Jak na škody z výmolů na silnici: Nic nepodcenit! A policii volejte vždy!

Rána mající za následek prasklou pneumatiku, zdeformovaný disk, nebo rovnou ulomené kolo znamená velký útok na peněženku. Když ale není výmol řádně označen, máte šanci na odškodnění. Jak na to?

Všichni to známe. Po skončení zimy se na okrajích silnic ve zvětšené míře objevují odstavená vozidla s defekty. Díry a výtluky, do nichž řidiči zapadnou, vznikají mrazem. A často i kvůli nevhodné, ale levné technologii oprav.

Značka byla, či ne?

Když se stane, že do takové díry spadnete a poškodíte si auto i vy, první vaší starostí po bezpečném odstavení vozu a jeho označení výstražným trojúhelníkem je ubezpečit se, zda jste nepřehlédli, že je daný úsek osazen dopravní značkou A7a Nerovnost vozovky. „Pokud je výmol řádně označen a řidič tedy nepřizpůsobil jízdu podmínkám, v lepším případě se mu odškodnění značně krátí. V horším žádné nedostane,“ zdvihá prst právník Pavel Kiršner. Správce komunikace totiž dle zákona umístěním značky splnil svou povinnost o problému řidiče informovat. Jistou šancí je v takovém případě žádat odškodnění v rámci havarijního pojištění. To ale většina českých motoristů, kteří jezdí převážně staršími auty, stejně nemá.

Policie vždy

Teď je namístě co nejlépe zadokumentovat škodu. Jak postupovat? Pokaždé kontaktujte policii. I když se nezdá, že újma dosáhne stotisícového limitu, po jehož překročení se musí volat hlídka stejně jako v případě zranění či poškození majetku třetí osoby – například vozidla v leasingu. Nebo tehdy, kdy se po střetu s protijedoucím vozidlem nemůžete dohodnout, kdo je viníkem. Nenechte se odbýt, policejní asistence vám pomůže bezpečně identifikovat místo výmolu, tudíž i vlastníka či správce komunikace. Navíc policejní protokol o havárii či nehodě dodává následné žádosti o odškodnění větší váhu. „Pokud řidič policii požádá, pak vždy na místo dojede a věc prověří,“ ubezpečuje policejní mluvčí Eva Rubášová.

Než hlídka dorazí, zadokumentujte zatím všechny okolnosti havárie. Tedy místo, čas, lokalitu, také hodně foťte poškození vozu i jeho příčinu, tedy výmol. Přitom dbejte zejména na dálnicích na osobní bezpečnost. Hodí se i zajistit si svědectví. „To lze zaznamenat písemně nebo videozáznamem s identifikací svědka,“ radí Lucie Žulavská z České asociace pojišťoven.

Vypisujeme žádost

Abyste měli co největší šanci uspět při vymáhání odškodnění, je třeba sesumírovat všechny okolnosti do „žádosti o náhradu škody“ (více v samostatných textech vedle). Právníci radí tento název dát i do záhlaví dopisu. Neexistuje totiž žádný oficiální blanket, ani na stránkách vlastníka komunikace, například státu, respektive Ministerstva dopravy, či krajů, ani u správců komunikace, tedy ŘSD či Krajských správ a údržby silnic (KSÚS). Na jejich webech najdete maximálně návody, jak postupovat.

Správce komunikace, kde škoda vznikla (ŘSD, KSÚS, nebo obec), žádost postupují na pojišťovnu, kde mají tyto škody pojištěné. Pojišťovny ke každému případu přistupují individuálně, odškodnění není plošné. Větší šanci na úspěch obecně mají co nejúplnější žádosti bohatě doplněné dokumentací. Kolik takových případů řidič nakonec vyhraje, nesleduje bohužel nikdo.

Jak vyplnit žádost o náhradu škody

V záhlaví dopisu adresovaného správci komunikace, na níž se řidiči poškodilo vozidlo, musí být vždy uvedeno „žádost o náhradu škody“. V dokumentu je třeba co nejpodrobněji uvést:

  • Datum a čas nehody
  • Místo havárie (část obce, ulice, nebo bližší označení cesty, jestli se nacházíte mimo obec – hodí se například i staničení komunikace či lokalizace pomocí GPS)
  • Typ vozidla a jeho registrační značka
  • Popis poškození vozidla
  • Doklady – technický, řidičský a občanský průkaz
  • Jméno řidiče v době nehody, jméno majitele vozidla, jeho adresa a telefon
  • Nakreslený nebo vytisknutý plánek s podrobně vyznačeným místem škody (požadují to některé obce)
  • Foto poškození vozidla a místa havárie
  • Kopie protokolu záznamu o nehodě (euroformulář) – pokud byla k nehodě přivolána policie
  • Odhad vzniklé škody – například předběžná kalkulace pneuservisu nebo autoservisu na opravy

Náhrady se nedomůžete ...

