Dopravní nehoda v zahraničí: Jak správně postupovat a dostat odškodnění?

S příchodem letních prázdnin mnoho z nás vyráží autem do zahraničí, ať už do Chorvatska, Francie, Španělska či Itálie. Avšak na úzkých horských silnicích Itálie nebo na ucpané dálnici v Chorvatsku není o nehody nouze. Je proto vhodné, aby každý kdo takovou jízdu podstupuje věděl, jak postupovat v případě dopravní nehody v zahraničí.

ždy je třeba mít na paměti, že se dopravní nehoda v zahraničí řídí právním řádem státu, ve kterém k nehodě došlo. Stane-li se tedy dopravní nehoda v Itálii, je pro její řešení rozhodný právní režim Itálie.

JAK POSTUPOVAT?

Bezprostředně po nehodě je třeba zajistit bezpečnost na místě nehody, typicky rozsvícením výstražných světel a umístěním výstražného trojúhelníku. Dále by měla následovat kontrola, není-li po nehodě někdo zraněn. Pokud ano, je nutné zraněným poskytnout první pomoc a zavolat záchrannou službu. V případě neposkytnutí první pomoci či nepřivolání pomoci zraněnému se vystavujete možnému trestnímu postihu.

 

Následně je vhodné přivolat místní policii. Jednotlivé povinnosti účastníků dopravní nehody mohou být odlišné v závislosti na právním řádu země, ve které k nehodě došlo. Je tak pravdou, že ne vždy jste povinni policii přivolat, avšak téměř vždy lze její přivolání doporučit. Pokud bychom uvedli jako příklad Českou republiku, pak jste povinni přivolat policii v případě, že v důsledku dopravní nehody dojde k úmrtí, zranění, hmotné škodě vyšší než 100 000,- Kč anebo i nižší, pokud se nedohodnete s dalším účastníkem nehody na zavinění. Každému motoristovi lze jen důrazně doporučit nastudovat si před zahraniční dovolenou práva a povinnosti řidiče v případě dopravní nehody v dané zemi.

V případě, kdy policii přivoláte, je obvykle nehodový děj zaznamenán do protokolu, který následně účastníci dopravní nehody stvrdí podpisem. Pokud ovšem protokolu z nějakých důvodů nerozumíte nebo nesouhlasíte s jeho zněním, pak tento protokol nepodepisujte a požádejte policii o to, abyste svůj názor napsali k protokolu, a to v jazyce, kterému bez obtíží rozumíte.

Pokud nejste povinni dopravní nehodu hlásit, je nezbytné, abyste spolu s druhým účastníkem nehody určili viníka a sepsali záznam o nehodě. V rámci Evropské unie se sepisuje jednotný evropský záznam o nehodě, jehož formulář by měl být nepostradatelnou výbavou každého vozidla. V případě, že oba účastníci nehody mají tento formulář k dispozici, je možné jej vyplnit v odlišných jazycích, obsah nicméně musí zůstat totožný. Dalšími podstatnými kroky je například důkladná fotodokumentace nehody, zajištění svědků či vzájemná výměna pojistných údajů.

Řešení problémů spojených se zahraniční nehodou může ve značné míře usnadnit asistenční služba, náležící k povinnému ručení vozidla, která poskytne konzultaci a doporučí následný postup. Číslo na asistenční službu naleznete v zelené kartě povinného ručení vozidla.

JAK VYMOCI ODŠKODNĚNÍ?

Nutno říci, že i odškodňovací proces, tak jako odškodnění samotné včetně jeho výše, podléhá režimu právního řádu státu, ve kterém k nehodě došlo. Faktem však zůstává, že vymáhaní odškodnění dopravní nehody v rámci Evropské unie je podstatně snadnější pro účastníka dopravní nehody, který je občanem Evropské unie než v případě nehody, ke které dojde mimo Evropskou unii.

Účastník dopravní nehody, který dopravní nehodu nezavinil, může k získání odškodnění postupovat následným způsobem:

  • Kontaktovat příslušného zahraničního pojistitele vozidla škůdce na základě údajů, které mu poskytl škůdce
  • Obrátit se na národní kancelář pojistitelů státu, ve kterém došlo k dopravní nehodě na stránkách www.cobx.org
  • Oslovit škodního zástupce zahraničního pojistitele v naší republice, jehož lze nalézt na stránkách www.ckp.cz

Řešit danou pojistnou událost svépomocí nicméně může být velmi nesnadný úkol, doporučujeme proto vyhledat odbornou právní pomoc, která zařídí spolupráci se zahraničními právníky, zabezpečí dokumentaci k dopravní nehodě a zajistí, aby nedošlo k propadnutí odškodnění v důsledku promlčení či chybného uplatnění nároku.


Mgr. Petr Budzinski, advokát projektu www.nehodavzahranici.cz

Zdroj: autoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.