Češi na pravidla provozu kašlou. Nejčastěji překračují rychlost a telefonují

Podle nejnovějšího průzkumu mezi českými řidiči to vypadá, že pravidla existují proto, aby se porušovala. O něco lépe jsou na tom řidičky, které pravidla porušují méně než muži.

Jezdit zcela bez porušování jakýchkoli pravidel provozu a zákonů by mělo být samozřejmé, ale jak ukázal poslední průzkum společnosti Nextbase, na kterém spolupracovaly agentura Ipsos a Besip, pro drtivou většinu Čechů to tak samozřejmé není.

Z průzkumu totiž vyplynulo, že předpisy aspoň občas poruší čtyři z pěti dotázaných. A většina jsou muži. Ukázalo se také, že 27 procent žen, 32 procent řidičů starších 66 let a 33 procent svátečních řidičů, tedy řidičů, kteří využijí vozidlo maximálně několikrát měsíčně, předpisy respektuje za každých okolností. Průzkum se konal prostřednictvím dotazníku v lednu 2023 na vzorku 1 000 osob s řidičským oprávněním skupiny B.

Rychlost a zase ta rychlost

Pokud byste se asi kteréhokoli policisty zeptali, co nejčastěji vede k dopravním nehodám, tak vám zcela jistě odpoví, že příliš vysoká rychlost. A je to právě překročení maximální povolené rychlosti, které je nejčastějším přestupkem řidičů. Dle průzkumu se ho dopouští 62 procent dotázaných, poměr pak narůstá zejména mezi muži (celkem 69 procent) a lidmi do 49 let.

Na druhém místě skončilo používání mobilního telefonu během jízdy (celkem 17 procent dotázaných). K tomuto porušení pravidel tíhnou spíš mladí lidé, do 34 let, z nichž sledování mobilu během řízení v průzkumu přiznalo 26 procent. Na třetím místě je nerespektování zákazu zastavení, stání či špatné parkování, ke kterému se přiznalo 16 procent dotázaných.

Přestupky ostatních vidíme

Obecně platí, že jsou Češi víc vnímaví ohledně přestupků ostatních účastníků silničního provozu. Překročení rychlosti je tak zároveň nejčastějším pochybením, s nímž se dotazovaní na českých silnicích setkávají ze strany druhých (81 procent). Na druhém místě skončilo používání mobilního telefonu během jízdy. Toto porušení pravidel pozorovalo u ostatních řidičů celkem 65 procent respondentů.

Vysoko se umístilo také porušení zákazu předjíždění (41 procent) a zastavení, stání či parkování na zákazu (27 procent). Překvapivě často se řidiči setkávají též s jízdou na červenou (24 procent). V porovnání se zbytkem republiky se Pražané častěji setkávají s otáčením do protisměru na světelné křižovatce (16 procent Pražanů oproti 7 procent ostatních respondentů).

„Z výzkumu jasně vyplynulo, že se Češi s porušováním dopravních předpisů setkávají velmi často – ať už vlastní vinou nebo ze strany ostatních řidičů. Právě z toho důvodu se vyplatí investice do palubní kamery. Data ukazují, že palubní kamera v autě o třetinu snižuje pravděpodobnost nebezpečné jízdy. Pokud přece jen dojde k nehodě, je záznam z kamery důležitým důkazním materiálem pro policii a pojišťovnu, zejména pokud druhý účastník nehody porušil předpisy,“ radí Laszlo Szalontai, viceprezident pro obchod v Evropě společnosti Nextbase.

Nehoda není náhoda

Nehodě se během motoristického života dá vyhnout jen velmi těžko. A je přitom jedno, jestli jste viníkem nebo jen poškozeným. Naštěstí se většina nehod stává na parkovištích, především u obchodních center. Může se také stát, že viník nehody z místa ujede. To zažilo 15 procent dotazovaných. Ve dvou třetinách případů se jednalo o škodu do deseti tisíc korun. A právě většina těchto nehod (72 procent) se odehrála na parkovišti nebo při parkování.

„Za nehody na silnicích může často spěch a netrpělivost, kterým se dá poměrně snadno předcházet. Pouhá změna našeho chování za volantem může významně přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Základem je nikdy neřídit pod vlivem alkoholu, drog, ale ani vypjatých emocí. Řidiči by také měli vždy dodržovat dopravní předpisy včetně maximální povolené rychlosti. Cesty plánovat, vyrazit včas a pospíchat pomalu se vyplatí, ostatně život máme jen jeden,“ upozorňuje Oldřich Kassl, krajský koordinátor Besipu.

Ruku v ruce s porušováním předpisů a pravidel jdou často také pokuty. A ty korespondují s těmi přestupky, ke kterým se řidiči přiznávají. Z průzkumu vyplynulo, že 34 procent dotázaných bylo potrestáno za překročení maximální povolené rychlosti, 19 procent pak za nerespektování zákazu zastavení, stání nebo parkování. Jako důvod porušení předpisů uváděli řidiči většinou spěch (48 procent), nepozornost (21 procent) a netrpělivost (19 procent). Celkem 38 procent řidičů uvedlo, že nikdy nedostali pokutu. Mezi ženami je to dokonce polovina.

 
 
Autor: Anna Russová, pro iDNES.cz

Zdroj: auto.idnes.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.