Kolik stojí zimní údržba silnic? Za jeden kilometr byste měli ojeté auto

V Královéhradeckém kraji je připravený plán, který zajistí zimní údržbu komunikací na území kraje.

V letošní zimní sezóně budeme udržovat silnice v délce 3 751 kilometrů. Na zimní údržbu krajských komunikací plánujeme vynaložit částku 185 milionů korun. Pochopitelně, pokud bude zima mírnější a tím méně nákladná, ušetřené finanční prostředky použijeme pro letní údržbu komunikací,“ říká první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství. Jeden kilometr údržby tak vychází na téměř 50 tisíc korun!

Silničáři v Královéhradeckém kraji v letošní zimní sezóně 2020/2021 zajistí údržbu silnic první, druhé a třetí třídy v celkové délce 3 751 kilometrů. Chemicky budou udržovat 2 729 kilometrů, inertními materiály 419 kilometrů a pluhováním 392 kilometrů. Neudržovaných úseků je 211 kilometrů. Ve skladech pro posypové materiály mají připraveno 23 tisíc tun soli a 12 tisíc tun inertních materiálů.

„Letos jsme nakoupili pět nových nosičů, které zapojíme do zimní údržby. Celkem tedy budeme mít k dispozici 121 sypačů s radlicemi, 50 nakladačů, 18 sněhových fréz a přes 110 traktorových radliček. Do zimní údržby zapojíme 85 dispečerů, 230 řidičů a 30 osob ostatního personálu. Máme také připravený Plán zimní údržby,“ sděluje Jiří Brandejs, ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje a. s.

Plán zimní údržby podrobně popisuje úkoly jednotlivých zaměstnanců při zajištění zimní údržby komunikací na území Královéhradeckého kraje, seznam mechanismů, spojení s nepřetržitou službou, seznam dispečerů, úložiště posypového materiálu, sjednanou výpomoc, režim ZÚS v CHKO, KRNAP a podobně. V mapové části Plánu zimní údržby je znázorněno rozdělení komunikací dle technologie údržby, dle pořadí důležitosti nebo jsou zde rozpracovány mapy jednotlivých okruhů.

„I když budeme dodržovat uvedená preventivní opatření, tak lze očekávat, že se absenci řidičů sypačů, jak z důvodu vlastní nemoci nebo z důvodu karantény, nevyhneme. Vše bude záležet na okolnostech, jak počtu absencí na jednotlivých pracovištích, tak i konkrétních povětrnostních podmínkách v daném čase a lokalitě,“ doplňuje ředitel údržby silnic Brandejs. Dodává, že při relativně malé absenci řidičů jsou schopni zimní údržbu zvládnout bez problémů a nebude nutné měnit postupy stanovené Plánem zimní údržby.

„Pokud však dojde na jednom nebo více pracovištích k zásadní absenci řidičů, přistoupíme na daném území k údržbě dle pořadí důležitosti, kdy nejdříve ošetříme hlavní tahy mezi městy a poté další komunikace podle důležitosti. Jsme připraveni udělat maximum, abychom vše zvládli za co nejmenších komplikací pro řidiče,“ ukončuje náměstek Martin Červíček.

Časové limity ke zmírnění závad stanovuje prováděcí vyhláška k Zákonu o pozemních komunikacích, a to v prvním pořadí do tří hodin, u druhého pořadí do šesti hodin a u třetího pořadí do dvanácti hodin. K prodloužení času ošetření vozovek dojde především u komunikací ve třetím pořadí. Za běžných podmínek údržba těchto komunikací trvá čtyři až šest hodin. Za ztížených podmínek zaviněných koronavirem se silničáři budou snažit zajistit údržbu komunikací ve třetím pořadí do dvanácti hodin.

Řidičům je i v letošním roce od 1. listopadu k dispozici webová aplikace „Zimní obslouženost“, díky níž se snadno dozvědí, kdy naposledy byl daný úsek ošetřen. Provozuje ji Údržba silnic Královéhradeckého kraje a. s., která zajišťuje sjízdnost na komunikacích I., II. a III. třídy podle schváleného Plánu zimní údržby. Aplikaci najdete opět na www.uskhk.eu.

 

Autor: Tomáš Malík

Zdroj: autoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.