Co nevíte o pojištění: Nenechte se v povinném ručení nachytat!

Začala s lednem 2021 v povinném ručení nová éra, jak se snaží řidičům namluvit prodejci pojištění? Odpovídáme na největší záludnosti.

V redakci se nám poslední týdny množí zkušenosti řidičů, kterým pojišťovací makléři tvrdí, že od 1. ledna musejí pojišťovny na základě nařízení ČNB posuzovat pro započítání bonusu pouze poslední roky a za každou škodu hned tři roky škrtnou. Za dvě tedy šest, za tři devět let…

Zjišťovali jsme, co je na tom pravdy. A podívali se i na další nejasnosti. Jak je to se sezonním pojištěním? Ručením podle ujetých kilometrů? Exekucemi za nezaplacenou pojistku auta, které je už sešrotované? Sliby, že nenabourám?

Škrty škrt! Nebo ne?

„Vaše situace s povinným ručením na rok 2021 se zásadně zkomplikovala počtem pojistných událostí v posledních deseti letech. Od 1. ledna 2021 pojišťovny povinně na základě nařízení ČNB posuzují pro započítání bonusu pouze posledních deset až dvanáct kalendářních let a za každou pojistnou událost se odečítá šestatřicet měsíců. Tím pádem budete bez bonusu do doby, než pojistné události zmizí ze sledovaného období,“ tak zní vysvětlení pojišťovací kanceláře KK, kterým zdůvodnila výrazně zvýšenou sazbu na rok 2021 jedné naší čtenářce.

U jednotlivých pojišťoven, jejichž nabídky poradci běžně porovnávají, se podle makléře měla kvůli třem nijak vysokým plněním z posledních let pohybovat roční sazba pojistky od 14.000 k 60.000 Kč. „Sdělení o zásahu ČNB neodpovídá skutečnosti. Pojišťovny pouze na základě dotazu do jednotné databáze České kanceláře pojistitelů nyní povinně informují zájemce o sjednání ručení o délce jeho předchozích pojištění a počtu registrovaných škod,“ uvádí věci na pravou míru Václav Bálek z Allianz.

Ostatně u Allianz se nakonec čtenářka přepojistila, a to za výrazně nižší cenu než zmíněných nejnižších 14.000 Kč. „Informace makléře nejenže není pravdivá, ale rozhodně se nic takového na trhu dít nebude ani dál. To, jakým způsobem pojišťovny zohledňují bonusy a malusy, je čistě jejich obchodní rozhodnutí. Není nijak nařízené ze strany ČNB,“ přikyvuje na Bálkovo vysvětlení Nela Maťašeje z Directu.

„Jedinou pravdou je, že od prvního ledna došlo k celotržnímu přechodu na nový systém bezeškodního průběhu. Avšak už od ledna 2020,“ říká Honza Marek z Generali České pojišťovny, u níž má auto pojištěné nejvíc Čechů.

Jsou to fake news!

V rámci nového přístupu jsou u všech pojišťoven jednotné vstupní i výstupní parametry – zmíněné počty měsíců a pojistných událostí. „Způsob zohlednění těchto parametrů pro stanovení pojistného si však určují přímo pojišťovny,“ doplňuje Marek.

„Čili v praxi byla napříč trhem sjednocena forma potvrzení o průběhu pojištění. Takže formulář je nyní od každé pojišťovny stejný: celkový počet pojištěných měsíců a celkový počet škod,“ upřesňuje Eva Svobodová z Uniqy.

„Je krásné, že i v pojištění existují fake news a dezinformace. Je to důkaz, že jako obor jdeme s dobou,“ směje se nad naším dotazem ke zmíněnému případu čtenářky Martin Podávka z pojišťovny Pillow, nováčka na trhu. Takže aby bylo úplně jasno: jedinou existující regulaci najdeme nadále v zákoně č. 168/1999 Sb. a zní takto:

§ 3b Stanovení výše pojistného
(2) Při sjednávání výše pojistného v pojistné smlouvě zohlední pojistitel celkový předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti pojistníka, a to slevou na pojistném v případě bezeškodného průběhu pojištění nebo přirážkou k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění z pojištění odpovědnosti.

Pojišťovny by ale zohledňovaly škodní průběh, i kdyby to nebylo v zákoně. „Jde o jeden z nejdůležitějších parametrů pro stanovení rizikovosti, a tedy ceny pojištění. Zohlednění předchozích škod se u jednotlivých pojistitelů liší, což je ale setrvalý stav po mnoho let. Je tedy možné, že někdo bere v potaz pouze historii posledních deseti roků. Ostatně význam dávných let je pro správný odhad rizika nevýznamný,“ hodnotí Podávka.

