Nástrahy po cestě do Chorvatska: kdy vás mohou i zavřít?

V tomto článku se nebudeme věnovat samotné cestě na dovolenou do Chorvatska, ale podíváme se na nejčastější přestupky, které čeští řidiči páchají doma, a co jim za takové přestupky hrozí v Rakousku, Slovinsku a samotném Chorvatsku. Budeme se tedy točit kolem překročení rychlosti, jízdy bez bezpečnostních pásů a používání telefonu za jízdy. Zároveň se okrajově podíváme i na toleranci alkoholu u řidičů ve výše uvedených destinacích.

Hned jako první informaci si musíme ujasnit dvě záležitosti, se kterými se ve svém profesním životě potkávám velmi často:

1) „Připisují se mi trestné body ze zahraničí do karty řidiče v Česku?“ – Body nasbírané v zahraničí se vám evidují pouze v zemi, kde vám jsou přiděleny. Nepropisují se tedy do karty řidiče v České republice.

2) „Když dostanu zákaz řízení v cizině, mám ho i doma?“ Pokud dostanete za přestupek zákaz řízení, tak tento opět stejně jako body platí jen pro dané území, doma tedy řídit můžete. Naopak ovšem platí, že pokud máte zákaz v České republice a český řidičský průkaz, tak máte zákaz řízení i v cizině. To si dnes i zahraniční policisté dokáží u svých českých kolegů ověřit, a pokud se prokážete neplatným řidičským průkazem, riskujete stíhání za maření úředního rozhodnutí.

V Rakousku pozor na rychlost a alkohol

Nyní se pojďme rovnou podívat na naše jižní sousedy, tedy na Rakousko. To je nejenom zemí, kterou projíždíme na letní dovolenou, ale často taky zemí, do níž jezdíme v zimě za lyžováním. Proto je dobré vědět, že Rakousko je příznivcem alternativních trestů. Jako alternativní trest k pokutě je odnětí svobody, u které si lze přepočítat rovnicí – co 60 EUR neuhrazené pokuty, to 24 hodin v rakouském vězení. Takže jízda pod vlivem alkoholu s hladinou nad 0,8 ‰, za níž můžete dostat pokutu od 300 EUR až 5 900 EUR, by v případě neuhrazení pokuty mohla znamenat odnětí svobody po dobu 5 až 98 dní.

To samé se ovšem vztahuje na pokuty, které vám po návštěvě zahraničí došly domů a vy jste je neuhradili. Proto výzvy provozovateli ze zahraničí nepodceňujte. Úplně totiž stačí, aby vás při přejezdu zastavili, a pokud pokutu neuhradíte na místě, tak pro vás dovolená rovnou i končí.

Co se týká přehledu přestupků, tak začněme tím, že Rakušané mají nastavenou toleranci alkoholu na hranici 0,49 ‰ a výjimku tvoří řidiči začátečníci (tedy ti, co mají řidičský průkaz méně než dva roky), na které se vztahuje nulová tolerance. Pokud překročíte hranici 0,5 ‰ a zároveň nepřekonáte hranici 0,8 ‰, tak pokuta bude v rozmezí 300 až 3 700 EUR, bude vám zakázána další jízda, ale nedostanete zákaz řízení, takže stačí vystřízlivět a můžete pokračovat. Nad hranicí 0,8 ‰ již pokuty rostou, jsou rovnou spojeny se zákazem řízení a maximální pokuta je 5 900 EUR.

Pojďme se vrhnout na v úvodu uvedené tři nejpokutovanější přestupky českých řidičů, tedy překročení rychlosti, jízdu bez bezpečnostního pásu a používání telefonního zařízení. U překročení rychlosti se rozlišuje překročení do 30 km/h, kdy hrozí pokuty od 20 EUR do 726 EUR. Nad hranicí 30 km/h už si můžete vykoledovat zákaz řízení, ale hlavně hranice maximální pokuty se posune až na 2 180 EUR, potažmo až 36 dní ve vězení.

Naproti tomu banálnější přestupky spojené s nezapnutými bezpečnostními pásy a používáním mobilního telefonu jsou řešeny pokutami od 35 EUR do 72 EUR. 

V rámci Rakouska si dejte pozor ještě na dva tvrdě stíhané přestupky, a sice na nedání přednosti v jízdě a předjíždění v místě, kde je toto zakázáno. Za ně můžete dostat zákaz řízení a vysokou pokutu až 2 180 EUR.

Slovinsko je benevolentnější, ale pokuty přesto zabolí

Posuňme se teď na naší pomyslné cestě dál do Slovinska, které není zastáncem alternativních trestů, takže zde riskujete hlavně pokutu a odebrání řidičského průkazu hrozí až za závažnější přestupky. Začněme tím, že stejně jako Rakousko i Slovinsko toleruje 0,5 ‰ u řidičů, kteří jsou starší 21 let, nejsou začátečníky nebo profesionály. Pokud byste nadýchali do 1,0 ‰, zaplatíte pokutu v rozmezí 300 EUR až 900 EUR. Nad hranicí 1,0 ‰ se již přistupuje k zadržení řidičského průkazu a pokutě až 1 200 EUR.

