Kdo má právo přednostní jízdy – musí sanitka, hasiči nebo policisté vždy houkat?

Může, či dokonce musí použít vozidlo s blikajícími majáky i zvukovou výstrahu, tzv. houkání? Problematika je složitější, důležité je slovíčko "případně."

K napsání dnešního článku mne inspirovala nedávná osobní zkušenost, kdy jsem projížděl křižovatkou na zelenou a ze směru, který měl červenou, jelo policejní vozidlo, které mělo zapnuté majáky, ale nemělo zapnutou sirénu.
Dané místo nebylo úplně přehledné a i s ohledem na přítomnost nákladních aut ve vedlejších pruzích, které znesnadňovaly jasný přehled o situaci o vozidlech z ostatních směrů, nebyly policisté dostatečně vidět. Situace se zvládla bez dopravní nehody, nicméně úplně pod kontrolou ze všech stran to nebylo a bylo třeba více intenzívního brzdění.

Pokud si tedy kladete otázku, jestli policisté (teď nezáleží na tom, jestli je to vozidlo policie, sanitka nebo hasiči nebo jiné vozidlo, které může být vybaveno modrým majákem) v daném případě měli užít kromě modrých majáků i sirénu, je odpověď následující:

Problematika práva tzv. přednostní jízdy je upravena zejména v ust. §41 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. takto:

„Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (dále jen "vozidlo s právem přednostní jízdy"), není povinen dodržovat § 4 písm. c), § 5 odst. 1 písm. f), g), h) a odst. 2 písm. f) a g), § 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 1 písm. b), § 11, § 12 odst. 1, 2, 4, 5 a 6, § 13 až 17, § 18 odst. 2, 3, 4 a 8, § 19 odst. 2 a 3, § 20, § 21 odst. 2, 3 a 4, § 22, 23, § 24 odst. 3 a 4, § 25 odst. 1, 2, 3, 4, 5, § 26 odst. 3, § 27, § 28 odst. 2, 3 a 5, § 31, § 32 odst. 6, § 35, § 36 odst. 1 a 2 a § 39 odst. 4 a 5; je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.“

Jak z tohoto ustanovení vyplývá, neexistuje obecná povinnost řidičů vozidel, kteří mohou využívat toto oprávnění, vždy s majáky zapínat i sirénu. Ostatně to má svoji logiku, protože v některých případech je siréna buď nadbytečná (např. v noci jsou majáky nepřehlédnutelné) nebo nevhodná (stejně tak v noci určitě preferujeme se vyspat, než dostat předčasný budíček od sirény z okolo projíždějící sanitky nebo policejního auta).

Považuji tedy za naprosto smysluplné, že tato povinnost není bezvýjimečná, ale do značné míry závisí na vyhodnocení situace řidičem. Jak ostatně plyne ze shora uvedeného ustanovení, siréna se k majákům přidává toliko „případně“. Případy, ve kterých by siréna měla být použita, ostatně souvisí s poslední větou výše citovaného ustanovení, podle kterého musí řidič vozidla s právem přednostní jízdy dbát potřebné opatrnosti.

Zdroj: autoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.