Důvody, pro které vám česká policie může „sebrat řidičák”. Je jich méně, než se říká

Česká policie má pravomocí obecně hodně, v případě zadržení řidičského průkazu se ale musí pohybovat v přesně stanovených mezích, které nejsou zase tak široké.

Nejsou zase tak dávno doby, kdy policie neměla ve vztahu k neurvalým řidičům příliš důstojné postavení. Mohla vás změřit, jak jedete zcela nepřiměřenou rychlostí ve městě a policistům jste se v podstatě mohli vysmát do obličeje. Neexistoval bodový systém, neexistovala možnost omezit řidiče v další jízdě, mohli jste pouze dostat pokutu. Tu navíc šlo na místě rozporovat, případ poslat do správního řízení, dopisy od úřadů ignorovat a údajný přestupek se za rok stal promlčeným.

Hodně se od té doby změnilo. Nebudeme říkat, že vždy k lepšímu, neboť policii i úřadům byly v některých případech dány do rukou snadno zneužitelné pravomoci. Mezi takové patří i možnosti zadržet osvědčení o technickém průkazu nebo řidičský průkaz na místě přímo samotnými policisty. Někteří z nich totiž rádi využívají neznalosti řidičů o tom, co skutečně mohou a skrze tuto pravomoc tlačí třeba na zaplacení pokuty na místě.

Proto je dobré znát, v jakých případech policie může takto konat. Dříve jsme si zrekapitulovali, kdy je možné zadržet „malý techničák”, dnes si posvítíme na možnosti policie v případě zadržení řidičského průkazu. I kolem toho totiž koluje řada polopravd šířených často samotnými policisty, kteří ovšem mají ve výsledku jen omezený manévrovací prostor, přičemž naprostou většinu zákonem ji daných možností něco takového udělat lze označit za důvodnou.

Kdy je tedy možné řidičský průkaz odebrat na místě? Obecně řečeno jen za předpokladu, kdy by policie měla chránit ostatní účastníky silničního provozu od možného nebezpečí ze strany řidiče, který něco spáchal velmi závažného. To je samozřejmě vágní definice, do které by si leckterý policista vměstnal ke co, zákon proto do podrobností rozvádí konkrétní možnosti. Policie tedy může zadržet řidičské oprávnění v následujících případech.

1. Zavinění nehody s těžkým či fatálním zraněním

Pokud jste viníkem nehody, při které se někdo těžce zraní nebo dokonce zemře, je na místě předpokládat, že nejste zrovna nejbezpečnější řidič, třebaže otázka samotného zavinění nemusí být zodpověditelná tak snadno. Policie na každý pád může dle §118a odst. 1 písm. a oprávnění odebrat. Hned v úvodu je přitom třeba připomenout, že zákon k tomu ruku zákona opravňuje, nejde však o povinnost, jíž je třeba mermomocí splnit. Vše tedy v závisí na konkrétní situaci a úsudku policisty.

2. Ujetí z místa nehody

Tento bod je poněkud sporný, neboť pokud způsobíte nehodu, při které šlo třeba jen o škrábanec na dveřích, také jste si nemuseli všimnout a okolí jste další jízdou stěží nebezpeční. Zákona ale dává možnost „vyřadit vás ze hry“, a to dle §118a odst. 1 písm. b. Znovu je to na uvážení policisty, takže třeba ve výše zmíněném případě nemusí konat.

3. Pití alkoholu či požití jiné návykové látky během jízdy

Tady asi není co řešit. Pokud někdo pije alkohol za jízdy, chybí mu toho ve zdravém úsudku příliš mnoho na to, aby mohl dostat šanci dále sedět za volantem.

4. Řízení po požití alkoholu či jiné návykové látky

Tento bod se skrývá za §118a odst. 1 písm. d a stejně jako ten předchozí (písm. c) je víceméně jasný. Opilý či zdrogovaný řidič nemá na silnici cokoliv pohledávat. Problémem znovu je, že vše lze zneužít - ostatně nadýchat můžete i po vyčistění úst ústní vodou. V takovém případě holt musíte na odběr krve a prokázat svou nevinu.

Na druhé straně, třeba cigaretu marihuany můžete vykouřit na Silvestra, ovšem ještě o Velikonocích může být policisty používanými prostředky indikována. Je přitom více než jasné, že v takové chvíli již nejste pod vlivem ani náhodou a nelze vás tedy považovat primárně za nebezpečného řidiče.

5. Odmítnutí podrobit se vyšetření kvůli požití alkoholu či návykových látek 

Tento případ upřesňuje §118a odst. 1 písm. e, respektive §118a odst. 1 písm. f. A lze je znovu chápat, třebaže ve sporných případech jistě nebude řidiči příjemné něco podobného podstupovat. Není zbytí, v opačném případě by možnost zkoušku odmítnout byla zneužívána těmi, kteří jsou skutečně nebezpeční.

6. Řízení bez oprávnění pro příslušnou skupinu 

Také §118a odst. 1 písm. g může působit poněkud sporně, neboť pokud bez patřičného oprávnění osedláte motorku, ovšem disponujete řidičákem skupiny B, který je opravňuje k řízení osobních aut do 3,5 tuny, nemá to přímou souvislost a není důvod zakazovat vám řízení auta. Trest je na místě, ale zabavit rovnou všechna oprávnění je poněkud přehnané. Lze tedy opět připomenout, že policista v takovém případě průkaz odebrat může, ale nemusí.

7. Usednutí za volant po vydání zákazu řízení

Pokud se vybodujete nebo vám je soudem či ve správním řízení uloženo, abyste odevzdali řidičský průkaz, a vy tak neučiníte, je pochopitelné, že vám policista oprávnění zadrží. V daný moment totiž nemáte právo jím disponovat.

Tím možnosti, kdy vám policie řidičský průkaz může odebrat, končí. A až na pár sporných případů jde o celkem jasné záležitosti. Policisté přitom rádi vyhrožují třeba možností učinit totéž kvůli překročení nejvyšší povolené rychlosti nebo pro jiný drobnější dopravní přestupek. Není tomu tak a pokud se s tímto chováním setkáte, můžete proti takovému jednání ohradit i formálně - v tu chvíli je to sám policista, kdo překračuje zákon...

 

Zdroj: autoforum.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.