V přestupcích spojených s překročením rychlosti postupuje Slovinsko trochu neobvykle, jelikož rozlišuje limity překročení rychlosti v obci, mimo obec a na dálnici. V rámci obce a mimo obec se vystavujete zákazu řízení a pokutě 1 200 EUR ve chvíli, kdy překročíte rychlost o více než  50 km/h. Ale pokud o  50km/h, ba dokonce o 6 0km/h překročíte rychlost na dálnici, tak zaplatíte maximálně 1 200 EUR pokutu, ovšem bez zákazu řízení. Slovinci tedy mají volnější přístup k překračování rychlosti na dálnici.

Pokud se podíváme opět na banálnější přestupky, jako je nepoužití bezpečnostních pásů, případně použití telefonu, tak zde je taxativně nastavena pokuta na 120 EUR.

V Chorvatsku vám mohou krátkodobě zadržet řidičský průkaz a také vás zavřít

Blížíme se do finále a projdeme si všechny zajímavosti v rámci přestupků v Chorvatsku, kde tamní legislativa umožňuje policistům pozastavit řidičský průkaz i krátkodobě, případně je řidičům umožněno hradit pokutu složenkou do 8 dní na jakékoliv poště či bance.

Pojďme rovnou na srovnání trestů spojených s alkoholem. Tolerance je opět nastavena na 0,5 ‰ a tato neplatí pro řidiče mladší 24 let. Pokud jste tedy v této skupině a jedete si do Chorvatska užít nočního života, musíte počítat s tím, že pro vás je hranice nulová a jejím překročením do 0,5 ‰ riskujete 1 trestný bod, pokutu ve výši cca 2 500 Kč a pozastavení řidičského oprávnění na dobu 8 dní, což platí pro všechny přestupky spojené s alkoholem a drogami.

Když se budeme bavit o hladinách od 0,5 ‰ do 1,15 ‰, tak zde jste sankcionováni 2 trestnými body a pokutami v přepočtu od 3 500 Kč do 18 000 Kč. Pokud byste ovšem dosáhli vyšší hodnoty než 1,15 ‰, tak krom 3 trestných bodů a pokuty v rozmezí 18 000 Kč až 53 000 Kč vám v případně neuhrazení pokuty hrozí alternativní trest v podobě odnětí svobody na 60 dní. Zde pozor, tento trest platí i pro ty, kteří se odmítnou podrobit dechové zkoušce! Proto je lepší dýchnout než se zkoušet vykroutit, jako se to často děje u nás, kde se tímto můžete vyhnout stíhání z trestného činu.

V oblasti překročení rychlosti chorvatská legislativa stejně jako ta naše rozlišuje překročení v obci a mimo obec, přičemž v obci jsou limity a pokuty logicky přísnější než mimo ni. Překročení v obci je do 50 km/h pokutováno až do cca 7 500 Kč a 1 až 2 trestnými body. Jestliže překročíte rychlost o více než 50 km/h, tak je zde opět pokuta od 18 000 Kč až 53 000 Kč, nebo v případě jejího neuhrazení alternativa v podobě odnětí svobody, což je novinka. Pokud o 50 km/h a více překročíte rychlost mimo obec, tak se vystavujete „pouze“ pokutě od 10 000 Kč do 25 000 Kč a 3 trestným bodům.

V oblasti banálnějších přestupků vám v Chorvatsku hrozí pokuta okolo 1 800 Kč, což platí pro jízdu bez pásů a používání mobilního telefonu. Pozor však na jednu „zajímavost“. Chorvaté mohou zajistit váš řidičský průkaz až na 8 dní nejenom za jízdu pod vlivem alkoholu, ale mohou tak učinit i v následujících případech:

  • Pokud řídíte bez předepsaných brýlí, nebo kontaktních čoček
  • Za jízdu na motocyklu bez helmy
  • Za řízení ve stavu vyčerpání, nebo při zdravotních obtížích

Za tyto jmenované dostanete kromě zadržení řidičského průkazu pokutu okolo 3 500 Kč.

Je tedy jasné, že skútr si nepůjčujte bez helmy pro vás a spolujezdce, stejně tak si nenechte na ubytování vaše brýle nebo čočky. Zkuste se vyhnout klasické „jízdě na jeden zátah“ a radši si buď odpočiňte, nebo se v řízení střídejte. Asi by nebylo ideální, kdyby hned kousek za hranicemi místní policisté usoudili, že jste moc unavení, nebo že je rýma z klimatizace důvodem zadržet vám řidičský průkaz hned na startu dovolené.

Přeji vám, ať se vyhnete všem nesnázím v dopravě, dojedete na místo své dovolené v pořádku, a doufám že výše uvedené rady pro vás budou jen zajímavým čtením při povalování se na pláži.

Autor: Tomáš Blecha

Zdroj: garaz.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.