Hrozí zpřísňování vyšetření řidičů seniorů? Stačí, co už dnes máme?

Závažných důsledků dopravních střetů způsobených řidiči seniory údajně přibývá. Připravují se proto změny v lékařských prohlídkách nebo dopravně–psychologických vyšetřeních.

Vážná dopravní nehoda staršího šoféra, třeba v médiích hojně zmiňované jízdy a následné karamboly v protisměru na dálnici, vyvolává mezi motoristickou veřejností vždy vzrušené diskuse. Z dat Rady vlády pro bezpečnosti silničního provozu navíc vyplývá, že osoby ve věkové kategorii 65 a více let zavinily nehody, při nichž bylo v letech 2011 až 2018 usmrceno 13 procent osob a 11 % těžce zraněno. „To sice není ani zdaleka největší podíl na zavinění nehod, ovšem na druhou stranu meziročně těchto střetů přibývá, a to výhradně v této věkové kategorii,“ říká vedoucí Besipu a člen Rady Tomáš Neřold. I ve světle těchto okolností se objevují volání po paušálním omezení možnosti řídit seniorům nad 65 let, stejně tak ovšem i plamenné obhajoby těchto šoférů a jejich práva řídit.

Něco se chystá?

Jak docílit toho, aby podmínky získání potvrzení o způsobilosti k řízení motorových vozidel pro řidiče v penzijním věku nikoho nediskriminovaly? Tak, aby případná omezení nebyla uplatňována paušálně, ale pouze a výhradně v konkrétních případech? „Chceme více apelovat na lékaře, aby zdravotní prohlídky probíhaly skutečně důsledně a zdravotní omezení významně ovlivňující schopnost řídit byla správně vyhodnocena,“ uvádí Neřold z Besipu. Zatím prý proto úplně stačí držet se aktuálních pravidel (naposledy jsme o nich psali v SM 14/2019). Jiná opatření nebo programy týkající se změn v harmonizačních kódech či zpřísňujících podmínky posudku o zdravotní způsobilosti podle něj Ministerstvo dopravy ani Rada nepřipravují. Změny v dosavadních speciálních vyšetřeních na vyžádání lékaře nepředpokládá ani dopravní psycholog Pavel Harsa.

Jediným vylepšujícím opatřením, na kterém se podle Neřolda v dlouhodobém plánování programu na snížení nehodovosti u nás Rada shodla, je úprava formuláře posudku o zdravotní způsobilosti řidiče tak, aby konkretizoval výčtem omezující podmínky. „Tento praktický krok lékařům usnadní označení omezujících podmínek – nebudou je muset vyhledávat, ale jen vyberou ze seznamu,“ konkretizuje myšlenku šéf Besipu.

O iniciativě Rady na inovovanou verzi blanketu o povinných zdravotních prohlídkách řidičů nad 65 let ovšem zřejmě nikdo neví. „Ministerstvo zdravotnictví jako gestor vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel není o aktivitě Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu upravit současný formulář potvrzení pro řidiče seniory nijak informováno,“ uvádí Gabriela Štěpanyová z Ministerstva zdravotnictví s tím, že jakmile ovšem resort obdrží zmíněný podnět, bude se jím ihned zabývat. Uvíznutí aktualizovaného formuláře mezi úředníky je také příčinou toho, že o připravované kosmetické úpravě se nic nedozvěděli ani praktičtí lékaři. „Zatím se k nám nic takového nedostalo ani v náznaku,“ říká například praktická lékařka Nina Trojánková ze středočeského Mukařova u Říčan.

Určitě nezmizí

Harmonizované kódy (naposledy jsme psali v SM 21/2019) úřady neplánují rozšiřovat a nehrozí ani zpřísňování, nebo dokonce paušální povinnost řidičů seniorů absolvovat dopravně-psychologické vyšetření při každé zdravotní prohlídce o prokázání zdravotní způsobilosti řídit. Nutnost podrobit se na pokyn lékaře vyšetření u dopravního psychologa ovšem zůstává i nadále. „Je to stále pouze na základě požadavku lékaře, který je navíc může, ale nemusí vyžadovat,“ potvrzuje Pavel Řezáč z brněnského Centra dopravního výzkumu (CDV). Na praktikovi je podle něj dokonce i to, zda se bude výsledky vyšetření řídit, či ne. Svůj vliv má i příbuzenstvo seniora. „Občas se setkáváme s tím, že rodina tlačí na příslušného praktika, že jejich příbuzný nemá problémy s řízením a není nutné posílat ho na vyšetření,“ upozorňuje pracovník CDV. Tlak ze strany příbuzných pociťuje i dopravní psycholog Pavel Harsa: „Domnívají se, že zaplacením vyšetření automaticky dostanou kladný výsledek.“

