Jak správně pečovat o klimatizaci? Nebuďte pod tlakem, stačí vytvořit podtlak

Maximální snížení tlaku by mělo být součástí každé revize klimatizace. Bohužel mnoho automechaniků se snaží zkrátit dobu, kterou automobil stráví v dílně, což ale vůbec není prospěšné pro zákazníky. Právě naopak.

Vzhledem k tomu, jak se za posledních 10 let obměnil vozový park v České republice, se stala údržba klimatizace povinnou položkou nabídky servisů. Dnes jsou tři čtvrtiny aut v naší zemi vybaveny klimatizací a v případě novějších vozů je to až 95%. Majitel vozidla nemá chuť jezdit od jednoho specialisty k druhému, a právě proto chce, aby tentýž servis, do něhož pravidelně dojíždí, dokázal provést i revizi klimatizace.

Naštěstí existují automatické stanice ke kontrole klimatizace, které výrazně usnadňují mechanikům práci. Potíž je však v tom, že ne všichni plně využívají potenciál těchto zařízení. Nejlepším příkladem je zanedbávání vytváření podtlaku v klimatizačním systému.

 

Mechanik zde vychází z mylného předpokladu, že vytváření podtlaku slouží ke kontrole těsnosti systému. Jakmile zákazník přijede na revizi s funkční klimatizací, znamená to, že je systém těsný a lze ušetřit půl hodiny z celkové doby trvání kontroly, díky čemuž lze obsloužit více zákazníků. „Bohužel opomenutí této důležité fáze celé procedury vede k rychlejšímu opotřebení klimatizačního systému, nebo také k jeho vážné poruše,“ varuje Marta Rybarczyk z Valeo.

ZBAVTE SE VLHKOSTI

Základním úkolem při vytváření podtlaku je vysušení systému od vlhkosti. Kvůli vysoké hygroskopicitě směsi chladiva a oleje obíhajícího v systému by se měl systém jednou ročně vysušit. Vlhkost totiž významně ohrožuje funkčnost systému. Pokud se sloučí s olejem a chladivem, vytváří kyseliny, které zevnitř ničí jednotlivé součástky. Jinými slovy: způsobuje korozi. Kromě toho může voda ve velkém množství zamrzat a vytvářet ledové krystalky, které brání proudění chladiva a nadměrně zatěžují kompresor.

Jak vysoušení funguje? Aniž bychom příliš zabíhali do detailů fyziky, je dobré zmínit, že voda za normálního atmosférického tlaku (cca 1000 hPa) vře při 100 °C. Pokud však snížíme tlak na cca 23 hPa (což dělá servisní stanice pro klimatizace), voda začíná vřít již při teplotě… 20 °C! „Pokojová“ teplota zcela postačuje k odpaření vody a jejímu odsátí ze systému. Ovšem provádění tohoto postupu při nižších teplotách (řádově 5-12 °C), nejenom nezaručí dostatečné osušení, ale také způsobí problémy s vytlačením chladiva z pracovního válce stanice pro kontrolu klimatizačního systému automobilu.

Stane se to v důsledku snížení tlaku chladiva ve válci stanice k servisu klimatizace, a zároveň poklesu rozdílu tlaku mezi válcem a systémem, což ztěžuje jeho správné naplnění. Klimatizační systém vozu pak nenasává odpovídající množství chladiva, protože se tlaky na obou stranách vyrovnávají rychleji v důsledku jejich nedostatečného rozdílu. Řešení tohoto problému může být namontování speciálního ohřívače pracovního válce na stanici k servisu klimatizačních systémů, který zajistí zvýšení tlaku uvnitř něj. Někteří výrobci takové řešení používají.

Na nejnovějších stanicích Valeo ClimFill Easy, Pro a Pro HFO byl pás zahřívající nádrž s chladivem nahrazen inovativním autonomním systémem udržujícím stálý vysoký tlak. Kromě toho mají stanice nyní také nové vakuové čerpadlo, které je mnohem efektivnější při praktickém využití. V současné době je jeho jmenovitý výkon 50 l/min. Proč ale nemají ohřívač?

„Inženýři firmy Valeo, při zohlednění fyzikálních zákonů ohledně teploty a tlaku, vycházeli z předpokladu, že aby byla provedena řádná údržba systému, je nutné celý postup provádět při odpovídající teplotě. A pokud je tomu tak, pak není nutné používat ohřívač, protože pokojová teplota zajišťuje správný tlak v pracovním válci. Pokud však navzdory tomu dojde k neúplnému naplnění, pak je k nasání chybějícího množství chladiva určen speciální postup, který je popsán v návodu k obsluze stanice,“ vysvětluje Marta Rybarczyk.

NELITUJTE ČASU, KTERÝ TO ZABERE

Mimořádně důležitá je také doba vytváření podtlaku v systému. Klimatizační systémy mají jednu nebo dvě servisní zásuvky dle výrobce. V případě dvou servisních zásuvek by neměla být doba vytváření podtlaku kratší než 20 minut, u vozidel s jedinou zásuvkou by zase neměla být kratší než 30-40 minut.

Kromě toho v autech, v nichž je jedna zásuvka, by se klimatizace po naplnění neměla spouštět alespoň 10-15 minut. Bohužel mnoho servisů ve snaze o urychlení obsluhy toto doporučení nedodržuje, což může způsobit trvalé poškození kompresoru. Je zde také nutné poznamenat, že vysoký výkon čerpadel namontovaných na stanicích Valeo umožňuje výrazně zkrátit dobu k vytvoření podtlaku, což se přímo promítá do rychlejšího servisního cyklu.

 

Zdroj: autoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.