Zároveň jsou podle něj překonané tradiční tabulky bonusů a malusů. „Systémy jsou dnes mnohem propracovanější, a tak už v polovině produktů starou dobrou bonusovou tabulku nenajdeme,“ uzavírá Podávka.

Rozhovor s Martinem Podávkou z Pillow: Bonus a malus? Mrtvoly!

Nedávno jste se nechal slyšet, že během následujících pěti let zmizí z pojistných podmínek tabulky se stupnicí bonusu a malusu. Proč by měly?

Logických důvodů je několik. Nejtěžší bude nakonec vysvětlit řidičům, proč něco, na co byli zvyklí dvacet let, už v pojistných podmínkách nenajdou. Systém se zrodil v době, kdy neexistovaly osobní počítače a všechny výpočty se dělaly na papíře. Systém musel být jednoduchý, ač neodpovídal skutečné rizikovosti.

Čím jí neodpovídal?

Příklad za všechny. Řidič, co neměl v posledních šesti letech nehodu, patří mezi nejlepší a zaslouží si nejnižší cenu, přestože v rámci standardní stupnice je s šesti lety teprve uprostřed. Současné počítačové modely počítají rizikovost mnohem lépe. Existují totiž další pojistné parametry.

Jaké?

Hlavně ty, co se v době trvání pojištění vyvíjejí. Jedná se například o věk, platební morálku nebo počet najetých kilometrů. V ceně je možné a podle mě nutné zohlednit i vývoj tržního prostředí, chování konkurentů nebo změnu klimatu – třeba zimy už opravdu nejsou, co bývaly. I kdyby pojišťovny ve výpočtu pojistného pro další pojistný rok nezohledňovaly žádný z výše uvedených vlivů, na jeden ohled brát musí: na růst výše škod.

Proč?

Náklady na opravy aut rostou kvůli ceně práce i náhradních dílů. A speciálně v povinném ručení se zvyšují přiznaná odškodnění za způsobené újmy. Jakmile pojišťovna růst nákladů zohlední, ihned dojde k rozporu reality a očekávání řidičů. Pokud měli v pojistných podmínkách tabulku bonus–malus a nezpůsobili nehodu, automaticky očekávají pokles ceny, nejčastěji o pět procent. Místo zlevnění jim ale pojišťovna pošle fakturu o tři procenta vyšší. Výsledkem je nedůvěra.

Co s tím?

Je podle mého třeba nastavit očekávání klienta jinak – pojišťovna na počátku spočítá cenu a pak pokaždé znovu na výročí smlouvy. Prošel jsem aktuální pojistné podmínky deseti pojišťoven. Výsledek? Čtyři tabulky bonus–malus neuvádějí, šest ano. Za pět let věštím skóre 9:1.

Nejvyšší škody v roce 2020
Allianz Přes 10.000.000 Kč za požár na zemědělském stroji.
ČSOB Pojišťovna 5.447.000 Kč za poškození závodního speciálu.
Direct 4.134.510 Kč na zdraví a 1.456.176 Kč na vozidle.
Pillow Nováček má jednu z nejvyšších škod v pojištění skla: 170.000 Kč za rozbitou panoramatickou střechu.
Uniqa Až 8.000.000 Kč po střetu auta a motorky s těžkým zraněním v Itálii.

Jak ušetřit na pojištění

Závazek, že nenabourám: Chci bonus předem!

Zajímavý nápad z nabídky Kooperativy nebo ČPP. O co jde? „Vlastně o jakousi dopřednou obchodní slevu za jízdu bez nehod. Pojistné snížíme o 15 % řidičům, kteří se takzvaně vsadí, že tři roky nezpůsobí žádnou škodu,“ vysvětluje Renata Čapková z ČPP, která poskytuje tuto výhodu pod názvem Extrabenefit Profi už přes třináct let. „Je o ni trvalý zájem především u nových řidičů, využívají ji mladí, kteří začínají řídit a nemají tak šanci dosáhnout na bonus,“ dodává Čapková. A co pokud řidič se „zapůjčeným“ bonusem pojistnou událost nehodu přece jen způsobí? „Pak je mu doúčtován rozdíl mezi skutečně hrazeným pojistným a tím, které by hradil bez zapůjčeného bonusu,“ odhaluje Milan Káňa z Kooperativy. Dobrou myšlenku podle něj devalvuje špatná praxe. „Ze zkušeností víme, že velká část řidičů o tom, že měla bonus jen zapůjčený, netušila a je překvapená, že musí po pojistné události doplácet rozdíl. Špatné zkušenosti s nedostatečným vysvětlením produktu nás vedly k zastavení této nabídky,“ říká Káňa. To ČPP v něm pokračuje a chválí si ho. „Nezaznamenali jsme s doplacením pojistného žádný problém. Statistiky nám pak dokazují, že mladé řidiče závazek, že nenabourají, stimuluje k bezpečnější jízdě,“ všímá si Čapková.

