Co znamená značka TIR na nákladních vozech a jaké výhody přináší

Určitě jste si toho slova na nákladních vozech všichni někdy všimli, ale nejspíše málokdo se nad ním pozastavil nebo více zapátral nad významem.

Každý motorista i běžný člověk si nejspíše někdy v životě všiml, že se na nákladních vozech objevuje zřetelný nápis TIR. Co ovšem tato písmena znamenají a jaké výhody řidičům kamionů přinášejí? Pojďme se na to podívat podrobněji, rozšiřování obzorů vždy přijde vhod. Jedná se o zkratku, která znamená Transport International Router – což lze docela přesně přeložit jako „mezinárodní systém přepravy zboží“.

Zkratka zjednodušující řidičům práci

Slovo TIR určuje kamion jako součást mezinárodní celní úmluvy o přepravě zboží. Ta byla schválena v Ženevě, konkrétně 14. listopadu roku 1975. Jejím účelem bylo právě zjednodušení administrativy a souvisejících úkonů při mezinárodní přepravě zboží nákladními vozy. Jinak řečeno stroje takto označené spadají do zjednodušeného daňového režimu a kromě štítku TIR má řidič také speciální dokumentaci.


i

V současné době tento systém funguje v rámci 57 zemí. Pro lepší přehled není od věci si ukázat konkrétní postup. Dopravci používají speciální celní doklady zvané TIR Carnets. Ty jim dovolují překročení hranice státu bez placení mýtného na konkrétním hraničním přechodu. Celní úřad konkrétní země utěsní nákladový prostor vozu a sestaví právě tento doklad, který dovoluje pohyb po zemi bez placení cla.

 

Utěsnění, volný pohyb, označení

Po tomto úkonu je na nákladní vůz umístěn právě TIR štítek, který hlásá „vůz jede s celním nákladem“. Příslušná pečeť je odstraněna až na celnici v cílové zemi. Jedná se tedy o jakousi konzervaci vozidla, která snižuje prostoje na jednotlivých hranicích, což je samozřejmě velmi praktické. Je ale potřeba nepodlehnout dojmu, že takový vůz na hranicích nikdo nekontroluje. Vždycky existuje riziko pašování, tudíž i TIR je nutné kontrolovat.


i

Každá země má také vlastní celní předpisy. Štítek TIR tak hlavně poskytuje schopnost překročení hranice bez nutností platit mýtné na konkrétním přechodu. Clo bude platit i nadále, ale veškeré finanční transakce spojené s jízdou řidiče kamionu neprovádí on sám, ale dopravce, pro kterého pracuje. Pointou systému je co nejvíce zjednodušit a tedy urychlit přepravu konkrétního zboží z místa na místo i přes několik států.

 

 Autor: Jaroslav Novčák

Zdroj: AutoCar, autozive.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.