Jak správně táhnout porouchané auto na laně

Dnes už to není úplně běžné, abychom porouchaná auta tahali na laně. Ale někdy není zbytí, takže jak si správně počínat, na co myslet a hlavně jak to vidí zákon?

Moderní auta už nemají ty otravné poruchy, které se dají léčit tím, že je odtáhnete stranou a necháte vychladnout. Zpravidla platí, že když se auto zastaví, už nic jiného než odtahová služba nepomůže. Někdy je ale problém triviální a kamarád s tažným lanem může být spása.

Pokud to tedy situace dovolí, stále lze auto odtáhnout na laně. Dnes tažné lano nejčastěji využíváme tehdy, když potřebujeme auto vyprostit, například z příkopu či sněhové závěje. Ale někdy může být lepší auto kus cesty odtáhnout, než problém řešit na místě, například na dálnici nebo špatně přehledné rušné silnici. A až poté se v něm začít „hrabat“.

Co o vlečení auto na laně říká zákon?

I vlečení vozidel se věnuje zákon 361/2000 Sb., vše důležité najdeme pod § 34 téhož zákona, konkrétně je tam napsáno toto:

(1) Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí nejvýše 60 km/h.

(2) Motorové vozidlo se smí vléci na laně jen tehdy, má-li bez závad řízení a účinné brzdy.

(3) Motorové vozidlo se smí vléci na tyči jen tehdy, má-li bez závad řízení. Nemá-li vlečené vozidlo účinné brzdy, nesmí jeho okamžitá hmotnost být vyšší než okamžitá hmotnost vlečného vozidla.

(4) Při vlečení motorového vozidla musí být délka spojnice taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla větší než 6 m; užije-li se lana, nesmí být vzdálenost mezi vozidly menší než 2,5 m, a užije-li se tyče, nesmí být menší než 1 m. Spojnice musí být zřetelně označena (tyč příčnými červenými a bílými pruhy o šířce 75 mm, lano červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 300 x 300 mm).

(5) Řidiči vlečného a vlečeného vozidla jsou povinni si předem dohodnout způsob dorozumívání během jízdy.

(6) Vlečení více než jednoho motorového vozidla nebo motorového vozidla s přívěsem je zakázáno. Smí se však vléci motorové vozidlo s návěsem. Za motorovým vozidlem s přívěsem se nesmí vléci jiné motorové vozidlo. Motocykl bez postranního vozíku a moped se nesmí vléci nebo užít jako vlečné vozidlo.

(7) Autobus nebo motorové vozidlo vlečené pomocí zvláštního zařízení se smí vléci jen bez přepravovaných osob.

(8) U vlečného vozidla musí být rozsvícena obrysová a potkávací světla. Vlečené vozidlo musí být zezadu viditelně označeno výstražným trojúhelníkem, například za sklem, na zadním čele korby.

(9) Za snížené viditelnosti musí být u vlečeného vozidla rozsvícena obrysová nebo potkávací světla. Při jejich poruše musí být vozidlo osvětleno na straně ke středu vozovky vpředu neoslňujícím bílým světlem a vzadu alespoň jedním červeným světlem; tato světla musí být dobře viditelná a nesmějí být umístěna dále než 400 mm od bočního obrysu vozidla.

Ještě byste ale měli znát ustanovení odstavce 3, § 36 zák. 361/2000 Sb.: „Vlečení motorového vozidla je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice. Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit.“ Tolik tedy znění zákona vztahujícího se k vlečení vozidel.

Za porušení některé z těchto povinností hrozí pokuta příkazem na místě do 2 000 Kč, ve správním řízení 1 500 až 2 500 Kč. Body za to nejsou. Samozřejmě ale v případě, že řidiči nezpůsobí něco horšího, například ohrozí někoho při přejíždění z pruhu do pruhu a podobně. Oba řidiči také samozřejmě musí mít platné řidičské oprávnění na konkrétní vozidlo a nesmí být pod vlivem alkoholu. Obě vozidla také musí mít platnou registraci a tzv. povinné ručení.

Jak auto táhnout na laně?

