Kupní smlouva na auto – na co si dát pozor?

Ať již kupujete či prodáváte auto, správně sepsaná kupní smlouva je základem úspěchu a výrazně snižuje rizika spojená s koupí či prodejem vozu. Připravili jsme pro vás proto shrnutí toho, na co si dát při uzavírání kupní smlouvy pozor.

Jaké náležitosti musí kupní smlouva obsahovat?

Kupní smlouva na auto je standardní smlouvou o koupi věci movité a stejně jako např. nájemní smlouva, i kupní smlouva na auto musí obsahovat určité zákonné náležitosti:

  • označení smluvních stran, tedy prodávajícího a kupujícího, příp. zplnomocněné osoby. Lze jen doporučit, aby byla identifikace stran pečlivá a měli jste tak veškeré potřebné údaje v případě, že byste druhou stranu chtěli kontaktovat;
  • označení předmětu převodu, tedy vozidla. Znovu lze jen doporučit, aby popis obsahoval nejen základní specifikace, ale také důkladný popis stavu vozidla. Specifikace vozidla by tak měla obsahovat značku vozidla, model, registrační značku, barvu, VIN, rok výroby, číslo technického průkazu, počet najetých kilometrů a datum poslední technické kontroly;
  • ujednání o přesné výši kupní ceny prodávaného vozidla, včetně lhůty k zaplacení a pokynů k platbě;
  • seznam dokumentů k vozidlu a počet předávaných klíčů;
  • datum uzavření a podpisu kupní smlouvy.

Vedle základních náležitostí lze jen doporučit, aby kupní smlouva obsahovala také tato další ujednání:

  • prohlášení o stavu vozidla, včetně jeho historie, vad, výbavy, apod.;
  • čestné prohlášení kupujícího, že předmětné vozidlo je jeho majetkem a nejsou na něj navázané žádné právní vady;
  • jakým způsobem proběhnou změny v evidenci vozidel, resp. kdo, kdy a na čí náklady zajistí přepis vozidla;
  • jakým způsobem bude vůz předán.

Vzor kupní smlouva na vozidlo zdarma ke stažení naleznete pod tímto odkazem. Vzor je pouze obecný a vždy je potřeba jej upravit dle konkrétní situace. Pokud si nejste postupem jisti, vždy je lepší se poradit s advokátem.

Na co dalšího si dát pozor?

Je dobré si uvědomit, že v případě, dojde-li k reklamaci vozidla, základním dokumentem a podkladem je právě kupní smlouva. Dojde-li tedy např. k prodeji vozidla s vadou, která není zmíněna v kupní smlouvě (i přesto, že jste kupujícího ústně informovali), může kupující tuto vadu reklamovat a vymáhat po vás její opravu.

Pokud nemáte k dispozici doklady o vozidle a nejste si jisti jeho původem a historií, trvejte na garanci najetých kilometrů přímo v kupní smlouvě. Pokud by totiž smlouva garanci neobsahovala, i přesto, že byste na případný rozdíl v najetých kilometrech přišli, bude se vám složitě dokazovat.

Bude-li však kupní smlouva garanci obsahovat, bude vám k prokázání rozdílu stačit právě tato kupní smlouva a např. protokol z autorizovaného servisu, který skutečně najeté kilometry odhalil.

Odpovědnost za vady a odstoupení od smlouvy

Dle občanského zákoníku odpovídá prodejce za skutečnost, že prodává předmět bez vad. V případě, že se nějaká vada objeví do 6 měsíců od převzetí vozidla, má se dle ustanovení § 2161 (2) občanského zákoníku za to, že byl předmět prodán již s vadou.

Odstoupení od smlouvy je poté možné aplikovat v případě, že se po zakoupení vozidla začnou objevovat skryté vady (nejedná se o vadu vzniklou opotřebením), které nebyly v kupní smlouvě uvedeny.

 

Autor: Hugo Kottas

Zdroj: autoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.