Kde se nejvíc bourá s cyklisty? Rizikové jsou křižovatky

Řidiči sice musí dodržovat odstup při předjíždění cyklisty, přesto se však na silnice všichni vejdeme, i když cyklistů je na nich v létě hodně. Červenec je tak pro lidi na bicyklech nejrizikovější měsíc, většinu nehod ale zaviní právě oni.

Soužití má přitom relativně jednoduchá pravidla, jejichž dodržování oběma stranami by mohlo pomoci.

Pravidlo odstupu 1,5 metru od předjížděného cyklisty platí pro řidiče motorových vozidel už od ledna letošního roku.

„V loňském roce došlo k 4163 střetům cyklistů šetřeným ze strany Policie ČR. (...) Nehod zaviněných cyklisty bylo loni 70 % a řidiči 30 % z celkového počtu střetů,“ informoval Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Jak uvádí statistika Portálu nehod, u nehod zaviněných cyklistou je nejvíce zastoupeno nezvládnutí řízení a nevěnování se jízdě, to stojí za 65 % nehod. Na druhém místě je nedání přednosti s 18 procenty.

U nehod zaviněných řidiči motorových vozidel je to naopak – nedání přednosti se 44 % vede, nevěnování se řízení je na druhém místě s 38 procenty.

Tři nejrizikovější místa z tohoto hlediska jsou dle portálu v Brandýse nad Labem před městským úřadem, v Nymburce na křižovatce Boleslavské třídy a ulic V Kolonii a Ferdinanda Schulze a konečně křižovatka ulic Národních hrdinů, Sovadinova, Na Pěšině a Lidická v Břeclavi.

Na čtvrtém místě je okružní křižovatka ulic Nákladní, Rybářské a Obloukové v Opavě, na pátém světelná křižovatka 17. listopadu, Wittgensteinovy a třídy Kosmonautů v Olomouci.

Přehled všech rizikových míst najdete na portálu nehod.

Zákony platí i pro cyklisty

Jak se tedy chovat, abychom k této statistice nepřispěli, ať už pojedeme autem či na kole? Předně - ze zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vyplývá, že pod pojmem „řidič“ se rozumí jak řidič motorového vozidla, tak cyklista. Pro cyklistu tedy tento zákon platí stejně jako pro motoristu.

Ani jeden z nich nesmí řídit pod vlivem alkoholu, oba musí respektovat semafory na křižovatkách či dopravní značení. Cyklista tedy například nesmí jet jednosměrkou v protisměru, pokud mu to nedovoluje dodatková tabulka. Musí jet při pravé straně vozovky, nesmí bránit předjíždění a musí užít pruh pro cyklisty či cyklostezku.

Jedenapůlmetrový odstup při předjíždění však zákon nařizuje pouze řidiči motorového vozidla, nikoliv cyklistovi, když předjíždí jiného cyklistu. Oba však při předjíždění můžou přejet jednoduchou plnou čáru; nikoliv však dvojitou.

Cyklista má při předjíždění další výhodu. Smí předjíždět kolonu stojících či pomalu jedoucích vozidel vpravo. Nesmí ovšem takto předjet takové vozidlo, které dává znamení o změně směru jízdy vpravo.

Zde se hodí připomínka, že jede-li cyklista ve vlastním jízdním pruhu, ať už vyhrazeném (odděleném od jízdního pruhu pro motorová vozidla tlustou čarou) nebo ochranném (odděleném tenkou čarou), nejedná se o předjíždění a povinnost 1,5metrového odstupu neplatí.

V neposlední řadě, stejně jako musí být automobil vybaven světly a odrazkami, platí i pro jízdní kola, jedou-li po silnici, povinnost bílé odrazky vpředu, červené odrazky vzadu a oranžových odrazek na pedálech a ve výpletech kol.

Cyklista také, podobně jako řidič motorového vozidla, musí za snížené viditelnosti - tedy ve tmě, mlze, za deště či třeba v tunelu - vpředu svítit bílým světlem a vzadu červeným, které může být i přerušované.

Autor: Marek Bednář , Novinky

Zdroj: idnes.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.