Jaká mají spotřebitelé práva v době nouzového stavu

Mimořádná situace a současný nouzový stav v České republice mají vliv i na oblasti týkající se vyřizování reklamací, uplatňování náhrad za zrušené letenky či třeba divadelní představení. Česká obchodní inspekce (ČOI) připravila několik rad a doporučení, jak v daných situacích postupovat a na co mají lidé nárok a právo.

„Při výkonu práv v době nouzového stavu by k sobě účastníci smluvního vztahu měli přistupovat ohleduplně, s trpělivostí a přihlédnutím k mimořádné situaci, v níž se druhá strana může nacházet, např. v souvislosti s nuceným uzavřením provozu, nedostatkem zaměstnanců, kteří musí doma hlídat děti, jsou v karanténě apod.,“ uvedl ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Uplatňování reklamací

Jak ČOI upozornila, krizová opatření problematiku uplatňování a vyřizování reklamací specificky neupravují. Apeluje však na obě strany, aby při výkonu práv v době nouzového stavu k sobě účastníci smluvního vztahu přistupovali ohleduplně, s trpělivostí a přihlédnutím k mimořádné situaci, v níž se druhá strana může nacházet.

ČOI upozorňuje na to, že „šikanózní trvání na vyřizování reklamací spotřebního zboží, které není nepostradatelné, v běžných lhůtách a odstupování od smlouvy v případě, že z důvodu nouzového stavu nemohla být reklamace vyřízena, může mít povahu jednání v rozporu s dobrými mravy, kterému není přiznána právní ochrana. Šikanózní výkon práva, nebo jiný postup v rozporu s dobrými mravy, nepožívá právní ochrany, takové jednání nemá právní účinky.”

Samostatně zakoupené letenky

Pokud byl váš let zrušen v souvislosti s mimořádnými okolnostmi způsobenými onemocněním COVID-19 nebo doprovodnými epidemiologickými opatřeními, můžete žádat o vrácení ceny letenky.

Případně můžete požádat o přesměrování na náhradní spoj v závislosti na dostupnosti míst a možnosti vstupu na území jednotlivých států. Pokud budete svou situaci řeši právě přesměrováním na jiný let, máte nárok na nezbytnou péči, zahrnující občerstvení přiměřené době zdržení nebo poskytnutí ubytování.

Cestující nemohou v případě zrušených letů z důvodu mimořádných okolností nárokovat vůči dopravcům odškodnění," upozornila ČOI.

Pokud ke zrušení letu nedojde, ale cestujícímu nebude umožněno nastoupit na palubu s ohledem na aktuální omezující opatření řady států, může požádat o přesměrování na náhradní let na dobu, kdy tato opatření opadnou. Mnohé letecké společnosti nyní nabízejí bezplatné změny odletů nebo zrušení rezervací.

ČOI v každém případě doporučuje informovat se na internetových stránkách příslušné letecké společnosti. Zároveň doporučuje, aby se cestující, kteří mají letenky zakoupené na pozdější měsíce, kontaktovali dopravce až  několik dní před odletem. V současné době jsou zákaznická centra právě kvůli vysokému počtu zrušených letů přetížená.

Samostatně zakoupené jízdenky

Mezinárodní autobusová a vlaková spojení z České republiky jsou v současnosti v souvislosti s krizovými opatřeními přerušena.

V případě odřeknutí spoje mohou cestující uplatnit nárok na vrácení jízdného. Lhůta pro žádosti o navrácení jízdného, tedy vyřízení uplatněného práva z přepravní smlouvy, je tři měsíce.

Samostatně zakoupené ubytování

Pokud jste si samostatně zakoupili ubytování v zahraničí, musíte s v případě odstoupení od smlouvy řídit právem příslušného státu, v němž se dané ubytovací zařízení nachází.

Jak ČOI upozorňuje, krizová opatření v České republice obvykle nebudou dostatečným důvodem pro odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny pro nevratné rezervace.

Řada ubytovatelů a rezervačních portálů vyhlásila v souvislosti s pandemickou situací zvláštní podmínky. „O možnostech zrušení rezervace se doporučujeme informovat u ubytovatele nebo rezervačního portálu,” uvádí ČOI na svých stránkách.

Další služby, které není v době nouzového stavu možné poskytovat

Přijatá krizová opatření se dotkla i dalších oblastí, došlo k zákazu a omezením u kulturních, sportovních a dalších akcí a v provozu maloobchodu.

Pokud na základě krizového opatření není možné, aby byl splněn závazek ze smlouvy včas, jedná se o zásah tzv. vyšší moci. Může se jednat například o tyto případy:

  • Zakoupení vstupenky do divadla, které bylo zrušeno
  • Zamluvení knihy k vypůjčení v knihovně, která je uzavřena
  • Zakoupení degustačního menu v restauraci, která není v provozu
  • Předplacení služby fitness-trenéra v posilovně na dobu, kdy je posilovna uzavřena

„V takovém případě neodpovídá smluvní strana, která se dostane do prodlení s plněním závazku (např. divadlo, restaurace, trenér), za škodu, která druhé straně v důsledku prodlení vznikne (např. škoda na nevyužitém zaplaceném hotelu či vlakové jízdence, pořízené v souvislosti s plánovanou návštěvou divadla v cizím městě, nebo večeře zakoupená namísto zrušeného degustačního menu atd.),” uvedla ČOI na svých stránkách.

Dojde-li k prodlení, je obecně zachováno právo smluvní strany, která v prodlení není, aby od smlouvy po marném uplynutí dodatečné lhůty ke splnění závazku odstoupila a domáhala se vrácení již uhrazené ceny.

Autor: bab, Novinky, Právo

Zdroj: novinky.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.