Kdy nepotřebujete řidičský průkaz: I jako cyklista jste šofér!

Sázíte na přesvědčení, že když přesednete od volantu za řídítka elektrokola či koloběžky, nemůžete přijít o řidičák? Víte, že v cizině to tak neplatí? A že i v Česku hrozí pokuta až 50.000 Kč?

Mezi motoristy panuje mýtus, že za alkohol na kole přijdete v Česku o řidičák. Opravdu to tak není. Ovšem s peněžní pokutou je to jiné! Podle zákona o silničním provozu jste i v roli cyklisty řidičem – jenže nemotorového vozidla. Slovíčkaření je tady podstatné. Pojmy řidič vs. chodec určují řadu povinností a práv, třeba kdy smíte pít alkohol.

Jenže jak to poznat? S rozvojem elektromobility se objevují na silnicích další dopravní prostředky, u kterých není na první pohled zřejmé, kam vlastně patří. Jsou jejich uživatelé ještě chodci, nebo už řidiči? Jak je to s potřebnými doklady? A alkoholem před jízdou?

Podívali jsme se na problematiku podrobněji. Vždyť řada motoristů přesedne na elektrické či šlapací vozidlo v domnění, že jim při cestě z osvěžovny nic nehrozí. A pak se nestačí divit…

Body pro (ne)řidiče?

Zákaz požívání alkoholu před jízdou platí pro všechny řidiče bez výjimky (návrhy na posun limitu na 0,8 promile poslanci v září neschválili), takže se nesmí ani na kole či koloběžce pít. Jenže kategorie řidičů nemotorových vozidel je rozsáhlá a málokdo si z autoškoly pamatuje, že je řidičem třeba i jezdec na zvířeti. Peněžní pokuty za alkohol jsou přitom stejné jako pro „normální“ motorová vozidla – tedy až 50.000 Kč. Jen body nehrozí. Snahy už tady ale byly: „Zhruba před pěti lety mladý policista při výkonu služby kontroloval cyklistu, zda není pod vlivem alkoholu, neboť jej viděl vycházet v pozdních nočních hodinách z restaurace a nasedat na jízdní kolo. Policista měl místní znalost a věděl, že kontrolovaný je řidičem autobusu. Po zjištění přítomnosti alkoholu v dechu sdělil cyklistovi, že přijde o řidičák, protože jako řidič autobusu nesmí řídit pod vlivem alkoholu ani jízdní kolo. Odhodlaný policista sepsal záznam a dříve, než jej odeslal správnímu orgánu k vyřízení, zavolal na příslušný úřad, aby záležitost prokonzultoval s „přestupkářem“, a svůj postup odůvodňoval běžnou praxí v zahraničí. Pracovník úřadu mladého policistu vyslechl a sdělil mu, že se mu ozve. Byl to zkušený praktik, avšak vzhledem k tomu, že se nikdy s podobným případem nesetkal, obrátil se na Ministerstvo dopravy s žádostí o konzultaci. Vysvětlili jsme si, že řidič nemotorového vozidla je za přestupek odpovědný, avšak na bodové hodnocení ani na řidičské oprávnění nebude mít přestupek vliv,“ vzpomíná někdejší vysoký úředník ministerstva Karel Bezděkovský, který měl řidičskou agendu na starosti. Řidič autobusu tak vyvázl jen s pokutou.

Body cyklistům?

Ministerstvo dopravy uklidňuje, že rozšíření bodového systému na řidiče nemotorových vozidel nechystá – tedy ani v situaci, kdy držitel řidičského průkazu usedne v opilosti na kolo. Před zákonem jsme si všichni rovni.

Na celoevropské úrovni už se ale změna v minulosti řešila. Existují země, kde jsou držitelé řidičských oprávnění postihování přísněji než ostatní – držitelé zbrojních průkazů také nesmí u sebe nosit zbraň pod vlivem alkoholu, byť skrytě a nikde ji nevytahují. „Problematikou možného přidělení trestných bodů cyklistům či chodcům se zabýval celounijní projekt BestPoint, spolufi nancovaný Evropskou komisí. Body dnes mohou být cyklistům přiděleny v Německu za jízdu na červenou, pod vlivem alkoholu či drog a za ohrožení jiných. Také na Kypru za jízdu pod vlivem alkoholu či drog a rovněž v Polsku. Ve všech zemích jen v případě, že cyklista vlastní řidičské oprávnění na motorové vozidlo,“ vypočítává Roman Budský z platformy Vize Nula.

Současně dodává, že se opatření využívá jen zřídka, a nevidí tak v šíření do dalších zemí smysl. „Umím si ale představit povinné posouzení duševního stavu cyklistů, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění a na silnici vyrazili notně posilněni alkoholem či pod vlivem drog. Navíc se chovali nebezpečně, či dokonce způsobili nehodu,“ končí Budský.

Naprostou specialitou je kreditní systém pro chodce zkoušený v Číně – na sloupech u přechodů jsou kamery na rozpoznávání obličejů, a pokud jdete na červenou, nasnímají váš obličej a pošlou ho úředníkům. Ti vám poté sníží sociální kredit, což je pro občanský život pořádná komplikace.

