Jaké byly nejčastější přestupky českých řidičů v roce 2018?

Aktuálně je v registru řidičů 6,8 milionů lidí, z toho alespoň nějaký bod má zhruba každý čtrnáctý.

Za rok 2018 bylo na českých silnicích zaznamenáno celkem 395 tisíc přestupků a trestných činů, za které dostali řidiči body. Nejvíce z nich dostalo body za překročení rychlosti, nepřipoutání se bezpečnostním pásem a za řízení s mobilem v ruce. Vyplývá to z analýzy stavu bodového systému z loňského roku zpracovaného Centrem dopravního výzkumu.

Vůbec nejčastějším přestupkem bylo v loňském roce překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h, ale více než 5 km/h. Takového přestupku se dopustila třetina všech bodovaných řidičů, což bylo více než 130 tisíc případů. 

Následovalo porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu. Tuto povinnost policisté a úřady potrestali v 17 % případů, což je 66 tisíc bodovaných přestupků.

Třetím nejčastějším prohřeškem bylo držení mobilního telefonu nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení během řízení. Takových případů bylo 13 % ze všech bodovaných, tehdy zhruba 51 tisíc případů.

Mezi časté přestupky dále patřilo překročení rychlosti v obci o 20 km/h a více, překročení rychlosti o více než 10 km/h, ale méně než 30 km/h mimo obec, nedání přednosti v jízdě, výraznější překročení rychlosti, nezastavení na červenou nebo na pokyn „Stůj!“, ohrožení pod vlivem návykové látky nebo řízení vozidla bez příslušného řidičského oprávnění.

V registru řidičů je aktuálně evidováno na 6,8 milionů lidí, z toho každý čtrnáctý řidič má na svém kontě alespoň jeden bod. Je jich tudíž asi 480 tisíc. Největší skupinu bodovaných řidičů tvoří muži ve věku 44 let a řidičky ženy ve věku 43 let. Z hlediska krajů pochází nejvíce obodovaných řidičů z Ústeckého kraje (8,55 %), nejméně naopak z Prahy (5,47 %).

Z obodovaných řidičů má nejvíce na svém kontě dva body (170 tisíc řidičů). Dvanáct bodů má na kontě dohromady skoro 40 tisíc řidičů, tedy přes osm procent všech bodovaných řidičů. Nejčastěji jde o muže ve věku 32 let, případně ženy ve věku 33 let.

Bodový systém byl na českých silnicích zaveden v roce 2006. Za nejvážnější přestupky se uděluje sedm bodů (např. jízda v protisměru na dálnici, neposkytnutí první pomoci), po dosažení 12 trestných bodů je takovému řidiči odejmuto řidičské oprávnění.

Ministerstvo dopravy přitom už několik let chce bodový systém změnit. Letos by k tomu mohlo už konečně dojít, návrh na změny už bylo posláno do připomínkového řízení. Cílem je zjednodušit systém na tři sazby bodů, nastavit pevně dané blokové pokuty a reagovat na nejčastější prohřešky na silnicích. Návrh nepřinese zásadní zpřísňování pokut, v případě bagatelních přestupků ministerstvo dopravy naopak navrhuje pokutu snížit.

Autor: David Bureš

 

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.