Náhrada újmy aneb jak se domoci spravedlivého odškodnění a nenaletět

Účastníkem dopravní nehody se může stát každý z nás. Ať chceme, nebo nechceme. Můžete být sebelepší řidič, ale někdy srážce zkrátka nezabráníte. Jen málokdo ale přesně ví, jaké nároky a v jaké výši může coby poškozený po dopravní nehodě požadovat.

Základem je samozřejmě náhrada škody na samotném vozidle a jiných věcech, které byly při nehodě poškozeny, zničeny nebo ztraceny. Lze požadovat i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyl-li poškozený při dopravní nehodě schopnost ji opatrovat (např. bude v bezvědomí).

 

Při ublížení na zdraví mohou vzniknout následující nároky na náhradu újmy:

 

 

  • odškodnění bolestného,
  • odškodnění ztížení společenského uplatnění,
  • účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného
  • odškodnění ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti i po ukončení pracovní neschopnosti (v podnikatelském prostředí jde lze uplatnit ušlý zisk).

 

Poškození často zapomínají uplatňovat odškodnění v podobě například nákladů na léčení zraněného domácího mazlíčka, který byl v autě. Pokud se o Vás nebo o Vaši domácnost stará z důvodu Vašeho zranění při dopravní nehodě jiná osoba, lze požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů i v tomto směru. Vymáhat můžete i úhradu dalších účelně vynaložených nákladů souvisejících s dopravní nehodou, jako jsou např. náklady za půjčení náhradního vozidla po dobu opravy Vašeho poškozeného vozidla. Je však třeba mít na paměti, že tento nárok se posuzuje vždy ve vazbě na konkrétní situaci.

Budete-li při dopravní nehodě v pozici poškozeného, můžete velkou část z Vašich nároků uplatnit ze zákonného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinného ručení viníka dopravní nehody. Nároky na náhradu újmy můžete tedy řešit přímo s pojišťovnou, u které je pojištěno vozidlo viníka dopravní nehody. Máte-li vozidlo pojištěno havarijně, můžete úhradu nákladů na opravu vozidla řešit i z tohoto pojištění. To lze doporučit hlavně v situacích, kdy o viníkovi nehody není Policií ČR rozhodnuto na místě nehody, popř. když jste viníkem nehody Vy. Dojde-li při dopravní nehodě ke škodě na zdraví a máte-li sjednáno úrazové pojištění, lze samozřejmě požadovat pojistné plnění i z tohoto pojištění.

Zastavme se u povinného ručení. Znáte to všichni. Čím se předhánějí pojišťovny, které povinné ručení nabízejí? A na co lidé nejčastěji slyší? Ano, na cenu. Povinné ručení je podfinancované, to každý ví. Proto se také stává, že pojišťovna zaplatí jen to, co je nejnutnější. To, o co si poškozený řekne. A někdy ani to ne dobrovolně. Pokud zaplatit nechce, potřebujete pomoc odborníka, právníka specializovaného na náhradu újmy. Ten přesně ví, jaké nároky se dají vymoci a jak je správně důkazně podložit.

Všichni, kdo mají uzavřené odpovídající pojištění právní ochrany, mohou být v klidu. O vaše maximální odškodnění je postaráno. Ti z vás, kdo pojištění právní ochrany ještě nemáte, uvažujte o jeho rychlém sjednání. Dejte vždy přednost specializované a nezávislé pojišťovně, jako je D.A.S. Buďte obezřetní ohledně firem, které vám budou nabízet pomoc s odškodněním zdánlivě zdarma. Ano, možná nebudete muset nic investovat do právní pomoci, ale přijdete vždy o významnou část z odškodnění. Liší se to od firmy k firmě. Odškodnění může jít i do milionů. Když si pak někdo z takové částky vezme na provizi třeba 25 %, určitě to může hodně mrzet. Pojišťovny právní ochrany chtějí sice pojistné (jedná se řádově o korunové položky denně), ale odškodnění získáte vždy v plné maximální výši. Pojištění právní ochrany od D.A.S. je zkrátka jistota.

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.