Že se něco takového v Evropě stát nemůže? Omyl! „V Německu mohou být postiženi i chodci za ohrožení silničního provozu. Platí to pouze na řidiče motorových vozidel, aplikace bývá ale jen ojedinělá,“ končí dopravní odborník Budský.

I koloběžka je kolo

Skupina nemotorových vozidel dnes roste raketovým tempem. Elektrické skútry, kola a koloběžky jsou dostupné už za pár tisíc korun v supermarketech mezi rohlíky. Pokud splní limit výkonu do 250 W a asistované rychlosti do 25 km/h, pohlíží na ně evropská legislativa jako na obyčejné šlapací kolo. Tedy nepotřebujete řidičák a nehrozí vám body, pokud něco spácháte. Připomínáme ale, že pít nesmíte ani tak!

Centrum dopravního výzkumu loni prozkoumalo nehody elektrocyklistů se zraněním, kdy zjistilo markantní navyšování výkonu – klidně až na 7 kW a rychlost 70 km/h. Navenek se pořád tváří jako kolo, ale už nesplňuje podmínky homologace a mělo by patřit mezi motocykly s povinnou přilbou nebo doklady. „Popularita vozidel, která se dají defi novat jako lehká elektrická vozidla, rychle stoupá. Situaci řešíme na legislativní úrovni i zvýšenou edukací jejich uživatelů,“ říká pražský koordinátor Besipu Jiří Polomis.

Všechny evropské metropole aktuálně bojují se sdílenými elektrokoloběžkami. Problémem je hlavně neukázněnost uživatelů a alkohol před jízdou. Nedávno na to doplatili návštěvníci mnichovského Oktoberfestu.

V Německu totiž mají národní specialitu – cyklista smí požít až do 1,6 promile, ale pokud je současně držitelem řidičského oprávnění, pak jen 0,5 promile. Teď má 254 jezdců na sdílených koloběžkách záznamy v bodové kartě řidiče, některé dokonce čeká obávaný idiotentest, aby se mohli zase vrátit za volant.

Loni zveřejnil britský deník The Guardian zprávu o 16letém mladíkovi, který ani nemá řidičák a už dostal body za rychlou jízdu na koloběžce do budoucna. Až si udělá řidičák, hned začne s poloplným kontem.

Polem nepolem

Ten, kdo vyrostl na vesnici, má ovšem o silničních příkazech a omezeních jiné představy – copak se řeší oprávnění nebo alkohol při jízdě na polní či lesní cestě? „Jízda mimo pozemní komunikaci sice nepodléhá v plném rozsahu předpisům o provozu na pozemních komunikacích, ale i tak se adrenalin může dost prodražit. Není radno podceňovat policisty se znalostí místních poměrů. Do každého lesa, na každé pole vede na počátku pozemní komunikace. Totéž platí při výjezdu. Zmapovat si „opileckou stezku“ není nic složitého, stejně tak jako si na řidiče počkat při ranní jízdě na nákup, kdy bude nepochybně zjištěn zbytkový alkohol. Za svoji profesní praxi jsem vyslechl mnoho až kuriózních případů, jak žadatelé o vrácení řidičského oprávnění přišli o řidičský průkaz,“ končí se zdviženým prstem a dobrou radou Karel Bezděkovský. Dejte pozor, abyste to nikdy nemuseli řešit!

Kdo je také řidič

Cyklista

Jízdní kolo je nemotorové vozidlo a jezdec na něm je podle zákona řidičem. Sice nepotřebuje doklady, ale také musí dodržovat předpisy. Například před jízdou nepít alkohol. Nebo nevyužívat chodník či přechod pro chodce. Obojí se smí, jen pokud sesednete a kolo vedete. Na chodník smíte jen za značkami „Stezka pro chodce s povoleným vjezdem kol“, které jsou třeba na pražských náplavkách. Případně v některých pěších zónách v centru Prahy.

Pozor na to, že pokud sesednete z kola a vedete ho, musíte užít pravé krajnice. Tedy stejně jako když na kole jedete! Strážníci také rádi kontrolují osvětlení, protože většina rekreačních cyklistů investuje maximálně do tzv. blikaček. Jenže pokud není vozovka souvisle osvětlena, hledí se na přední bílou blikačku stejně, jako by cyklista nebyl řádně osvětlen. Vzadu se ale použít smí. Od začátku letošního roku pražští strážníci rozdali cyklistům 4219 pokut. Loni 758 a rok předtím 2083.

Jak děti?

V zákoně o provozu po pozemních komunikacích se dočtete, že dítě mladší 10 let „smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let. To neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.“ Vzniká tím zajímavý paradox - obecně totiž cyklisté na chodník nesmějí. Ale tady stojí, že u dětí do 10 let to nevadí. Mimochodem pokutu za to nedostanou – do 15 let totiž nemají odpovědnost za přestupky. Do 10 let jen v doprovodu osoby starší 15 let. Do 18 let je povinná přilba.