PLUSY Slevu dostanete, i když začínáte
  Motivuje mladé k bezpečnějšímu řízení
  Při nehodě doplatíte jen zapůjčený bonus
MINUSY Administrativa s doúčtováním a výběrem zpětně navýšeného pojistného

Sezonní pojištění: Platit, když nejezdím?

Hlavně pro motorkáře, veteránisty a milovníky kabrioletů nebo šoféry sněžných skútrů existuje sezonní pojištění: klidně jen na čtvrt roku. Sezonní produkt se ale uzavírá na dobu neurčitou, stejně jako běžná smlouva – ovšem škody za případnou nehodu uhradí pojišťovna pouze v předem dohodnutém období. Dá se tak ušetřit, a ještě si nelámat hlavu s neustálým chozením na úřad s registračními značkami. „Zásadním rizikem je selhání lidské paměti: pokud řidič byť omylem vyjede mimo zvolené období a způsobí nehodu, pojišťovna buď odmítne plnění, nebo bude požadovat spoluúčast. Pro klienta může dosahovat v extrémním případě až mnoha desítek milionů korun. Ruku na srdce: málokterý motorkář odolá projížďce při prvním krásném počasí, třeba i v zimě, což si musí v případě sezonního pojištění odpustit,“ říká Milan Káňa z Kooperativy. Ta patří mezi pojišťovny, které sezonní pojištění nabízejí. „V rámci standardní nabídky ho máme přes patnáct let,“ přidává se Renata Čapková z ČPP. „Nejkratší sezona může být tři, nejdelší deset měsíců. Pojistné je proti standardnímu ročnímu sníženo přibližně v poměru délky sezony k délce roku. Využívají ho hlavně starší lidé, motorkáři, ale také zemědělci. Jedná s o desetitisíce klientů,“ prozrazuje Čapková. „Pokud dojde v období mimo sezonu k zaviněné škodě, poškozenému škodu v plném rozsahu uhradíme, ale u provozovatele vozidla ji zpětně vyžadujeme,“ upozorňuje Renata Čapková z ČPP.

PLUSY Lze ušetřit
  Sezonu si vyberete sami
  Nemusíte chodit s tabulkou na úřad
MINUSY

Pokud nabouráte v nepojištěném období, platíte škodu z vlastní kapsy

Pojištění podle kilometrů: Když řídím málo

Co když najezdíte jen pár tisíc kilometrů ročně, ale řídíte celý rok? Řešením je relativně nový produkt sjednaný na míru podle ujetých kilometrů. Má ho už 400.000 Čechů, potenciál má podle Světa motorů až pro dva a půl milionů aut. Vymysleli ho před pár lety v USA. Tamní motoristé musejí skutečný nájezd dokládat výpisem z řídicí jednotky auta, stejně jako v Německu a Belgii. Češi mají situaci o poznání snadnější: stačí jen vyfotit údaj na počítadle na budících. „Jedná se o český vynález a okopírovala ho i další pojišťovna na americkém trhu. Můžeme tak k největším českým vynálezům – kontaktním čočkám, lodnímu šroubu, kostce cukru a slovu robot – přidat i focení tachometru pro účely pojištění podle kilometrů,“ směje se Jakub Strnad, zakladatel pojišťovny Pillow. Ta je teprve třetím hráčem na trhu, kdo produkt nabízí. Před ní to byly společnosti Allianz a Uniqa. Kvalita fotky ani nemusí být příliš vysoká. Produkt má bohužel i jednu nevýhodu – pokud vám dorazí výzva k dodání fotografie, musíte se přimět vyrazit do garáže a budík nafotit. A třeba máte auto někde na chalupě na druhém konci republiky nebo zastavěné v garáži…

Tři možnosti, jak ušetřit, když nejezdím celý rok Značky do depozitu Sezonní pojištění Pojištění podle kilometrů
Nemusím na úřad Ne Ano Ano
Neplatím za pojištění Ano Ne Ne
Neplatím poplatky (za depozit) Ne Ano Ano
Mohu jezdit kdykoliv Ne Ne Ano
Mohu na STK mimo sezonu Ne Ne Ano
PLUSY Levnější pojistka
  Pokud kilometry překročíte, jednoduše doplatíte
  Stačí doložit fotku počítadla
MINUSY Na doložení snímku máte omezený čas

Sankce po skončení pojistky: Každý den se počítá!

