Když ztratíte registrační značku, náhradní nevyrábějte a nevyjíždějte

Pokud jste přišli o registrační značku, rovnou odstavte auto. Jízda vozem bez registrační značky vás může stát až deset tisíc korun a rok bez řidičského průkazu. Policie je nesmlouvavá a k náhodám či nevědomosti příliš nepřihlíží. Jediná vaše cesta musí vést na úřad a vůz si musí počkat na nové tabulky.

Může se to stát každému řidiči: ráno najde na parkovišti auto bez registrační značky, někdo si ji odnesl. Podnapilá legrácka nebo krádež ze škodolibosti se však může prodražit především majiteli auta - pokud s ním bez značky vyjede do ulic.

„Spěchal jsem ráno do práce a před domem si všiml, že nemám přední registrační značku. Riskl jsem to a vyrazil s tím, že mi upadla někde během cesty, neměl jsem čas to řešit. Stejně sem dostal pokutu, policii to nezajímalo. Tak jsem musel rovnou pro nové,“ popisuje řidič Martin s tím, že do práce stejně dorazil až odpoledne.

Co s sebou vzít na úřad

  • občanský průkaz
  • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění, příp. výpis z obchodního rejstříku, pokud jde o firemní vozidlo
  • zápis o oznámení krádeže Policii ČR, pokud byla registrační značka ukradena
  • poškozené nebo zbylé tabulky registračních značek
  • osvědčení o registraci vozidla
  • technický průkaz
  • listinu osvědčující oprávnění jednat jménem jiné osoby v případě, že věc vyřizujete za blízkého člověka

Zdroj: Ministerstvo dopravy České republiky

Krádež běžné registrační značky je vzhledem k její hodnotě považována za přestupek. Povinností řidiče však je ji v takovém případě co nejdříve nahlásit policii. „V případě odcizení registrační značky můžete krádež nahlásit na jakékoliv policejní služebně a posléze věc dále řešit s příslušným úřadem, který registrační značky vydává. Nahlášení odcizení či ztráty ale doporučujeme provést neprodleně. Řidiči se tak vyhnou zbytečným komplikacím, jelikož může dojít k jejímu zneužití. Například na újezdech od benzinových čerpacích stanic,“ uvedla Eva Kropáčová z Policejního prezídia České republiky.

Pokud jste značku ztratili před jízdou nebo během jízdy, policii nic hlásit nemusíte, ale je třeba to oznámit na magistrátu nebo na úřadu obce s rozšířenou působností, který značky vydává. Ten ji zaeviduje jako ztracenou a zneplatní. I zde platí, že čím dříve, tím lépe - tedy nejlépe hned poté, co ztrátu zjistíte. Ani po nahlášení však nesmíte bez registrační značky s vozidlem na silnici vyjet.

Pokud jste značku ztratili až cestou, je třeba auto odstavit a pokračovat v cestě jinak - třeba pěšky nebo vlakem. „Jízda bez espézetky je celkem drahý špás, protože se za ni ukládá pokuta od 5 do 10 tisíc korun. A spolu s ní navíc i zákaz řízení na dobu od 6 do 12 měsíců,“ uvedl expert na dopravní právo Michal Dlabola.

Policie pokutu neuděluje na místě, ale přestupek vždy oznámí do správního řízení.

Výmluvy nepomohou

Někdy jde opravdu o nešťastnou náhodu a ztrátu registrační značky řidiči zjistí až ve stejném okamžiku s policií během kontroly. „Lze se bránit proti obvinění z přestupku v situaci, kdy SPZ z vozu spadne až během jízdy v době před silniční kontrolou. Přestupkem je jen zaviněné jednání, tedy takové, o kterém dotyčný minimálně měl a mohl vědět. Vyjede-li někdo prokazatelně s vozem, na kterém jsou řádně umístěny tabulky SPZ, a nevšimne-li si, že se při jízdě jedna z nich uvolnila a spadla, pak se tím nedopustil přestupku,“ vysvětlil pro iDNES.cz advokát Dlabola.

Co říká zákon

§ 125c odst. 1 písm. a/ bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu):„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky.“

§ 125c odst. 5 písm. d/ zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu): „Za přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1.“

§ 125c odst. 6 písm. b/ zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu): „Zákaz činnosti se uloží na dobu od šesti měsíců do jednoho roku za přestupek podle odstavce 1 písm. a)."

§ 24 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: „Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem. Nejde o krajní nouzi, jestliže toto nebezpečí bylo možno za daných okolností odvrátit jinak.“

§ 16 odst. 4 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich:„Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkovou okolnost, která vylučuje jeho protiprávnost, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za přestupek spáchaný z nedbalosti.“

§ 25 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: „Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem.“

§ 15 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: „K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek se vyžaduje zavinění . Postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.“

Pokutě se však řidič spolehlivě vyhne jen tehdy, když má důkaz, že před jízdou SPZ na autě ještě byla. Vědět by to měl, protože před každou jízdou si musí auto zkontrolovat. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu z ledna 2016 by měla stačit například i svědecká výpověď spolujezdce: „Nelze sice vyloučit, že výjimečně dojde i k situaci, že registrační značka spadne bez zanedbání povinností řidiče zcela náhodou během jízdy a řidič tuto skutečnost zjistí až při silniční kontrole, ale v takovém případě je povinen tuto nahodilou událost důvěryhodným způsobem prokázat (svědecká výpověď, fotodokumentace apod.).“

Kdo si však auto před jízdou fotí? „Policisté vždy každý jednotlivý případ hodnotí zcela individuálně,“ doplnila Kropáčová.

