Když vás lékař nahlásí na úřad: Dostav se k lékaři, nebo odevzdej řidičák!

Už pět let platí povinnost pro každého lékaře hlásit úřadům své pacienty, kteří nejsou schopni řízení. A to i v případech, kdy mají podezření na alkoholismus. Řidiči tím mohou nadělat pořádné problémy.

Před pár týdny otevřel Vlastimil Leška z Plzně obálku s červeným pruhem a málem omdlel. V dopise stálo, že pokud nevyvrátí u lékaře svůj alkoholismus, nesmí dál řídit! Leška podle svých slov nikdy žádný problém s alkoholem neměl – neléčil se, nechytili ho za volantem opilého, ani nebyl na záchytce. 

Na úřad ho nahlásila psychoterapeutka, na kterou se předtím obrátil kvůli potížím v soukromém životě. Ani ho o tomto kroku neinformovala. A tím mu nadělala na pár týdnů pořádně těžkou hlavu… 

Nic ojedinělého

Případů, kdy lékař nahlásí řidiče jako nezpůsobilého, se stávají každoročně tisíce. Novela zákona o silničním provozu od 1. 1. 2012 nařídila každému lékaři ohlásit na místně příslušný úřad své pacienty, kdykoliv to zjistí. „Jde o velice výrazný zásah do osobních práv a lékař musí mít opravdu jistotu,“ říká advokát Ondřej Horázný s tím, že předběžné opatření je účinné doručení. A odvolání, které je možné, proti němu nemá odkladný účinek. Ale každý se může poté bránit ve správním řízení, které tím obvykle současně začíná. Jen toho musí využít. Zejména pokud je původní podezření od jiného lékaře nežli registrujícího praktického – potom je třeba, aby tento doktor, který jako jediný vystavuje lékařský posudek, udělal o řidiči pacientovi závěry.

Zajímavostí přitom je, že nikdo lékařům specialistům neukládá povinnost ptát se pacientů na držení řidičského oprávnění. Dokonce ani neexistuje sankce, pokud je nikam nenahlásí. Sázejí na jejich uvážení a lékařskou etiku – nikdo přece nechce, aby po silnicích jezdili šoféři, kteří tam nepatří. Ani my ne. Jenže když se kácí les, létají třísky. 

Jen plzeňský magistrát takto za loňský rok odebral 160 průkazů. V Pardubicích vedli 130 správních řízení, kde ve dvou případech ze tří došlo k rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění. A ani letos jim tam číslo neklesá, jen do této doby už řeší dalších sedm desítek řízení. Nejvíc případů náleží Praze, která loni rozhodla o pěti stovkách šoférů, již už nesmějí usednout za volant ani řídítka ze zdravotních důvodů. Nejčastěji jsou s tím spojeny nemoci kvůli stáří držitelů řidičského průkazu. Mnozí z nich se pak raději vzdají papírů dobrovolně, místo aby se dál trápili s kontrolami u specialistů. Často jsou na vině poruchy očí nebo sluchu.

Roční abstinence 

Lékařské požadavky ani neměří všem řidičům stejným metrem. Na držitele oprávnění na motorku nebo osobní auto A a B se nahlíží mírněji než na profesionální šoféry a obecně všechny držitele skupin a jejich kombinací C, D a T. Ti totiž patří do druhé kategorie, kterou lékaři musejí podrobovat přísnějšímu zkoumání. Stejně jako třeba učitele autoškol nebo řidiče jezdící pod modrými majáky. Ostatně i to je důvodem, proč se v pokročilém věku mnoho někdejších profesionálů raději vzdá oprávnění na náklaďák, jen aby mohli řídit aspoň osobní auto k lékaři či na nákupy.

Speciálně pak legislativa myslí na řidiče, kteří mají potíže s návykovými látkami. Stačí málo – třeba aby šel šofér na dobrovolnou léčbu závislosti. V léčebnách totiž pacienty běžně nahlašují na úřad, protože zákon v tom hovoří jasně: „Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel je vyloučena u žadatele nebo řidiče, který je závislý na alkoholu nebo neschopný vzdát se požívání alkoholu tak, aby nebyla ovlivněna schopnost řídit motorové vozidlo.“

