Lze nechat zrušit dopravní značku, která vám vadí?

Dnes se ve světle aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu podíváme na to, jak se zbavit dopravní značky, se kterou nesouhlasíte.

 

Dneska se ve světle aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu podíváme na to, jak se zbavit dopravní značky, se kterou nesouhlasíte a o které jste přesvědčeni, že do svého místa nepatří, je nesmyslná nebo např. brání ve využívání Vašeho soukromého majetku (jako tomu bylo v případě, o kterém bude tento článek).

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 1 Aos 1/2012 – 30 ze dne 18. 7. 2012), o kterém se chci dnes zmínit, se týká případu, kdy Magistrát města Teplice umístil na silnici č. II/253 v obci Dubí značku „Zákaz zastavení“. Spoluvlastník přilehlé nemovitosti namítal, že stanovením takové místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo dotčeno jeho vlastnické právo, neboť u své nemovitosti nemůže zastavit, když danou nemovitost současně využíval v rámci svého podnikání a že tedy toto dopravní značení omezuje i jeho podnikatelské aktivity spojené se spoluvlastnictvím dané nemovitostí.

Toto rozhodnutí soudu není ani tak o věcných argumentech ve vztahu k umístění samotné značky (ostatně soud se jimi ani nezabýval, protože ten návrh na zrušení značky byl podán po lhůtě), jako spíš o způsobu správného napadení umístění značky, a to zejména s ohledem na dobu, do které to lze učinit a co lze přesně napadnout.

Krátce v této souvislosti připomenu, že umístění značky je tzv. opatřením obecné povahy ve smyslu ust. §171 správního řádu, které není ani právním předpisem, ani rozhodnutím. To je důležité zejména pro to, že se proti jejímu umístění např. nelze „odvolat“.

Pokud se Vám tedy konkrétní dopravní značka nelíbí a rádi byste se domohli jejího odstranění, musíte se totiž obrátit na soud, a to jmenovitě na krajský soud, aby v rámci postupu podle ust. §101a soudního řádu správního o Vašem návrhu rozhodl.

Co byl ale problém v této věci projednávané soudem, bylo nedodržení lhůty pro podání takového návrhu. Pamatujte tedy na to, že podat návrh naproti umístění konkrétní dopravní značky můžete nejpozději do tří let od jejího umístění, přičemž zmeškání lhůty pro podání takového návrhu nelze prominout. Pokud jste se tedy přistěhovali nově do určité lokality a místní úprava pravidel provozu se Vám nelíbí, je nutné nejprve zjistit, jak dlouho tam stávající značky jsou. Pokud tam jsou déle než tři roky, nemůžete jejich umístění již efektivně napadnout.

Pokud se Vám tedy konkrétní dopravní značka nelíbí a rádi byste se domohli jejího odstranění, musíte se totiž obrátit na soud, a to jmenovitě na krajský soud, aby v rámci postupu podle ust. §101a soudního řádu správního o Vašem návrhu rozhodl.

Co byl ale problém v této věci projednávané soudem, bylo nedodržení lhůty pro podání takového návrhu. Pamatujte tedy na to, že podat návrh naproti umístění konkrétní dopravní značky můžete nejpozději do tří let od jejího umístění, přičemž zmeškání lhůty pro podání takového návrhu nelze prominout. Pokud jste se tedy přistěhovali nově do určité lokality a místní úprava pravidel provozu se Vám nelíbí, je nutné nejprve zjistit, jak dlouho tam stávající značky jsou. Pokud tam jsou déle než tři roky, nemůžete jejich umístění již efektivně napadnout.

Zdroj: Autoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.