištění cestovní,  které můžete uzavřít na stránkách klik.cz - a to i s autoasistencí“ dodává k tématu David Červenka, Product Manager Klikpojisteni.cz.

Dobré je také zkontrolovat před cestou technický stav vozidla, přesvědčit se, zda odpovídá požadavkům v cílových či průjezdních zemích, doplnit povinnou výbavu podle požadavků všech průjezdních zemí a ideálně si i nastudovat základy o odlišnostech provozu na komunikacích ve státech, kterými budete projíždět.

Prostě se to stalo

Jestliže budete mít tu smůlu a stanete se v zahraničí účastníkem dopravní nehody, zachovejte klid, rozhodně neujíždějte a postupujte jako při běžné dopravní nehodě u nás. Nejprve tedy myslete na bezpečí posádky vozu a všech ostatních účastníků.

Pokud to situace vyžaduje, přivolejte pomoc. Čísla na záchranné složky si lze dohledat dopředu, případně bývají vypsána při překročení hranice. V Evropě se ovšem můžete spolehnout i na univerzální nouzovou linku 112, na které by vám měli být vždy schopni poradit. Jakmile je postaráno o to nejdůležitější, nadchází ta komplikovanější část – papírování.

Kdy volat policii?

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) na svých stránkách radí vždy volat k nehodě policii. Je potřeba si však uvědomit, že dopravní nehody v zahraničí se řeší podle právních předpisů dané země. A totéž platí i pro nutnost přivolání policie. V ideálním případě by tak bylo vhodné si zjistit, za jakých okolností je nutné policisty k nehodě přivolat. S tím vám ale může pomoci například asistenční linka vaší pojišťovny, jejíž kontaktní číslo bývá uvedeno na zelené kartě. Ani přítomnost policie, která může být často nápomocná, však není všespásná.

Pokud byste totiž nesouhlasili s informacemi v policejním protokolu, případně něčemu nerozuměli, není vaší povinností dokument podepsat. Naopak můžete dokument doplnit o vlastní vyjádření k nehodě, které může být napsáno i v Češtině. V případě policejního výslechu pak máte právo na přítomnost tlumočníka.

Sepisování protokolu

Pokud jste ale policii k nehodě nepřivolali, padá odpovědnost na vás - účastníky. A to bez ohledu na to, zda jste viník či poškozený. Vždy proto ještě na místě sepište záznam o nehodě, všech účastnících, svědcích a okolnostech nehody. Právě tady přijde vhod výše zmiňovaný evropský formulář oznámení nehody, který díky své jednoduchosti, univerzálnosti a vícejazyčnosti celý proces podstatně usnadní.

Tento protokol bývá často rozdáván pojišťovnami například při uzavírání povinného ručení. Pokud ho ale nyní nemůžete najít, snadno si ho můžete stáhnout například z webu různých pojišťoven či ministerstva dopravy. Pokud by vás ale nehoda zastihla bez tohoto protokolu, budete si muset poradit postaru. Web evropské unie proto doporučuje vždy si zapsat informace o:

Datu, místu a průběhu nehody, kontaktní údaje všech účastníků nehody (jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo), podrobnosti o všech zraněních (i těch nejmenších), poškození majetku, a o svědcích (především jejich kontaktní údaje), kontaktní údaje na pojišťovny ostatních účastníků nehody (včetně čísla pojistných smluv), podrobnosti o vozidlech ostatních účastníků nehody (registrační čísla, země registrace, značky a typy, VIN kódy a případně stejné informace pro přívěsy), kontakt na policejní orgány, kterým byla nehoda nahlášena a všechny další okolnosti havárie.

Pokud se s ostatními účastníky nehody na všem shodnete, všichni záznam podepište. To by mělo později výrazně usnadnit vyřízení celé pojistné události. Jak ovšem dodává web EU, „nepřejímejte v tuto chvíli odpovědnost! Sepsanou zprávu o okolnostech nehody podepište, pouze pokud jí rozumíte a souhlasíte s ní.“

Pokud byste se zprávou nesouhlasili, samozřejmě ji nepodepisujte. V takovém případě se vaše pojišťovna dohodne s pojišťovnami ostatních účastníků nehody, přičemž budou vycházet z policejních protokolů, posouzení vzniklých škod a dalších dostupných záznamů. I z toho důvodu je vhodné svá tvrzení podložit například fotografiemi, videem, prohlášením svědků či policejním protokolem.

Kdo nehodu zavinil?

Pokud jste viníkem nehody, pak neodkladně kontaktujte svou pojišťovnu a oznamte pojistnou událost. Ohlášenou nehodu pak doplňte nezbytnými doklady, jako je formulář o nehodě, protokol policie, fotografie, atd. Během vyšetřování pak postupujte dle pokynů pojistitele.

Pokud vám někdo v zahraničí způsobil škodu svým vozidlem, pak můžete svůj nárok na pojistné plnění uplatňovat několika způsoby. S dokumentací potvrzující zavinění nehody druhým řidičem se obraťte na jeho pojišťovnu, kterou můžete kontaktovat například přes její českou pobočku (pokud takovou má), přímo nebo například přes národní kancelář státu, na kterou můžete najít kontakt na webu Rady kanceláří. S vyřízením by vám ovšem měla umět pomoci i česká kancelář pojistitelů – a to přinejmenším dobrou radou.

Asistence, odtah & servis

Pokud je vaše vozidlo po nehodě nepojízdné, rozhodně se nesvěřujte do rukou náhodných odtahových či asistenčních společností. Pokud jste to doteď neudělali, vytočte číslo asistenční linky vaší pojišťovny, oznamte nehodu a popište svůj problém – například tedy poškozené a nepojízdné auto.

Operátor na lince by vám měl poradit s dalším postupem, případně vám zajistí opravu na místě či odtah do smluvního servisu od společnosti, s níž má vaše pojišťovna v dané zemi smlouvu. Řada pojišťoven přitom nabízí základní asistenční služby již v rámci povinného ručení.

V rámci základní asistence nabízí většina pojišťoven minimálně odtah poškozeného vozu do servisu. Pokud zde není možné vůz během určité doby zprovoznit, což závisí na podmínkách pojišťovny, zajistí pojišťovna odtah poškozeného vozu zpátky do Česka. Tato služba se jmenuje repatriace vozidla a rovněž bývá v drtivé většině obsažena i v základní asistenci,“ říká David Červenka z Klikpojisteni.cz.

Další služby, jako jsou například práce v servisu, odtah vozu na české území, zajištění náhradní dopravy, zajištění ubytování po dobu servisu, atd. se odvíjejí od vaší pojistné smlouvy, připlacených asistenčních služeb nebo havarijního pojištění. Obětovat pár stokorun se přitom zvláště při cestách do zahraničí může vyplatit, neboť jen částky za odtah mohou rychle narůst na vyšší desetitisíce.

Některé pojišťovny nabízejí v rámci asistenčních služeb i odtah bez kilometrového omezení, což je pro podobné případy ideální řešení. Roční cena za takovou asistenční službu se ovšem pohybuje v rozmezí 1.200 Kč až 2.500 Kč, což není zrovna málo,“ dodává David Červenka a přidává ještě jeden tip.

Asistenční službu je možné sjednat i mimo pojištění. Jsou firmy, co nabízí pouze asistenci - a za velmi slušné peníze. U některých společností je tak možné sjednat asistenční služby s cenou například již od 550 Kč na měsíc a s limitem až 75.000 Kč. A to je celkem slušné krytí.“

Autor: Ondřej Mára

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.