Jak odhlásit vozidlo z registru? S námi budete vědět, jak na to!

Mezi nejčastější důvody vyřazení vozidla z registru bývá bezpochyby fakt, že nám vozidlo již dosloužilo. Ne vždy tomu však musí být stejně.

I proto  přinášíme informace o tom, jaké důvody mohou k vyřazení vozidla z registru vést, jaká je cena za jeho odhlášení, ale také jaký je rozdíl mezi vyřazením vozidla a jeho zánikem.

 

Vyřazení vozidla z registru

Vyřazení vozidla z registru je dočasnou záležitostí, ke které dochází automaticky nebo na žádost vlastníka automobilu. Automaticky k vyřazení vozidla dochází ve chvíli, kdy si u svého vozidla nesjednáte a nezaplatíte povinné ručení. Do dvou týdnů je vozidlo nahlášeno kanceláří pojistitelů na úřad, kde dojde k jeho odhlášení. To je však dočasné a trvá do doby, než povinné ručení znovu sjednáte. K vyřazení vozidla však může dojít také na vaši žádost. A to ve chvíli, kdy víte, že s vozidlem nebudete delší čas jezdit (čekáte například na jeho prodej), nebo když vám automobil bude ukraden.

Zánik vozidla při likvidaci

Likvidace vozidla, jinými slovy zánik vozidla, se používá zejména ve chvílích, kdy chcete vozidlo odhlásit z registru vozidel trvale. Často se tak děje například u plně zničených vozidel po autonehodách, podobným způsobem se pak odhlašují také vraky automobilů. Věc, na kterou však musíte při trvalém odhlášení vozidla myslet, je ekologická likvidace . Vozidlo nelze trvale odhlásit a nechat jej stát „jen tak“.

K odhlášení vozidla dochází na příslušném úřadě obce s rozšířenou působností. Konkrétně se jedná o odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení evidence vozidel.

Odhlášení auta při prodeji

Nejčastějším důvodem odhlášení vozidla a zrušení povinného ručení u něj je prodej. V dřívějších časech byl možný polopřevod, v současnosti se však musí provést rovnou přepis vozidla na nového majitele. Ten, kdo vozidlo prodává, ručí za to, že přepis proběhne do 10 dní od podepsání smlouvy. Na tuto dobu si dejte pozor, pokud se chcete vyhnout pokutě – zákon udává její výši až do 50.000 korun.

Přepis lze provést na kterémkoliv registru vozidel. Nejlepší je, pokud se o přepis postaráte vy sami. V případě, že to bude řešit kupující, byste měli dát do kupní smlouvy ustanovení o tom, že má kupující povinnost vozidlo přehlásit. V případě, že se o vše stará kupující, musíte mu dát svoji ověřenou plnou moc, která slouží k registrace vozidla.  

Při přepisu je třeba provést evidenční kontrolu, jejíž cena se pohybuje kolem 400 korun.

Co budete potřebovat k přepisu vozidla?

  • Velký a malý technický průkaz
  • Podepsanou kupní smlouvu
  • Vaše osobní doklady
  • Kopii zelené karty
  • Protokol o evidenční kontrole

Odhlášení auta při likvidaci

Pokud máte vozidlo, se kterým si už na silnici netroufáte a raději byste jej odhlásili, je pro vás cesta ekologické likvidace tou pravou. V případě ekologické likvidace pak dochází k trvalému vyřazení vašeho vozidla z registru. Ekologická likvidace je prováděna v určených místech, nemůžete automobil likvidovat sami doma. Výpis subjektů provádějících ekologickou likvidaci najdete na webových stránkách ministerstva životního prostředí.

Co budete potřebovat k odhlášení vozidla:

  • Registrační značky
  • Velký technický průkaz
  • Vyplněný formulář
  • Potvrzení o ekologické likvidaci vozidla

Odhlášení auta při delším odstavení

Chcete své vozidlo renovovat či opravovat? Víte však, že v něm delší dobu jezdit nebudete? V tom případě se můžete rozhodnout mezi dvěma možnostmi – buď můžete pokračovat v placení povinného ručení  (a vozidlo provozovat) a využít možnosti sezónní pojistky, kdy je vozidlo oficiálně pojištěno celý rok, ale platíte jen některé měsíce. V případě nehody v měsících, kdy pojištěni nejste, budete spoluúčastníkem v případě škod, které je třeba zaplatit.

Nebo se můžete rozhodnout pro dočasné vyřazení vozidla. Osvědčení o registraci, ale i značky uložíte do depozitu na registr vozidel. Zde mohou být po dobu jednoho roku, kdy si pak můžete zažádat buď o prodloužení na dalšího půl roku, nebo můžete vozidlo nechat zlikvidovat. Delší dobu být vozidlo odstaveno nemůže.

Nezapomínejte: V případě, že bude vozidlo dočasně odstaveno, jej nebudete moct provozovat. Nebude mít SPZ a mělo by stát na soukromém pozemku. Nesmíte s ním vjet na veřejnou komunikaci. V případě, že vozidlo postavíte na veřejné parkoviště, můžete mít problémy s policií. Jestli zjistí, že jste vlastníkem, může vám automobil nechat odtáhnout a zlikvidovat.

Cena odhlášení vozidla

Na webových stránkách registru vozidel je uveden kompletní přehled sazeb týkající se základních správních poplatků. Více informací se tedy dozvíte tam. Nám bude stačit pro přehled několik informací o tom, jaká je cena vyřazení vozidla z registru.

Vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (tzv. depozit) 200,-/prodloužení za 50,-
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel) 0,-

Ekologická likvidace vozidla

Jak jsme uvedli již výše, v případně trvalého odhlášení vozidla je třeba provést jeho ekologickou likvidací . To znamená, že vozidlo odevzdáte do zařízení, které se stará o sběr autovraků – zde dostanete potřebný dokument k odhlášení vozidla, který se jmenuje Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. Automobil bude kompletně celý ekologicky zlikvidovaný, proto si jeho součásti nebudete moct nechat na „náhradní díly“. Pokud vozidlo není ekologicky zlikvidované, nelze jej odhlásit. K zániku vozidla bez ekologické likvidace dochází ve chvílích, kdy je vozidlo fyzicky zničeno například při autonehodě, nikoliv však jeho rozebráním.

Pokud dojde k nehodě, na úřadě předložíte doklad o zániku vozidla, doklady od vozidla (technický průkaz a osvědčení o registraci) a registrační značky – pokud nebyly při nehodě zničeny.

Autor: redakce idnes.cz

Zdroj: idnes.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.