Co když pojišťovna nechce zaplatit? Můžete se proti tomu pojistit

Motoristům, které někdo naboural, se stává, že pojišťovna řidiče, jenž nehodu způsobil, se zdráhá proplatit škody nebo plnění značně krátí. To je případ převážně menších pojišťoven prodávajících povinné ručení tak levné, že je na hranici ekonomické únosnosti. Jeden motorista na ručení tak sice ušetří, jiný na to ale doplatí.

 

I proti tomuto riziku, že některé z pojišťoven se nechce do placení, se ale přitom lze paradoxně pojistit. Velké pojišťovny totiž nabízejí pojištění přímé likvidace. To znamená, že za příplatek ke standardnímu povinnému ručení v případě, že vás někdo nabourá, škodu bez otálení zaplatí a náklady si pak uplatňují už sami po pojišťovně viníka.
Zaplatíme, pak nárokujeme

„Pokud má náš (nabouraný) klient havarijní pojištění, vyplatíme mu pojistné plnění z jeho havarijního pojištění a následně již řešíme tuto věc v regresním řízení s odpovědnostním pojistitelem. Pro klienty, kteří havarijní pojištění nemají sjednáno, je řešením pojištění při nezaviněné nehodě. Jde o pojištění přímé likvidace, kdy klientovi zaplatíme jeho nároky u škody na vozidle s tím, že všechno budeme vyřizovat sami a regresovat vůči pojišťovně škůdce,“ vysvětlil Marek Vích z Kooperativy. Obdobně v těchto situacích postupuje například i Allianz.

Česká asociace pojišťoven (ČAP) poškozeným motoristům každopádně doporučuje, aby se před provedením opravy vždy spojili s pojišťovnou viníka, aby si předem ujasnili, v jakém servisu a s použitím jakého materiálu bude vozidlo opraveno. „Předejde se tak možným komplikacím, kdy se názor poškozeného na účelnost opravy bude  zásadně lišit od názoru pojišťovny,“ uvedl Aleš Povr z ČAP.

Podle něho může motorista však zvolit i jiný servis, kde je zvyklý vozidlo servisovat, pak je ale vhodné s pojišťovnou předem konzultovat náklady na opravu. „Pokud tak neučiní, tak bude poškozený muset pojišťovně v případě sporných položek prokázat, že šlo skutečně o účelně vynaložené náklady na uvedení vozidla do stavu před dopravní nehodou,“ konstatoval Povr.

Zdroj: novinky.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.