Jak se chovat na železničním přejezdu? Dodržovat dané povinnosti pro přejezd kolejí.

Víte, jak se (ne)chovat na železničním přejezdu? Tragické události posledních let ukazují, že je zapotřebí povinnosti řidičů v blízkosti železničních přejezdů opakovat.

Nehody automobilů na železničních přejezdech nejsou bohužel ojedinělým fenoménem a o „poraženém“ takového střetnutí je vždy rozhodnuto, jedná-li se o osobní auto. Při kolizi vlaku a náklaďáku mohou pak být nedozírné ztráty i na straně vlakové soupravy, respektive cestujících. Však víme a pamatujeme si návěs s plechovými deskami… A tak se nám zdá, že v rámci staré pravdy „opakování je matka moudrosti“ znovu chceme připomenout jednotlivé povinnosti, které máme jako řidiči a ostatní účastníci silničního provozu v případě, kdy silnice křižuje železniční trať.

Nejprve základní definice dle §2, písm. bb) zákona č. 361/2000 Sb.: „železniční přejezd je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou“

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Základní povinnosti řidiče ve vztahu k železničnímu přejezdu jsou upraveny v ust. §28 zákona č. 361/2000 Sb. takto:

– před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet

– vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu v obci na komunikaci o více pruzích, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu

– ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění

– dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni

– před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

MOŽNOST VJET NA PŘEJEZD

Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd:

– je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, – je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,

– sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,

– je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,

– dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem, – nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Nicméně vjet na koleje lze u prvních tří uvedených situací v případě, jestliže řidič dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. Za porušení této povinnosti hrozí pokuta a v případě opakovaného spáchání takového přestupku během jednoho roku pak hrozí zákaz řízení na určitou dobu. Samozřejmostí je v tomto případě i bodové „ohodnocení“.

ZÁKAZ PŘEDJÍŽDĚNÍ

Řidič nesmí předjíždět na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním.

 ZÁKAZ ZASTAVENÍ A STÁNÍ

Řidič nesmí zastavit a stát na železničním přejezdu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi.

ZÁKAZ OTÁČENÍ A COUVÁNÍ

Řidič se nesmí otáčet a couvat na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti,

OSLŇOVÁNÍ OSTATNÍCH ŘIDIČŮ

Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.

 

Autor: Tomáš Malík

Zdroj: autoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.