Ověřte nejprve v návodu k obsluze vozidla, zda se smí táhnout. Některé vozy mají konstrukční omezení, které vlečení zakazuje. Zpravidla jsou to vozy s automatickými převodovkami. Případně může mít vůz jiné technické omezení, například maximální rychlost a vzdálenost, po kterou je možné auto vléct. U běžných vozidel s manuální převodovkou obvykle vlečení nic nebrání.

Namontujte na vyznačená místa tažné oko, které najdete v základní výbavě vozidla. Nejčastěji je v prostoru kolem rezervy tam, kde bývá hever a klíč na kola. Následně namontujte tažné lano, u kterého ale zkontrolujte stav, zda není poškozené.

 
Foto: Shutterstock / IVL

Tažné oko je součástí základní nouzové výbavy vozidel. Mají ho i auta, která nedisponují rezervou a heverem. Hlavně v zimě pozor na plastovou krytku otvoru pro tažné oko v nárazníku, snadno se zlomí

Než ale vyrazíte, domluvte si s řidičem vlečného vozidla signály a způsob komunikace. Jen připomínáme, že mobil při řízení používat nesmíte, takže se s tím zkuste nějak popasovat.

Pokud vlečenému vozidlu stále funguje motor, nastartujte ho. Bude vám pak fungovat posilovač řízení a hlavně posilovač brzd. Hlavně bez posilovače brzd budete muset vyvinout opravdu velkou sílu, abyste auto zpomalili. Pokud brzdový pedál neumáčknete nebo neukroutíte volant, auto nikdy na laně netáhněte a volejte odtahovou službu. Hrozí, že byste způsobili srážku nejen s vlečným, ale také nezúčastněným vozidlem.

Řidič vlečeného vozidla je ten, kdo bude mít na starosti brzdění soupravy, respektive udržování napnutého vlečného lana. Například při zastavení v kopci je lepší nechat vlečené auto pomalu sjet dozadu, aby se lano napnulo. Škubnutí za povolené lano ho klidně může přetrhnout.

Celkově ale jízda musí být maximálně plynulá, především s ohledem na možnosti vlečeného vozidla. Pokud nemůže mít nastartovaný motor, tak bude nejen hůře brzdit, ale také se s ním bude obtížně manévrovat. Dalo by se říci, že řidič vlečného vozidla vpředu se musí chovat tak, jako by jel po náledí, brzdit maximálně obezřetně a předvídat daleko dopředu.

Časté chyby při vlečení auta na laně

Používání varovných blinkrů u obou aut, tedy vlečného i vlečeného, je častá chyba. Ostatní řidiči totiž neodhadnou vaše úmysly, protože pak neví, jestli chcete odbočovat.

Chybně namontované tažné oko či špatně upevněné tažné lano je další potenciální problém. Při prudkém škubnutí se pak lano může přetrhnout, případně se vytrhne tažné oko. To může jedno z aut vážně poškodit či někoho i zranit.

 
Foto: Shutterstock / admin_design

Některá vozidla mají tažné oko podobně schované pod nárazníkem. Při škubnutí lanem hrozí poškození nárazníku

Spousta řidičů si pak způsobuje problémy tím, že si nedomluví dopředu jasné a zřetelné signály. Jeden tak nepochopí, že chce druhý brzdit nebo odbočovat, případně že má ten v druhém autě nějaký problém.

Nechcete raději odtah?

Tažení vozidla na laně (případně na tyči, ale to se týká spíše dodávek a nákladních aut) není zas taková věda, a v nouzi tak může pomoci. Například pokud lze auto opravit svépomocí, není důvod hned volat odtah. Lepší je auto kousek odtáhnout na bezpečné místo, kde můžete v klidu na odstranění poruchy pracovat.

Jestli je ale jasné, že se jedná o závažný problém, který sami neopravíte, je na zvážení, zda by přeci jen nebylo lepší rovnou zavolat asistenční službu a auto nechat odtáhnout do smluveného servisu či k mechanikovi, který se už o něj postará. Zbytečně tak tažení neriskujte, pokud se na to necítíte. Dopředu si ale zjistěte, jak je to s asistenčními službami vaší pojišťovny a kolik případně budete za odtah doplácet.

 

Autor: Dalibor Žák

Zdroj: garaz.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.