Pokud se chce řidič vyvinit, musí prokázat, že už nepije. Zákon myslí i na tohle, ale předepisuje jednoletou abstinenční dobu, kterou musí potvrdit odborný lékař. A pozor! Mezi příčiny odnětí oprávnění patří už jen pravidelná intoxikace. S nadsázkou by tak mohli mít problém i všichni ti, kteří přes týden normálně pracují a o víkendu se namažou, jak zákon káže…

Důvody neznají

Ani úředníci ovšem nejsou schopni odpovědět, jaké procento rozhodnutí bylo vydáno na základě užívání alkoholu nebo jiných návykových látek – lékaři totiž diagnózu ve své zprávě neuvádějí. Zkušenosti pana Lešky jsou tím netypické. „Ze strany lékařů je nám oznamována pouze skutečnost, zda držitel řidičského oprávnění je, nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, nebo způsobilý s podmínkou jako například s korekcí zraku nebo sluchovými pomůckami,“ upřesňuje Josef Mihalík, ředitel odboru dopravně správních činností Magistrátu hlavního města Prahy.

Nezpůsobilost k řízení může být i jen časově omezena, třeba po zrehabilitování ochrnutí nebo operaci očí – pokud je to ale víc než na tři roky, čeká žadatele znovu zkouška v autoškole v plném rozsahu všech skupin, které chce vrátit! Pro většinu z nich je to tak pochopitelně doživotní stopka. Mimochodem pokud máte v průkazu zaznamenáno nějaké zdravotní omezení jako brýle, musíte je mít, i když po operaci už nemáte potíže s viděním. Anebo navštívit odborného lékaře a nechat si na úřadě tuto podmínku z dokladu ve správním řízení vymazat.

Předběžný problém

O svá práva se musí starat každý řidič sám. Typicky dostane příkaz: „Pokud se do patnácti dnů nedostavíte k ošetřujícímu lékaři na přezkum, bude vám odejmuto řidičské oprávnění!“ Je to přitom celkem rychlé – úřad obdrží podnět o zdravotní nezpůsobilosti, zahájí klasické správní řízení spolu s výzvou na zdravotní přezkum řidiče u praktického lékaře a na základě výsledků může oprávnění odejmout, nebo ponechat.

Podařilo se nám dokonce zjistit, že někdy už celou tu dobu nesmí šofér jezdit kvůli předběžnému opatření.

Aniž si to mnoho řidičů uvědomuje, mohou se vlastní laxností dostat do mnohem závažnějších potíží. Stačí jen, aby nepřebírali poštu. Pokud totiž úřad vydá zákaz řízení do doby vyšetření, začíná být platné v několikadenní lhůtě po obdržení. „Deset let už neplatí, že když nepřebírám poštu, nic se neděje. Nastává takzvané doručení fikcí, kdy se pokládá zásilka za doručenou, a začínají běžet zákonné lhůty. A pozor na dosílku, když nemusí vždy splnit při doručování podle správního řádu to, co se od ní očekává, protože správní orgán například může dosílku vyloučit,“ varuje advokát Horázný. Dále upozorňuje na to, že zatímco všude ve světě se bere za dostatečné předložení platného řidičského průkazu, u nás je důležité řidičské oprávnění, což je vlastně záznam v registru řidičů někde na serveru. Běžně tak u sebe řidiči s dávno vydaným zákazem řízení mají doklad, který už je jim vlastně k ničemu. O tom, co se může stát i z prkotin, když nebudete přebírat poštu, si budeme povídat někdy příště. Je toho opravdu hodně. Právo přeje bdělým. Pokud by se řidič Vlastimil Leška nerval o svou zdravotní způsobilost, už by dojezdil.

S čím vás lékař nahlásí na úřad

 

 • Nedostatečná zraková ostrost nebo zúžené zorné pole
 • Nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné
 • Vážná šeroslepost nebo omezený barvocit
 • Poruchy středního ucha a sluchu obecně
 • Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, které snižují hybnost
 • Nemoci oběhové soustavy, kde může nastat náhlá porucha mozkových funkcí, třeba vážná srdeční porucha nebo stavy po implantaci defibrilátoru
 • Infarkt s výjimkou nekomplikovaných stavů
 • Vážná forma diabetes
 • Záchvaty s poruchou vědomí nebo hybnosti
 • Psychické, smyslové nebo motorické poruchy
 • Poruchy spánku závažně ovlivňující bdělost
 • Středně těžký syndrom obstrukční spánkové apnoe
 • Epilepsie nebo stav po epileptickém záchvatu
 • Demence u Alzheimerovy choroby
 • Duševní poruchy
 • Akutní, chronické nebo neléčené formy schizofrenie
 • Mentální retardace
 • Duševní poruchy, které ovlivňují bezpečnost provozu
 • Delirium jiné než vyvolané alkoholem a jinými drogami
 • Závislost na alkoholu nebo nemožnost vzdát se ho
 • Opakované akutní intoxikace
 • Závislost na psychoaktivních látkách nebo léčivech
 • Nedostatečná činnost ledvin