Z vlastní zkušenosti v redakci radíme hlídat pečlivě platnost všech pojistek a vyrovnání plateb s pojišťovnami. Jinak se můžete i půl roku po zániku smlouvy „těšit“ na telefonát z advokátní kanceláře s důrazným varováním, že zahajují mimosoudní kroky k vymožení dluhu, který jste zanechali vůči pojišťovně. Že řádně nečtete přílohy e-mailů, které vám pojišťovna před půlrokem zaslala, je jen vaše chyba… Stalo se i nám, že jsme dali k ekologické likvidaci auto zrovna v poslední den platnosti pojistné smlouvy. Zlikvidováno ale bylo až den následující, který je také uveden na dokladu o sešrotování. Za pouhý jediný den, během kterého už auto beztak stálo na odtahovce, nám pojišťovna vyměřila doplatek ve výši 212 korun. Včetně nákladů jsme tak po půlroce uhradili 244 korun za jediný den, a ještě mohli být rádi, že to skončilo tak levně.

Rada: Čtěte pojistné podmínky a otvírejte veškerou komunikaci od své pojišťovny.

Jak si pojistit skla: Musíte dobře počítat

Jak je to s pojištěním oken? Na co potřebuji připojištění? Jak je to se skly se zabudovanými asistenčními systémy?

Obecně je poškození skel kryté v rámci standardního hlavního rizika havarijka. „Z povinného ručení bez připojištění zpravidla nelze způsobené škody na sklech pokrýt, protože jde často o neprůkaznou škodu. Pokud je však naopak objektivně doložena například palubní kamerou, kryje škodu i ručení. Takových případů je však málo, nelze spoléhat ani na dobrozdání od viníka,“ upozorňuje Eva Svobodová z Uniqy.

Připojištění skel, ať už k ručení, nebo havarijku, je výhodné v tom, že na něj není uplatněna spoluúčast a případná událost nemá vliv na pojistné na další období.

„Výši limitu si určuje klient, je tedy zapotřebí v ní zohlednit i případné nadstandardní prvky jako zabudované asistenční systémy. Zároveň je nutné tuto specifikaci uvést do výbavy. S optimální výší limitu motoristům pomohou obchodníci. Rozhodně by se do něj měla zahrnout nejen cena náhradních dílů, ale také práce na výměnu a případnou kalibraci čidel,“ rozebírá problematiku (při)pojištění skel Honza Marek z Generali České.

Proč připojištění?

Obecně také platí, že pokud dojde k poškození čelního, zadního, bočního skla i prosklené střechy nebo střešního okna sloužících k výhledu z vozidla, uhradí pojišťovna náklady na jejich opravu do sjednané výše, kterou si řidič určil. Jestliže taková oprava není možná, zaplatí výměnu. „Pojištění se vztahuje na případy havárie, přírodní události, požáru, výbuchu, krádeže, vandalismu a poškození vozidla zvířetem. Nevztahuje se ale na související škody jako na dálničních známkách, ochranných fóliích, otevíracím mechanismu, dodatečných úpravách skel, laků či čalounění,“ upozorňuje Václav Bálek z Allianz.

Zato pokud je sjednáno doplňkové připojištění, hradí pojišťovny poškození jakoukoliv nahodilou událostí a bez spoluúčasti.

K zavedení připojištění skel vedlo pojišťovny několik faktorů. „Jednak to byla spoluúčast, pokud se škoda hradila z havarijního pojištění. Pak fakt, že standardem trhu u pojištění skel bylo po dlouhou dobu stanovení limitu na plnění v okamžiku sjednání smlouvy, což se s roky mění. Řada klientů pak byla nemile překvapena, když při výměně čelního skla zjistili, že musí doplácet mnohatisícové částky,“ ohlíží se Milan Káňa z Kooperativy.

Právě ta nedávno zavedla možnost bezlimitního plnění poškození čelních skel připojištěním v rámci havarijka s fixní spoluúčastí 500 Kč. Ta není uplatňována, je-li sklo opraveno metodou scelování.

Kalibraci musíte doložit

Podobně s fixní pětistovkou funguje ČPP. „Nejčastější je poškození čelního okna. Jedná se také o naše nejžádanější doplňkové připojištění, má ho sjednané každý pátý řidič. Jde přidat jak k ručení, tak havarijnímu pojištění. Podmínkou je oprava nebo výměna skla ve smluvním servisu. Při výměně a následné nutné kalibraci čidel potvrzujeme standardní likvidaci po doložení protokolu a faktury o kalibraci,“ uzavírá Renata Čapková z ČPP.