Víte, že…

… kromě zakázané jízdy po chodníku či přechodu pro chodce nesmíte na kole venčit psa, kouřit ani telefonovat? A strážníci to opravdu pokutují.

Uživatel elektrokola/elektrokoloběžky

Pokud mají stroje s pomocným motorem jmenovitý výkon do 250 W, hmotnost 40 kg a nejvyšší asistovanou rychlost 25 km/h, nahlížejí na ně zákony jako na obyčejná jízdní kola či koloběžky na lidský pohon. Výkon je tak maximální při rozjezdu a se zvyšující se rychlostí slábne. Pomocný pohon by se měl správně úplně odpojit při dosažení rychlosti 25 km/h. Jenže kdo to zjistí? Prodejci totiž nabízejí přestavbové sady na zvýšení výkonu. S nimi kolo jede klidně 40 km/h a dušují se určením mimo silniční provoz do terénu. Zvenčí to není nijak vidět a režim výkonu lze jednoduše vypnout tlačítkem na budíku. „Nemáme jak to zjistit, leda by musel takového uživatele někdo udat,“ potvrdila nám na dotaz Hana Rubášová z Policejního prezidia s tím, že se na to bude muset připravit i legislativa. Pražská radnice před měsícem, poté co opilý mladík najel do skupiny turistů a zranil ženu, rozhodla o vypovězení memoranda s provozovatelem půjčovny.

Víte, že…

… i koloběžka se musí po přechodu pro chodce tlačit? Z pohledu pravidel provozu vozidel na pozemních komunikacích se považuje za jízdní kolo.

Terénní čtyřkolka

Na pohled úplně stejná čtyřkolka může být jednou homologována jako motorka, jindy traktor. Zajímavostí jsou národní schválení kategorie „R“ jako „speciální čtyřkolka“ nebo „nosič pracovních adaptérů“. Ta nejsou v každé zemi stejná, takže pak mohou mít majitelé při výletu do ciziny problém.

Sněžný skútr

Skútr je motorové vozidlo jako každé jiné, a dokonce musí i na pravidelnou STK. K jeho řízení je zapotřebí oprávnění skupiny A na motorku, které zahrnuje i tříkolová motorová vozidla s výkonem nad 15 kW. Ale existuje tam i další možnost – od 21 let smí držitel skupiny B na osobní auto řídit i vozidla se třemi stopami – tedy i skútr.

Víte, že…

… v Krkonošském národním parku často policie kontroluje řidiče skútrů? Ptají se na řidičské oprávnění a alkohol před jízdou.

 

Kdo je chodec

Ten, kdo…

  • táhne sáňky
  • tlačí dětský kočárek
  • používá vozík pro invalidy
  • tlačí ruční vozík o celkové šířce do 60 cm
  • jede na ručním nebo motorového vozíku pro invalidy
  • vede jízdní kolo
  • tlačí motocykl o objemu válců do 50 cm3
  • vede psa

Jezdec na seqwayi

Osobní samovyvažovací přepravník Segway se kvůli vysoké ceně stále nejvíc omezuje na turisty po Praze. Potíž nastala, když se zpití proháněli po ulicích Starého Města. „Uživatel osobního přepravníku je považován za chodce za určitých okolností. Při pohybu ve vyhrazeném pruhu pro cyklisty, na cyklostezce nebo na společné stezce je jeho chování usměrňováno některými ustanoveními pro jízdu na jízdním kole,“ vysvětluje dopravní odborník Karel Bezděkovský. Od konce roku 2016 platí pro samovyvažovací vozítka zákaz vjezdu do některých částí Prahy: pražská památková rezervace, celá Praha 1, část Prahy 2, Žižkova, Prahy 4 a Smíchova, území Libně, Holešovic a Letné.

Víte, že…

… pokud chybí chodník nebo stezka pro cyklisty, smí využít jezdec jen levého okraje vozovky?

Sportovec na kolečkových bruslích, lyžích, skateboardu

Na uživatele sportovního vybavení nahlíží zákon obdobně jako na chodce. Současně ale mohou využít i stezku pro cyklisty. Musejí se ale pohybovat vpravo, jednotlivě za sebou a nesmějí ohrozit cyklisty. Pokud stezku někde řídí semafor pro cyklisty, platí i pro ně.

Víte, že…

… pokud dojde na chodníku k nehodě mezi chodcem a řidičem přepravníku, snowboardistou nebo třeba lyžařem, neřeší se to jako klasická dopravní nehoda? „Tato kolize, při níž dojde ke škodě či zranění jejích účastníků, je v kompetenci místního oddělení Policie ČR a následně je zpravidla řešena v rámci občansko-právního řízení včetně případného odškodnění,“ vysvětluje dopravní odborník Karel Bezděkovský. Současně upozorňuje, že v případě zjištěného alkoholu hrozí nad rámec náhrady škody ještě pokuta 50 000 Kč za to, že „osoba požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví.“ Řeší to zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Autor: Petr Slováček

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.