I pomalá jízda může vést k tragédii! Přitom se v praxi těžko prokazuje

Maximální rychlost bývá pevně stanovená a za její překročení hrozí jasné pokuty. Jak je to ale v případech, kdy řidič jedou naopak příliš pomalu?

Během letních měsíců se na silnicích s želenou pravidelností objevují zástupy svátečních řidičů, kteří využívají hezké počasí k cestám za známými, na výlety a podobně. Tito sváteční řidiči ale často postrádají jistotu za volantem, což mnohdy vede až k přílišné opatrnosti a pomalé jízdě. Mohlo by se zdát, že jde o bezpečný přístup, jenže může skončit dramatickou situací i pokutou.

Pomalí řidiči totiž ohrožují především ostatní účastníky provozu. Zejména v místech, kde nelze bezpečně předjíždět, se za pomalými řidiči tvoří kolony automobilů, jejichž řidičům dochází trpělivost a pomalu u nich roste frustrace. To může vést k nebezpečným situacím - od nedodržování bezpečné vzdálenosti, až po riskantní předjíždění, což by mohlo skončit dopravní nehodou.

Maximální rychlostní limity pro různé typy silnic asi všichni dobře známe, ostatně věnuje se jim zákon o silničním provozu, konkrétně § 18 – Rychlost jízdy. V prvním odstavci tohoto paragrafu se navíc uvádí snad všem dobře známá fráze o přizpůsobení rychlosti stavu silnice, schopnostem, podmínkám, atd.:

Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

Druhý odstavec ovšem dodává, že řidič nesmí: „a) snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacíchb) omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním.“

Řidič, který tedy bez zjevného důvodu jede hluboko pod maximální povolenou rychlostí, se tak může dopouštět bezdůvodně pomalé jízdy, což je bráno jako přestupek. Podle webu autoskola-praha.info pak za tento přestupek může policista udělit pokutu na místě až 2.000 Kč, ve správním řízení až 2.500 Kč.

V praxi se ovšem přestupek řeší poměrně komplikovaně a jen v minimu případů. S výjimkou dálnic totiž není u pomalé jízdy přesně stanovena hranice, od které by se dalo jasně hovořit o bezdůvodně pomalé jízdě. Výjimkou mohou být úseky s instalovanou dopravní značkou C6a (Nejnižší dovolená rychlost), na kterých by policisté řidiči nízkou rychlost naměřili radarem. I zde ovšem platí výjimka. Příkaz totiž neplatí, pokud by danou rychlost vylučovaly provozní podmínky (např. intenzita provozu, překážka, atd.)

Mnohem pravděpodobnější je ale pokutování některého z častých důvodů pomalé jízdy – například nevěnování se řízení, především z důvodu manipulace s mobilním telefonem. Na zmiňovaných dálnicích je pak minimální rychlost stanovena na 80 km/h. Pokud vůz není schopen této rychlosti dosáhnout, musí ji opustit na nejbližším exitu.

Autor: redakce auto.cz

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.