Jízda s modrými majáky: Kdo pod nimi může jezdit a jaká má práva

Když se řekne modré majáky, většina lidí si vybaví nějaké vozidlo policie, hasičů nebo záchranné služby. Jenže vozů, které mohou být legálně vybaveny výstražným světlem modré barvy, je daleko víc. Víte tedy, o jaké případy jde?

Vybavit si vůz modrými či modročervenými majáky nesmí kdekdo, neb naprosto přesný rozpis vozidel, která k tomu jsou oprávněna, určuje zákon. Většina z vás si vzpomene na dopravní prostředky jednotek policie, záchranky či hasičů, ovšem to není zdaleka vše.

 
Foto: Leoš Kučera/HZS ČR

Modré majáky na vozidlech hasičů nepřekvapí, nicméně kde ano?

Existuje totiž řada dalších institucí, na jejichž vozy smí být nainstalovány majáky i houkačka a jejichž proškolení řidiči tyto prvky poté mohou při pracovním výkonu použít například v rámci uplatnění práva přednosti v jízdě.

Připomeneme, že šofér s právem přednostní jízdy při užití zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení, není povinen dodržovat například:

 • Nejvyšší povolenou rychlost
 • Jízdu v jízdních pruzích
 • Dopravní značení a zákony upravující přednost v jízdě
 • Dopravní značení a zákony upravující předjíždění
 • Dopravní značení a zákony upravující vjezd vozidel
 • Dopravní značení a zákony upravující vyhrazené jízdní pruhy
 • Dopravní značení a zákony upravující stání
 • Světelné signály na semaforu
 • Pouštění chodců na přechodu
 • Zákaz jízdy po tramvajovém pásu aj.
 • Dávání znamení o změně směru jízdy
 • Zákaz otáčení se v křižovatce, v tunelu, v jednosměrce apod.

Zdůrazňujeme, že jde pouze o vybraný výčet. Přesné podmínky znovu stanovuje zákon, který ovšem dodává, že i řidič s právem přednosti v jízdě je povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Modročervené majáky nejsou pro všechny

Zvláštním výstražným světlem modré a červené barvy mohou být vybavena vozidla Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu, vozidla používána Hasičským záchranným sborem České republiky nebo jednotkami požární ochrany a vozidla poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

 
Foto: Jan Majurník

Modročervené majáky jsou prozatím určeny jen pro policii, hasiče a záchranku

Modré majáky a houkačku k tomu tedy mohou mít následující vozidla:

 • Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu
 • Vězeňské služby
 • Vojenské policie označená podle zvláštního právního předpisu
 • Obecní policie, která určí obec
 • Používaná Hasičským záchranným sborem České republiky nebo jednotkami požární ochrany, které nejsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky
 • Důlní záchranné služby
 • Poruchové služby plynárenských zařízení
 • Poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické dopravní služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče
 • Ozbrojených sil používaná u vojenských záchranných útvarů pro plnění humanitárních úkolů civilní ochrany
 • Celní správy označená podle zvláštního právního předpisu
 • Generální inspekce bezpečnostních sborů označená podle zvláštního právního předpisu
 • Zpravodajských služeb při přepravě nosičů utajovaných informací nebo osob, kterým poskytují ochranu.
 
Foto: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Ke klasickým nositelům majáků patří zajisté sanitky

Tím zajisté nekončíme, jelikož od 17. ledna 2001 vydala vláda nařízení, kterým stanovila, která další vozidla mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy. Jde o vozidla:

 • Prezidenta republiky
 • Předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • Předsedy Senátu Parlamentu České republiky
 • Členů vlády
 • Náčelníka Generálního štábu Armády České republiky
 • Velitele vzdušných sil Armády České republiky
 • Velitele pozemních sil územní obrany Armády České republiky
 • Velitele logistiky Armády České republiky
 • Náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost
 • Hlavního hygienika České republiky
 
Foto: Jan Majurník

Také vozy vrchních představitelů státu a jeho určených složek mohou mít modré majáky

Pro plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností mohou být zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy vybavena dále vozidla:

 • Jednotek požární ochrany
 • Vojenských hasičských jednotek
 • Horské služby
 • Celní správy
 • Poruchové služby energetických zařízení
 • Speciální motocyklové jednotky Hradní stráže
 • Státní plavební správy
 • Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.
 • Dopravního podniku města Hradec Králové, a. s.
 • Dopravního podniku města Liberec, a. s.
 • Dopravního podniku Ostrava, a. s.
 • Plzeňských dopravních podniků, a. s.
 • Právnických osob provozujících dráhu tramvajovou nebo dráhu trolejbusovou
 • Svazu záchranných brigád kynologů České republiky, Žatec
 • Vodní záchranné služby ČČK, z.s.

Sami vidíte, že těch institucí a osob, které mohou legálně používat modré majáky a čerpat právo přednosti v jízdě je skutečně mnoho.

 
Foto: Jan Majurník

Vybrané Dopravní podniky (uvedené v zákoně) mohou využívat při pracovním výkonu vozidla s modrými majáky

Zneužití majáků?

Co když si někdo na svůj vůz svévolně naistaluje modré či modročervené majáky a ilegálně je užívá v provozu? Odpovídá plukovník Petr Dušek z Královéhradecké dopravní policie: „Sankce upravuje opět zákon o provozu na pozemních komunikacích, § 125 c odst. 1 písm. k. Příkazem jde o pokutu do 2 000 Kč, ve správním řízení pak 1 500 Kč až 2 500 Kč, bez bodů. V některých případech by šlo přistoupit i k omezení technické způsobilosti vozidla na 30 dní, což by znamenalo následnou nutnost absolvovat kontrolu na STK.“

 
Foto: Jakub Misík

Petr Dušek patří mezi zkušené dopravní policisty

Primárním určením použití modrých majáků je obvykle dostat se co nejrychleji na místo zásahu/jednání, případně se nasazují kvůli bezpečné přepravě cenných zásilek, státníků či jiných VIP osob. Dopravní podniky zase taková auta mohou využít při problémech/kolizích jejich drážních vozidel (tramvaj, trolejbus), protože tam zákon vyžaduje jiný vyšetřovací postup než třeba u klasických autobusů, nicméně to už z našich článků jistě znáte

 

Autor: Jan Majurník

Zdroj: garaz.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.