Co dělat při nehodě nebo odcizení auta v cizině

Na dovolenou do zahraničí se každý rok vydávají stovky tisíc Čechů a mnozí z nich cestují i vlastním autem. Hlavním benefitem je pro ně možnost jet svobodně kdykoli kamkoli, měnit místa pobytu či jezdit na výlety. Horší situace pak nastane, když vás potká nějaká nepříjemná situace - nehoda či krádež.

Ve spolupráci s odborníky z pojišťovny Uniqa vám přinášíme několik rad a tipů, co dělat a jak se zachovat, pokud se vám v zahraničí stane dopravní nehoda, či vám zloději vozidlo odcizí.

Nehoda: Kontaktujte asistenční službu

„Dojde-li v cizině k nehodě, hlavní je co nejrychleji dostat všechny pasažéry havarovaných vozidel do bezpečí mimo vozovku, v případě potřeby jim poskytnout první pomoc, přivolat záchranku a řádně označit místo výstražným trojúhelníkem. Zúčastněné osoby si musí rovněž ihned obléci bezpečnostní reflexní vesty z povinné výbavy,” upozornila Eva Svobodová z Uniqa.

Vždy kontaktujte asistenční službu spolupracující s pojišťovnou, u níž máte své auto pojištěno. Odborníci doporučují zadat si kontaktní telefon na ni do mobilu už před odjezdem. Operátoři z asistenční služby vám pomohou nejen radou, ale aktivně se zapojí do celého procesu vyřízení nehody s místními institucemi.

Co dělat, když zaviníte nehodu

Pokud nehodu zaviníte, jste povinni poškozenému sdělit všechny důležité údaje o sobě i o vozidle (vaše jméno i adresu, pojišťovnu, u níž máte povinné ručení, registrační značku auta i číslo zelené karty apod.). Spolu s ostatními účastníky musíte vyplnit formulář Evropský záznam o dopravní nehodě, přidat plánek místa nehody a pořídit fotodokumentaci.

Místní policii přivolejte podle lokálních pravidel (s nimi vám pomůže asistenční služba), jinak jen neshodnete-li se s protistranou na interpretaci průběhu události nebo nespolupracuje-li.

„Policejní protokol podepište jen v případě, souhlasíte-li s údaji v něm uvedenými, případně připojte svoji verzi události. Vyžádejte si rovněž jména a adresy ostatních účastníků, jejich pojištění k autu, a také kontakty na případné svědky,” doporučila Svobodová.

Po návratu domů předložte spolu s hlášením škody všechny dokumenty a fotografie své pojišťovně. Pojišťovna bude kontaktovat poškozeného a celou škodu s ním vypořádá.

Co dělat, když za nehodu nemůžete

Pokud jste naopak poškozeným účastníkem nehody, platí prakticky stejný postup. Vlastník vozidla, který kolizi zavinil, by měl událost ohlásit ve své zemi svojí pojišťovně, u níž má povinné ručení, a ta by měla s vámi škodu podle dokumentace vyřídit.

Po návratu domů se můžete obrátit s nárokem přímo na pojišťovnu viníka v jeho zemi, případně na tamější národní kancelář.

„Došlo-li k nehodě na území Evropského hospodářského prostoru (EU, Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko), obraťte se na Českou kancelář pojistitelů. Tam vám poradí, která pojišťovna u nás je škodním zástupcem (partnerem) dotyčné pojišťovny v ČR,” zmínila Svobodová.

Pokud uplatníte svůj nárok na více místech, vždy informujte, kde jinde jste ho už vznesli. Z povinného ručení máte nárok vždy jen na jedno odškodnění. Vícenásobná výplata za jednu událost je protiprávní.

Odcizení auta nahlaste místní policii i své pojišťovně

Jestliže vám auto během pobytu v zahraničí ukradnou, je třeba to neprodleně nahlásit místní policii. Máte-li svůj vůz vybaven satelitním sledováním, kontaktujte ihned po zjištění asistenční službu k pojištění. Ta může vaše auto lokalizovat a v součinnosti s místní policií dohledat a vrátit vám zpět.

Odcizení auta je třeba rovněž nahlásit i pojišťovně v ČR, u níž máte havarijní pojištění s krytím pro takový případ, a to nejpozději do 14 dnů od zjištění odcizení vozidla.

Je-li pátrání neúspěšné, vystaví policie v zemi krádeže dokument Usnesení o ukončení pátrání. Ten je potřeba spolu s doklady a klíčky k autu předat pojišťovně, která vám vyplatí náhradu do 15 dnů od shromáždění veškerých podkladů a ukončení šetření pojistné události.

Krádež věcí z vozidla

Pokud vám vaše auto v cizině vykradou, je třeba událost rovněž nahlásit místní policii a vyžádat si protokol. Postup je stejný jako v případě odcizení celého vozidla.

Pojištění věcí v autě se liší pojišťovnu od pojišťovny. Seznamte se proto s nabídkou jednotlivých pojišťoven, s výší pojistných limitů i s výlukami, na které se pojištění nevztahuje.

Zdroj:novinky.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.