Tradice vs. moderna

Pokud si dobře prostudujeme podmínky všech pojišťoven, zjistíme, že existují dva přístupy k pojištění skel.

Tradiční přístup

Pokud má řidič havarijní pojištění, lze platit rozbité sklo z něj. Z pojištění skel se pak hradí jen spoluúčast. Člověk nepotřebuje vysoký limit, stačí mu na skla jen ten ve výši spoluúčasti k havarijku. Minusem je, že se pak na havarijku sníží výše bonusu. „Řidič s havarijkem je tak postaven před nesmyslnou volbu, co je pro něj lepší. Pojistit si skla samostatným připojištěním s dostatečným limitem? Nebo spoléhat na havarijko? Asi i nematematikovi je jasné, že i když si vybere dostatečný limit u pojištění skel, stejně v ceně havarijka uhradí rozbitá skla, která tam má pojišťovna započítaná. Klient tak platí za něco dvakrát,“ tvrdí Martin Podávka z Pillow.

Moderní přístup

U tohoto postupu jsou skla a havarijní pojištění odděleny, nepřekrývají se, řidič tak neplatí nic dvakrát. V definici havarijního pojištění je napsáno, že se nehradí škody vzniklé pouze na sklech. Ty se platí z pojištění skel. Cena havarijního pojištění tak neobsahuje krytí skel a je nižší, klient nemusí řešit dilema, zda hradit skla z toho, či onoho. Další výhodou je, že když člověk ukončí havarijní pojištění, protože se mu vzhledem ke stáří a nízké obvyklé ceně vozidla nevyplatí, ponechá si pojištění skel, tak jak měl dosud uzavřeno, a nemusí nic na něm měnit.

Jak si správně nastavit limit

Pojištění skel s limitem

Klient si musí sám zvolit limit. Pokud si vybere nízký, při opravě doplácí. Jestliže se rozhodne pro zbytečně vysoký, přeplácí za pojištění nesmyslně peněz. Bez nadsázky můžeme říct, že pojištění skel s limitem asi nejde sjednat správně. „A samotná volba limitu je velkým problémem. Lidé si často ani neuvědomují, jaké sklo vlastně mají. Je vyhřívané? Se zabudovanými systémy? Kolik stojí kalibrace senzorů? A i když si na počátku pojištění zvolí správný limit, cena práce a náhradních dílů roste a po dvou třech letech by bylo třeba limit navýšit. A to téměř nikdo nedělá,“ říká Martin Podávka.

Bezlimitní pojištění

Ve smlouvě není sjednán limit a pojišťovna garantuje, že zaplatí celou opravu nebo výměnu včetně kalibrace senzorů, která s výměnou souvisí. Cenu pojišťovna spočítá podle vlastní databáze cen oprav pro jednotlivé značky a modely. Řidič nemusí nic aktualizovat, vždy má jistotu, že celá škoda bude uhrazena. Tento přístup má třeba Allianz, Pillow nebo Uniqa. „Nabízíme obě možnosti. Tedy pojistit si přední sklo, nebo všechna skla, ale i xenony. Anebo právě bezlimitní krytí. Drahá skla s vyhříváním či snímači mohou stát i víc než sto tisíc korun,“ počítá Eva Svobodová z Uniqy.

Rozhovor s Ladislavem Bělinou z pojišťovny Slavia: U vandalismu volejte policii

Čím musí při poškození skla řidič začít?

Předně musí prokázat vznik škody. Sklo pak může nechat opravit v servisu, přičemž o technologii opravy případně výměny rozhoduje pojistitel. Následně doloží originál, nebo po dohodě kopii či sken účtu za opravu, respektive výměnu skla. U pojištění skel rozhodně nejde škodu vyplatit formou rozpočtu.

Potřebuji protokol od policie?

Ve většině případů ji pojišťovny nevyžadují. Nutný je pouze tehdy, pokud se jedná o škodu kvalifikovanou jako vandalismus.

Jak je to s okny, která v sobě mají zabudované asistenční systémy a musí se kalibrovat?

Co se týče kalibrace, máme zkušenost, že se nemusí dělat ve všech případech. Třeba u některých modelů BMW. Pokud řidič k faktuře doloží protokol ze servisu o uskutečnění kalibrace, požadujeme souběžně s tímto doložením i fotodokumentaci, že na daném vozidle byla udělána, a pojišťovna k tomu při výplatě plnění přihlédne.

Autor: David Šprincl, Svět motorů

 

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.