Co vám ve skutečnosti opravdu hrozí za překročení povolené rychlosti. Každý řidič by měl znát své možnosti

Vůbec nejčastějším prohřeškem řidičů je, že překročí maximální povolenou rychlost. A policie za to může udělit pokutu na místě, nebo případ předat dále.

Když se řidič nesoustředí (a nebo se naopak soustředí až moc), snadno přesáhne ručička tachometru povolený rychlostní limit. Policie má jistou toleranci, ovšem už pět kilometrů navíc může znamenat přinejmenším pokutu. Za vážnější prohřešky vám přitom mohou sebrat body, nebo dokonce na místě zabavit vozidlo. Každý řidič by měl vědět, co mu za překročení rychlosti hrozí, a jaká má práva.

Nejde pouze o nejvyšší povolené rychlosti

Opravdu každý řidič by měl znát tři rychlostní omezení, a sice 50 km/h v obcích, 90 km/h mimo obec, a 130 km/h na dálnicích a rychlostních silnicích (limit klesá na 80 km/h v případě, že vede skrze obec). Jenže v praxi to není pouze o těchto omezeních, jaká musí řidiči dodržovat. Obecně platí, že každý musí přizpůsobit rychlost a jízdu stavu vozovky, svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, nebo povětrnostním podmínkám.

Pokud byste například jeli mimo obec rychlostí 90 km/h při špatné viditelnosti (třeba kvůli mlze) a způsobili dopravní nehodu, mohlo by to mít vážnější následky než za normální situace. Řidič by měl totiž jet takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na níž má dohled. V noci je přitom úsek kratší, a řidič smí jet takovou rychlostí, aby dokázal vůz zastavit do vzdálenosti, jakou osvětlují jeho světlomety nebo veřejné lampy.

Některé případy se dostávají dokonce k Nejvyššímu soudu České republiky, kde padlo i rozhodnutí, že lze v noci na neosvětlené dálnici s použitím potkávacích světel jet rychlostí nejvýše 60 km/h, aby nedošlo k ohrožení provozu a životů účastníků. Jedná se přitom až o absurdní limit, který by dával smysl třeba mimo obec, zatímco na dálnici to znamená více jak dvojnásobné snížení rychlosti a de facto omezení plynulosti jízdy.

Pokuty za překročení rychlosti v obci a mimo ni

Ať překročíte rychlost na kraji města, uprostřed vesnice, nebo mimo obec, jsou výše blokových pokut i těch ve správním řízení stejné, a pravidla se tak liší pouze rychlostí, o jakou jste limit překročili.

Max. povolená rychlost v obci: 50 km/h

 • Překročení rychlosti o 1 – 5 km/h: na místě 1 000 Kč, ve správním řízení 1 500 – 2 500 Kč
 • Překročení rychlosti o 6 – 19 km/h: na místě 1 000 Kč, ve správním řízení 1 500 – 2 500 Kč
 • Překročení rychlosti o 20 – 36 km/h: na místě 2 500 Kč, ve správním řízení 2 500 – 5 000 Kč
 • Překročení rychlosti o 40 km/h a více: na místě nelze, ve správním řízení 5 000 – 10 000 Kč

V poslední případě vám navíc hrozí zákaz řízení na 6 – 12 měsíců.

 

 

Max. povolená rychlosti mimo obec: 90 km/h

 • Překročení rychlosti o 1 – 10 km/h: na místě 1 000 Kč, ve správním řízení 1 500 – 2 500 Kč
 • Překročení rychlosti o 11 – 29 km/h: na místě 1 000 Kč, ve správním řízení 1 500 – 2 500 Kč
 • Překročení rychlosti o 30 – 49 km/h: na místě 2 500 Kč, ve správním řízení 2 500 – 5 000 Kč
 • Překročení rychlosti o 50 km/h a více: na místě nelze, ve správním řízení 5 000 – 10 000 Kč

Také v tomto případě znamená překročení o více jak 50 km/h zákaz řízení na 6 – 12 měsíců.

Kolik bodů vám seberou za vyšší rychlost

Stejně jako limity pro udělování pokut, jsou stejné i počty bodů, jaké vám mohou sebrat. V případě obce to je:

 • Překročení rychlosti o 1 – 5 km/h: 0 bodů
 • Překročení rychlosti o 6 – 19 km/h: 2 body
 • Překročení rychlosti o 20 – 36 km/h: 3 body
 • Překročení rychlosti o 40 km/h a více: 5 bodů

Zatímco za překročení rychlosti mimo obec vám mohou sebrat:

 • Překročení rychlosti o 1 – 10 km/h: 0 bodů
 • Překročení rychlosti o 11 – 29 km/h: 2 body
 • Překročení rychlosti o 30 – 49 km/h: 3 body
 • Překročení rychlosti o 50 km/h a více: 5 bodů

Nutno dodat, že lehké překročení do zhruba 5 km/h někdy policisté neřeší, neboť tachometry zákonitě ukazují rychlost s odchylkou pár km. A stejně jak policejní radary mají malou toleranci, takže např. za rychlost 52 km/h v obci by vás nikdo pokutovat neměl, ačkoliv to vždy záleží na konkrétním policistovi.

i

Nakonec si všechny pokuty zaplatil sám

V praxi pochopitelně nejde o jediná řešení a dopady zákonů, extrémní případy se mohou řešit i odstavením vozidla, k čemuž však musí mít policista pádný důvod, jak říká Zákon č. 361/2000 Sb., tedy Zákon o provozu na pozemních komunikacích:

(1) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen „technický prostředek“) nebo odtažením vozidla, jestliže řidič

 • a) je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,
 • b) ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii podle § 47 odst. 3 písm. b),
 • c) je podezřelý, že požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy,
 • d) je podezřelý, že řídil motorové vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
 • e) se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
 • f) se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. g) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,
 • g) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel,
 • h) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložen správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

 

Autor: Vojtěch Honzel

Zdroj: autozive.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.