Brzdové asistenční systémy snižují pravděpodobnost srážky zezadu o 45 %

Studie zkoumala účinnost automatizovaných nouzových brzdových systémů (AEB; Autonomous Emergency Braking) v oblasti prevence nárazu zezadu.

Autoři křížově odkazovali na údaje zahrnující: informace ze záznamníků dat událostí ve vzorku 1,5 milionu vozidel v roce 2017 a 1,8 milionu v roce 2018; informace o povaze kolizí extrahované z databáze ACI-ISTAT a modelové informace o automobilech na silnicích (veřejný registr automobilů).

Výzkum se zaměřil konkrétně na srážky zezadu a na roli, kterou hraje brzdový asistenční systém. Výsledky ukázaly, že zavedení brzdového asistenčního systému významně zvyšuje bezpečnost. Průměrné snížení počtu srážek zezadu u vozidel starších než 3 roky bylo odhadnuto na 45 %. Téměř jedné ze dvou srážek bylo zabráněno díky této technologii.

Členské země EU schválily seznam bezpečnostních opatření, která budou od 6. července 2022 součástí povinné výbavy vozidel. Jedná se o nařízení EU 2019/2144. Pokročilé technologie zabraňující následkům dopravních nehod na životech a zdraví se stanou standardem pro všechna nově vyráběná vozidla (doposud k dispozici pouze u některých modelů, většinou jako příplatková výbava). Zavedení uvedených opatření by mohlo představovat největší pokrok v oblasti bezpečnosti silničního provozu v Evropě od zavedení bezpečnostního pásu.

Součástí opatření je mj. vyspělý systém nouzového brzdění, který dokáže automaticky detekovat možnou srážku a aktivovat brzdový systém vozidla a zpomalit vozidlo s cílem zabránit srážce nebo zmírnit její následky.

Opatření jsou součástí tzv. třetího balíčku pro mobilitu, který obsahuje nové standardy pro bezpečnější vozidla, aktualizovaná pravidla pro bezpečnou silniční infrastrukturu a strategii pro autonomní způsob přepravy. Postupné nasazovaní automatizovaných a autonomních vozidel do provozu, za dodržení všech požadavků na bezpečnost jejich uživatelů i dalších účastníků silničního provozu, má velký potenciál přispět ke snížení nehodovosti. Autonomní mobilita představuje ve střednědobém horizontu významný trend v dopravě, který bude dál rozvíjen na národní i evropské úrovni, a to s akcentem na zvyšování bezpečnosti provozu a jeho účastníků.

Systém nouzového brzdění pomáhá zabránit nárazům do zadní části vpředu jedoucího vozidla a zmírnit jejich následky. Je založen na propojení radarového snímače se systémem regulace jízdní dynamiky (ESP) nebo elektronickým řízením stability (ESC). V raném stádiu varuje řidiče a v případě nutnosti mu poskytuje pomoc aktivním brzděním,“ uvádí Mgr. Tomáš Neřold, M.A., vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

Systém AEB je také začleněn do nárazových testů organizace Euro NCAP, v říjnu 2020 bylo zveřejněno hodnocení bezpečnosti plně elektrického vozidla Volkswagen ID.3. Detailní test AEB systému je rozdělen na 3 části: v čase 2:35 nejprve vozidlo vs. chodec, následně vozidlo vs. cyklista (71 %), nakonec v čase 3:09 vozidlo vs. vozidlo (88 % vč. systému varování při vybočení z jízdního pruhu).

Pokročilé asistenční systémy řidiče jako prostředek redukce dopravních nehod

V září 2019 byl v Silničním obzoru publikován článek Pokročilé asistenční systémy řidiče jako prostředek redukce dopravních nehod, který se zaměřil na systémy AEB a LDW (Lane Departure Warning; asistent prevence opuštění jízdního pruhu). „S kolegy jsme predikovali potenciál těchto systémů na snížení počtu fatálních nehod na pozemních komunikacích v České republice. Srovnáním získaných výsledků se zahraničními studiemi se ukázalo, že nikterak nevybočují z očekávaných, vypočítaných či sledovaných hodnot z hlediska přínosů asistenčních systémů. Celkově jsme v odhadu dopadu AEB a LDW na bezpečnost o něco opatrnější a vidíme potenciál předcházet zhruba 30 % smrtelných nehod na českých silnicích. Taková hodnota není ani zdaleka zanedbatelná, neboť za sledované pětileté období (pozn. 2013-2017) by nedošlo k cca 800 smrtelným nehodám, zachráněno by tím bylo až 875 životů,“ uvádí Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV.

Průzkum znalosti nejrozšířenějších asistenčních vozidlových systémů

„V roce 2018 jsme provedli průzkum znalosti nejrozšířenějších asistenčních vozidlových systémů, jejichž účelem je zvýšení efektivity pohybu a ekonomiky při provozu vozidla, a především zvýšení bezpečnosti na silnicích. Jedním ze zkoumaných systémů byl také prediktivní systém nouzového brzdění (PEBS), kde pouze desetina respondentů potvrdila úplnou znalost systému, čtvrtina pak o tomto systému neměla vůbec žádnou znalost,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Prediktivní systém nouzového brzdění:

– 10,3 % úplná znalost (obsah i fungování)
– 64,1 % částečná znalost (obsah nebo fungování)
– 25,6 % bez znalosti (ani obsah ani fungování)- 64,1 % částečná znalost (obsah nebo fungování)

stahnout

Průzkum zveřejněný v loňském roce hodnotil poprvé účinnost vybraných pokročilých asistenčních systémů řidiče (ADAS) ve vztahu k ročnímu kilometrickému nájezdu vozidla. Studie odhalila, že u vozidla registrovaného déle než patnáct let, je oproti dvouletému vozidlu téměř o 50 % větší pravděpodobnost, že se stane účastníkem vážné nehody. Výsledky výzkumu také zdůraznily, že u vozidel vybavených vyšším počtem ADAS dojde k 5,7 nehodám za milion kilometrů, zatímco vozidla bez těchto technologií jsou vystavena přibližně trojnásobnému riziku. U nich bylo evidováno 15 nehod na každý milion ujetých kilometrů. Kromě toho se v souvislosti s účinností brzdového asistenčního systému ukázalo, že u některých modelů vozidel vybavených tímto systémem je až o 38 % nižší pravděpodobnost dopravní nehody než u automobilů bez něj.

Výzkum provedený v roce 2020 se zaměřil na kolize zezadu a na roli, kterou hraje brzdový asistenční systém. Výsledky vyjádřené poměrem mezi počtem nehod a počtem najetých kilometrů ukazují, že zavedení systému asistence při brzdění významně zvyšuje bezpečnost. Snížení nehod u vozidel mladších 3 let se odhaduje na 45 %: v průměru je díky této technologii zabráněno téměř 1 ze 2 čelních srážek. Zadní srážky představují přibližně jednu třetinu z celkového počtu nehod.

Autor: Ondřej Daňa

Zdroj: autozive.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.