 

 

Jako blesk z čistého nebe

Dobrovolně šel k lékařce, kvůli tomu ale málem skončil bez řidičáku. Případ plzeňského novináře Vlastimila Lešky ukazuje, že přijít o papíry můžete, aniž byste o tom měli potuchu.

Jak vaše anabáze začala

Měl jsem blbé období, smutky a podobně, proto jsem vyhledal odbornici, paní psychoterapeutku doktorku K. Jenže neměla smlouvu s mojí pojišťovnou. A tak když jsem potkal známého, říkal, že bych neměl platit, a doporučil mi jinou paní doktorku M. Byl jsem u ní několikrát. Měl jsem pocit, že jsme si úplně nesedli, proto jsem k ní přestal chodit. A pak jako blesk z čistého nebe přišel z magistrátu Plzně dopis, že je se mnou zahájeno správní řízení o odebrání řidičského průkazu, protože jsem údajně závislý na alkoholu. 

Magistrát začal případ řešit na základě ohlášení vaší druhé lékařky? Vy jste k ní ale šel dobrovolně?

Přesně tak. Rozuměl bych, kdyby došlo k nějakému jednání. Kdyby mi řekla, že má podezření na tuto diagnózu, a pokud něco neudělám, nahlásí mě. Ale tak to nebylo.

Řekla vám doktorka, na základě čeho se rozhodla vás nahlásit? 

Ne, vůbec mě nekontaktovala. Přišel mi až dopis z magistrátu. To se mimochodem nezdálo ani mé původní lékařce, která mi do vyjádření napsala: „Dotyčný nebyl o tomto závěru ošetřující lékařkou uvědomen. O tomto závažném kroku je nutno pacienta informovat, rovněž jeho diagnózu není vhodné sdělovat úřadům.“ Z mého pohledu jde nejen o lidské, ale i profesní pochybení.

Hovořil jste předtím s lékařkou o pití?

Abstinent nejsem, ale nepatřím mezi závislé. Mám nad tím kontrolu. Pokud se napít nemůžu, ať už když jdu do práce, nebo budu řídit, či bych náhodou mohl mít zbytkový alkohol, prostě se nenapiji. To jsem říkal i té doktorce. Devatenáct let jezdím bez nehody, nikdy mi nebyl prokázán alkohol za volantem, mám nulové bodové konto… Jen jedinkrát jsem kdysi dávno dostal drobnou pokutu za prošlou lékárničku.

Co po ohlášení následovalo? 

Musel jsem jít zpět k první doktorce K. Ta mi dala lékařský posudek, že závislý na alkoholu nejsem a smím řídit motorová vozidla. S tím jsem pak musel za praktickou lékařkou, která vydala potvrzení pro úřad. Magistrát na základě toho zastavil řízení o odebrání řidičského průkazu.

Jaké následky by pro vás měla ztráta řidičáku? 

Jezdím každý den, musím zásobovat rodinný obchod. Řídím v práci a pak mám také sbírku budoucích veteránů. Renault 19, Fiat Tipo a Škodu Favorit. Následky by pro mě byly fatální. Nikdy bych o tom nediskutoval, kdybych jel večer napitý, policisté mi dali dýchnout a přišel jsem o papíry. To bych si řekl, že jsem hloupý a je to moje chyba.

Co vás nejvíce překvapilo?

Přijde mi absurdní, že zde není presumpce neviny, ale presumpce viny. Jde o to, že odborný lékař může dát podání na úřad, ale způsobilost stejně nakonec musí prokázat praktik. Proč to tedy není tak, že v obou případech rozhoduje odborný lékař? Také nechápu, proč mě lékařka nijak neinformovala, když jsme se viděli. Kdybych byl nějakou dobu v zahraničí, vrátil bych se a byl bez řidičského průkazu. Pokud by mě náhodou zastavila policie, bylo by to maření úředního rozhodnutí, za což může hrozit i vězení.

 

Autoři: Matouš Jelínek, Petr Slováček

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.