Mladí řidiči bourají častěji kvůli nepřiměřené rychlosti, říká výzkum

V nejmladší věkové kategorii řidičů je ve srovnání s ostatními největší podíl nehod zaviněno nepřiměřenou rychlostí — více než třetina. S rostoucím věkem, a pravděpodobně tedy i zkušenostmi za volantem, tento podíl klesá, říká analýza.

Analýza ukázala, že mladí řidiči bourají častěji kvůli nepřiměřené rychlosti, než jejich starší kolegové. Konkrétně, 33,41 % nehod řidičů ve věku 18–24 let má za příčinu nepřiměřenou rychlost. Uvádí to analýza webu Portál nehod, který je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů (ČKP).

Podíl nehod s touto příčinou na všech nehodách způsobených určitou věkovou skupinou řidičů se snižuje, čím jsou řidiči starší. Pro kategorii 25–31 let to je 24,46 % nehod, v kategorii 32–38 let to je 19,94 % nehod.

Nepřiměřená rychlost, jinými slovy nepřizpůsobení rychlosti aktuální situaci, patřila dle policejních statistik v roce 2020 k nejčetnějším (12 031 případů z celkem 75 371 nehod) i nejtragičtějším (179 usmrcených osob z celkem 417) příčinám nehod zaviněných řidiči motorových vozidel.

Pro úplnost je však nutno podotknout, že nepřizpůsobení rychlosti neznamená, že řidič jel vyšší rychlostí, než je v místě dovolená zákonem či značkou. V žádném případě nelze dovozovat, že dovolená rychlost je vždy přiměřená a že rychlost vyšší než dovolená je vždy nepřiměřená. 

Mladí řidiči jsou „úspěšní“ i co do výše škod, třebaže nenesou neslavné vítězství. „Průměrná škoda nehody způsobené mladými řidiči jako taková nebývá zas až tak vysoká. Celková škoda je však jedna z nejvyšších. Na vině je právě počet nehod, které mladiství způsobí. To může ukazovat i na fakt, že cena vozu mladistvých je nejspíše nižší, ale je to doháněno frekvencí nehod,“ vysvětluje Jan Chalas z firmy, která web Portál nehod provozuje.

Také z dat pojišťoven vyplývá, že mladší řidiči patří k těm rizikovějším. „U řidičů do 24 let je riziko, že způsobí nehodu, téměř 2,5krát vyšší, než je průměrná nehodovost v ČR,“ řekl Petr Jedlička, hlavní analytik ČKP.

Jak to zlepšit? Podle nedávného vyjádření lektora jízdy Jana Červenky by mohly pomoci řidičská oprávnění tzv. na zkoušku, kdy po určité době za volantem musí čerstvý řidič jít na další zkoušky, kurz defenzivní jízdy a tzv. školu smyku.

 

Autor: Marek Bednář

Zdroj: novinky.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.