Podle právníka Dlaboly existují i další situace, kdy vám policisté jízdu bez registrační značky prominou: ze zákona je to například jednání v krajní nouzi, když je třeba odvrátit bezprostředně hrozící nebezpečí, které jinak odvrátit nelze. Například akutní porod na samotě u lesa, kde není signál. Obdobná situace jako krajní nouze je i nutná obrana. „Například pokud bude člověk doma přepaden a při útěku nasedne do auta bez SPZ, které má jinak doma jen „na ozdobu“, třeba jako veterána. Pak takovouto jízdou s tímto autem nesporně nespáchá přestupek,“ doplnil Dlabola.

Stav takzvané krajní nouze by však měli řidiči dobře promyslet. „Každý by měl zvážit, jestli situace opravdu naléhavě vyžaduje nějaký zásah a jestli takový zásah opravdu nelze podniknout bez porušení zákona. Protože pokud si někdo sice bude myslet, že jedná v krajní nouzi, ale ve skutečnosti tomu tak nebude, potom bude za přestupek plně zodpovědný a jeho omyl jej nevyviní,“ uvedl advokát.

Na nakreslenou SPZ raději zapomeňte

Řidiči se snaží nepříjemnou situaci, kdy je třeba odstavit auto a vydat se na magistrát pro nové registrační značky tramvají nebo po svých, řešit všelijak. V jedné internetové diskuzi se dokonce objevila rada, že od pokuty řidiče zachrání SPZ namalovaná lihovým fixem na karton a zastrčená za čelní nebo zadní sklo. Auto je tak podle diskutujících alespoň dočasně řádně označeno. „Smysl to má asi takový, jako když padá roj meteorů a vy si nad hlavou roztáhnete deštník,“ usmívá se nad radou právník Dlabola.

Zničení značky kvůli číslu

Ne vždy se výměna registrační značky řeší kvůli odcizení či krádeži. Někdy je to jen nespokojenost s tím, co na ní stojí.

„Setkali jsme se s kuriózními případy, kdy naši klienti řeší ztrátu či poškození značek z náboženských nebo kulturních důvodů. Řešili jsme nové značky pro klienty, kteří odmítali mít na značkách tři šestky - ďáblovo znamení. Naše čínská klientela zas nechce mít na značkách číslo 4, neboť to pro ně znamená smrt," uvedla Diana Žalčíková ze společnosti PřepiServis.

Proč jsou tresty za ztracenou nebo odcizenou registrační značku tak přísné? Mají odradit řidiče od demontování nebo skrývání registračních značek. Ti si přelepovali registrační značky černou páskou, nebo zakrývali listem, motorkáři značky ohýbali nebo překrývali dokonce dámskými kalhotkami, aby se uchránili pokut za překročení rychlosti, nebyli dostižitelní při zavinění nehody nebo se vyhnuli placení za parkování v pražských zónách. Monitorovací auto, které projíždělo hlavním městem a auta kontrolovalo, tak nebylo schopné registrační značku rozeznat (více najdete zde).

Jak získat novou registrační značku?

Ztráta nebo odcizení registrační značky znamená pro řidiče dvojí otravu - kromě nepříjemného překvapení a hrozby vysoké pokuty totiž musí absolvovat kolečko na úřadě, případně ještě s policií. „Klienti se často rozčilují, co vše musí podstoupit, když jim byla odcizena značka (někdy bohužel i s vykradením vozidla). Počínaje oznámením na policii přes pojišťovny až po vlastní zajištění registrační značky. Velmi je pohoršuje, že musí registru odvést správní poplatek za novou značku, i když o ni přišli ne vlastní vinou,“ doplnila Diana Žalčíková ze společnosti PřepiServis.

O novou registrační značku si mohou řidiči zažádat na magistrátu nebo na úřadu s rozšířenou působností, který značky vydává. Pokud případ řešila policie jako krádež, je třeba s sebou přinést zápis o oznámení Policii ČR.

„Kromě osobních dokladů a živnostenského oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku, pokud byl vůz firemní, je třeba s sebou vzít i zbylou nebo poškozenou tabulku registrační značky, osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz,“ informoval Tomáš Lukašík z tiskového oddělení ministerstva dopravy.

Diplomaté i veteráni

přehled registračních značek, které vozí česká auta

Registrační značky se používají od samotného počátku automobilismu. Například v Rakousku-Uhersku s nimi auta jezdila už od roku 1906. V Česku jsou nejčastěji vidět ty standardní bíločerné. Speciální značky mají například zkušební auta, diplomaté, veterány či závodní auta. Umíte ve značkách číst? Podívejte se na přehled.

Úřad stávající registrační značky zaeviduje jako kradené či ztracené. Na auto pak vystaví zcela nové. Ty žadatel dostane na počkání a zaplatí za ně celkem 450 korun - tedy 200 korun za každou tabulku a správní poplatek 50 korun. U motorky je to pak 250 korun. „I v případě, že mi bude odcizena jedna tabulka z auta a budu vracet druhou, přesto podléhám zaplacení poplatku dvakrát 200 korun plus 50 korun. Dvousetkorunové poplatky jsou vázány na výrobu nových značek,“ doplnil Lukašík.

Změnu registrační značky pak nezapomeňte nahlásit na pojišťovně, ta vám vystaví novou zelenou kartu.

Autor: Martina Procházková

Zdroj: auto.idnes.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.