… když budete argumentovat tím, že jste neoznačený výtluk neviděli kvůli před vámi jedoucímu kamionu a nestačili se mu vyhnout. Argument protistrany, nejčastěji pojišťovny, totiž bude znít, že jste nedodrželi bezpečnou vzdálenost.

… uvedete, že jste výmol uviděli až na poslední chvíli. Ukazuje to totiž nepřímo na jízdu vyšší rychlostí, tedy nepřizpůsobili jste jízdu stavu a povaze vozovky. Podle pojišťoven jste zejména po zimě mohli a měli takovou okolnost očekávat.

Totéž platí, když po zdevastované cestě pojedete nepřiměřeně rychle a střetnete se při vyhýbání se výmolům s protijedoucím vozem.

ak to vidí právník Pavel Kiršner

Dá se zvýšit šance na odškodnění?

Platí, že čím podrobněji škodu popíšete, zdokumentujete a vyfotíte, tím je větší šance na náhradu škody. Ideální je mít celou situaci nahranou na palubní kameře. Pokud ji nemáte, nevadí, i tak jsou prioritou fotografie z místa činu. Nutné je zaznamenat poškození na vozidle - zblízka, zdaleka, ze všech uhlů. Dále výmol, který toto poškození způsobil. Přitom je důležité nějak na fotografii zaznamenat jeho velikost. Málokdo u sebe metr běžně nosí, stačí pak vzít třeba PET láhev s vodou a položit ji tak, aby byla vedle ní velikost výmolu dobře patrná. A rozhodně nijak  do vyřešení případu neopravujte vozidlo, protože zpětné náhradě škody není nikdy vyhověno.

Jak si zajistit svědectví?

Zásadně vždy volejte policii. Je lepší strpět nepříliš naladěného policistu, který událost dobře zadokumentuje, než pak litovat nepřiznání náhrady. Řidič by měl kontaktovat policii i tehdy, když nedokáže dostatečné zdokumentovat ani nižší škodu – třeba v noci nebo na místě se špatnou viditelností.

Jak se řeší nehody s protijedoucím autem při vyhýbání se výmolu?

Správce komunikace nese odpovědnost stejně jako u „obyčejné“ havárie vozu ve výtluku. Je povinen řidiči nahradit veškerou škodu, která mu v souvislosti se závadou ve sjízdnosti vznikla - tedy i škody na druhém vozidle, náklady na léčení zranění, dokonce případně i zmeškaný let.

Jak postupovat, když se chce řidič odškodnění domáhat u soudu?

Nejlepší je vůbec k soudu nejít a podat žádost o náhradu škody. Pokud ale škodu správce komunikace odmítá uznat, lze se soudit, ideálně s pomocí zkušeného advokáta. Ovšem ani on nepomůže, pokud nemáte dostatečné důkazy – fotodokumentaci a ideálně nějaké svědectví. Proto znovu důrazně doporučujeme ke každé podobné nehodě volat policii.

Kde se domáhat odškodnění?

Vždy se dovolávejte náhrady škody u provozovatele dané komunikace. Zjistíte ho snadno na obci, kde se nehoda stala, s hledáním může pomoci i přivolaná policie. Obecně platí, že vlastníkem dálnic a silnic I. třídy (hlavní tahy) je stát, jejich správcem Ředitelství silnic a dálnic. V případě silnic II. a III. třídy (okresky) je majitelem kraj, v němž se silnice nachází, správcem pak příslušná Krajská správa a údržba silnic (KSÚS). U místních komunikací je správcem obcí zřízená nebo jinak pověřená organizace.

Víte, že…

… ministerstvo dopravy ani policie nevedou žádné speciální statistiky o tom, že vozidlo bylo poškozeno kvůli výmolu?

… ministerstvo nevede ani záznamy o počtu takových nehod, celkovém vyčíslení škod ani jejich průměrné hodnotě?

 

Autor: Petr Barták

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.