Lékařka Trojánková upozorňuje ještě na další problém – i kdyby bylo potřeba takového vyšetření, je velmi obtížné vůbec najít někoho, kdo by měl psychologická vyšetření řidičů seniorů zájem poskytovat. „Nedaří se nám oslovovat odborníky, kteří by toto vyšetření u seniorů dělali,“ popisuje Trojánková. A to i přesto, že za jedno dopravní psycholog s licencí inkasuje na dva tisíce korun.

Změny by stát vlastně chtěl, ale spíše kosmetické. A lékaři sami se do toho bez jasných podmínek rozhodně nepohrnou.

Znáte harmonizované kódy?

Rozsah řidičského oprávnění lze podle vyhlášky o řidičských průkazech omezit při zdravotních problémech harmonizovanými kódy, platnými ve všech zemích EU. Ty jsou uváděny na rubu řidičského průkazu, kam je zaznamenávají na základě lékařské zprávy praktického doktora dopravní úřady obcí s rozšířenou působností. Kódy jsou platné pro všechny řidiče bez rozdílu.

61. Jízda povolena jen v určitou denní dobu (například období mezi jednou hodinou po východu slunce a jednou hodinou před jeho západem).

62. Řízení výhradně v okruhu ustanovených kilometrů od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě či regionu.

63. Řízení vozidla výhradně bez cestujících.

64. Jízda nepřesahující konkrétní omezenou rychlost (km/h).

65. Řízení vozidla povoleno výhradně v doprovodu jiného držitele oprávnění minimálně stejné skupiny.

66. Jízda výhradně bez přívěsu.

67. Zákaz jízdy na dálnici.

68. Zákaz řízení pod vlivem alkoholu (platí v zemích, kde je nenulová tolerance).

69. Řízení povoleno pouze ve vozidlech vybavených alkoholovým imobilizérem.

Nebezpečné jízdy seniorů: Střety v protisměru

Každoročně zamíří na dálnici do protisměru několik řidičů, kteří špatně vyberou nájezd. I když svůj omyl brzy zjistí, pokračují v jízdě i mnoho kilometrů a ohrožují ostatní motoristy. Nejsmutnější na tom je, že nejčastěji se to přihodí právě šoférům nad 65 let. Třeba v polovině loňského prosince jel v protisměru 72letý senior po dálnici D8. Tatáž situace se odehrála i v říjnu, kdy 83letý řidič urazil po dálnici D4 dokonce 14 kilometrů a způsobil naštěstí nikoli vážnou nehodu protijedoucího vozu, který řídila žena s malým dítětem. Ne vždy se ovšem podaří dálnici uzavřít a vozidlo zastavit bez toho, aby došlo ke střetu s fatálními důsledky. Smrtí tak skončila loni v polovině prosince jízda řidiče na D7, stejné následky měla i nehoda vozu řízeného 81letým motoristou na D8 předloni v prosinci.

Co dělat, jestliže špatně sjedete

Když už vjedete na dálnici do protisměru, pořád jde střetu s protijedoucím vozidlem zabránit. „Okamžitě se musíte pro ostatní řidiče stát co nejvíce viditelnými, a to zapnutím dálkových světel a varovných blikačů,“ radí Roman Budský, dopravní expert Platformy Vize Nula. Současně je podle něj nutné co nejdříve zastavit u krajnice, kde hrozí nejmenší riziko střetu. „Pak přivolejte na pomoc policii,“ pokračuje Budský s tím, že se řidič nesmí v žádném případě pokoušet vozidlo otáčet. „Takový manévr může i s dostatečným rozjetím zabrat třeba i půl minuty – za ten čas auto ve správném směru urazí tři čtvrtě kilometru,“ popisuje riziko expert.

Autor: Petr Barták

Zdroj: auto.cz

 

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.