Jak nastavit úrazovou pojistku? Zaměřte se na trvalé následky

Vypořádat se s finančními následky zranění pomůže kvalitní úrazová pojistka. Ovšem jak ji správně nastavit i jaká rizika zohlednit, není vůbec jednoduché. Odborníci doporučují zaměřit se především na úrazy s trvalými následky.

Sjednat si úrazovou pojistku můžete jako připojištění v rámci životního pojištění, v některých pojišťovnách ale i samostatně.

„Pojišťovny vyplatí klientům peníze při úrazech spojených se sportem, volnočasovými aktivitami, ale třeba i s prací na zahradě nebo v domácnosti. Z tohoto hlediska rozlišujeme úrazy s trvalými následky a tělesným poškozením vyšším než 10 procent a úrazy krátkodobé, jejichž léčba si vyžádá maximálně dny až týdny,” uvedl Dušan Šídlo ze společnosti Broker Trust.

Vzhledem k tomu, že život člověka nejvýrazněji omezí trvalé následky úrazu, lze jednoznačně doporučit zaměřit se při sjednání pojištění především na ně. Jak tedy pojistku správně nastavit, aby byla opravdu účinná? Ve spolupráci s odborníkem přinášíme několik rad a tipů.

Nebazírujte na bolestném

Při méně závažných úrazech pojišťovny vyplácejí tzv. bolestné. V pojistných tabulkách pak u jednotlivých typů úrazů je obvykle uveden i maximální počet dní léčby. V případě, že se ale budete léčit déle, pojišťovna vám už více peněz nevyplatí.

 

Pokud si například ve smlouvě sjednáte denní dávku ve výši 300 korun a tabulková maximální doba léčení daného úrazu bude 20 dní, pojišťovna vám vyplatí nejvýše šest tisíc korun. Denní dávka se dá při uzavírání smlouvy zvýšit, ale logicky to prodražuje celou pojistku.

„Berete-li pojištění především jako oporu pro dlouhodobé nepříznivé situace, vyplatí se vám soustředit se hlavně na nastavení dostatečně vysokých limitů za vážné úrazy a na bolestném příliš nebazírovat,” doporučil Šídlo.

Volte progresivní plnění

Plnění za úraz může pojišťovna vypočítat lineárně nebo progresivně.

V případě lineárního plnění určí smluvní lékař pojišťovny procento trvalého tělesného postižení způsobené úrazem. Touto hodnotou se pak vynásobí sjednaná pojistná částka. Například bude-li mít podle lékaře klient po úrazu nevratně poškozených 25 procent těla a sjednaná pojistná částka pro tento typ úrazu byla milion korun, pojišťovna mu vyplatí 250 tisíc korun.

U progresivního plnění určitý rozsah celkového poškození zvyšuje násobek pojistné částky v několika stupních, většinou jde o dvoj- až čtyřnásobek pojistné částky. Pojišťovna může například zdvojnásobit pojistnou částku při 25procentním a vyšším poškození. Výpočet by v tomto případě vypadal takto: 0,25 x (2 x 1 000 000), ve výsledku tedy 500 tisíc korun.

„Progresivní plnění je praktičtější v tom ohledu, že při vážnějších úrazech lze dosáhnout díky násobení na vyšší plnění pojišťovny, a to i s nižší pojistnou částkou než u lineárního plnění, a tím pádem na pojistce i něco ušetřit,” doplnil Šídlo.

Informujte pojišťovnu o změně aktivit

Pozor si dejte na lhůty, během nichž musíte pojišťovně úraz oznámit. Mnohdy se jedná i jen o deset dní od doby, kdy k úrazu došlo.

Pojišťovny při likvidaci pojistné události sledují i to, zda jste například před sportovní aktivitou nekonzumovali alkohol nebo nepřecenili své síly či nepodcenili preventivní opatření. To vše by mohlo vést ke krácení pojistného plnění či dokonce k jeho odmítnutí.

Pojištěný má také tzv. povinnost informační, a to především tehdy, dojde-li ke změně tzv. pojistného rizika - například se začnete věnovat nějaké rizikovější sportovní či pracovní aktivitě.

„Pojišťovny totiž běžně dělí klienty do rizikových skupin nejen podle povolání, ale také podle sportovních aktivit, které vykonávají. A pokud by došlo k úrazu během sportu, který je zařazen ve vyšší rizikové skupině, pojišťovna by případné plnění krátila. Záludnost spočívá v tom, že pojišťovna má právo krátit plnění i v případě, kdy k úrazu nedošlo při adrenalinové aktivitě,” upozornil Šídlo.

Adrenalinové sporty jsou mnohdy ve výluce

U vybraných produktů jsou některé adrenalinové sporty zcela z pojistné ochrany vyloučeny a nelze je pojistit ani za vyšší pojistné.

Například Allianz pojišťovna u úrazového připojištění v rámci životního pojištění nekryje úrazy při sportu, který byl provozovaný v extrémních podmínkách nebo terénech. AXA pojišťovna vylučuje například horolezecký sport či jízdu na bobech. Adrenalinové sporty jsou vyloučeny i u ČSOB Pojišťovny.

„Máte-li již sjednané životní pojištění, je zbytečné sjednávat si v rámci úrazového pojištění krytí rizika smrti následkem úrazu, protože by dvojnásobné plnění pojišťovny pozůstalým nevyplatily,” doporučil Šídlo.

Autor: babv, Novinky, Právo

Zdroj: novinky.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.