Návod na řešení dopravních malérů přímo od policie

Není nehoda jako nehoda. A víte, jak správně postupovat při poruše nebo když vám dojde palivo? A co reflexní vesty, jsou povinné jen pro řidiče? Náš manuál vytvořený s dopravní policií na vše odpoví.

Silniční provoz v Česku sice patří mezi ty relativně klidnější, ovšem o plynulosti dopravy na některých úsecích nebo vysoké kvalitě silnic vážně nemůže být řeč. Čas od času zažijete za volantem kromě běžné rutiny také maléry, případně i nehody. Co v takových chvílích dělat? Ve spolupráci se zástupcem dopravní policie jsme pro vás sepsali návod.

Naším konzultantem za ruku zákona byl plukovník Petr Dušek. Společně pro vás máme článek o tom, co dělat, když vás na silnici potká malér nebo nehoda. Tušíte, jak se správně zachovat, když…?

 
Foto: Jakub Misík

Jak se věci mají z hlediska zákona, prozradil plukovník Petr Dušek z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Co dělat, když dojde v provozu palivo?

Jestliže řidič nedobrovolně zastaví kvůli nedostatku paliva či jiné poruše, způsobí tím většinou překážku v provozu na pozemních komunikacích, kterou musí neprodleně odstranit. Pokud to není možné, je nutné místo označit a událost nahlásit policii.

„Překážka musí být označena tak, aby ji jiný účastník provozu na pozemních komunikacích mohl včas a z dostatečné vzdálenosti zpozorovat. Pro označení motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem, platí ust. § 26 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, což znamená, že výstražný trojúhelník musí umístěn na okraj vozovky ve vzdálenosti nejméně 50 metrů, na dálnici nejméně 100 metrů za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší,“ vysvětluje správný postup označení překážky Petr Dušek.

 
Foto: Jan Majurník

Nezapomeňte na dostatečnou vzdálenost při umisťování výstražného trojúhelníku

„Za snížené viditelnosti musí mít vozidlo tvořící překážku na pozemních komunikacích rozsvícena obrysová nebo parkovací světla alespoň na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace, popřípadě musí být osvětleno na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace alespoň jedním bílým neoslňujícím světlem viditelným zpředu i zezadu. O odstranění vozidla rozhoduje policista nebo strážník policie na náklady jeho provozovatele,“ dodává.

 
Foto: Policie České republiky

Za snížené viditelnosti nezapomeňte nechat zapnutá alespoň parkovací světla. Trojúhelník bezprostředně za autem a reflexní vesta pověšená vzadu opravdu nevyhovuje

Vždy dbejte maximálně na svoji bezpečnost a doporučujeme všem členům posádky mít v případě této (nebo i jiné) poruchy oblečenou výstražnou vestu i přes to, že tuto povinnost ukládá český zákon pouze řidiči. Pozor však na malér mimo obec za snížené viditelnosti.

 
Foto: Jan Majurník

Výstražná vesta sice není módní, ale může vám zachránit život

„V případě odstavení vozidla mimo obec za snížené viditelnosti se ze spolujezdců mimo vozidlo stávají chodci a ti jsou povinni ze zákona taktéž používat reflaxní vesty,“ upřesňuje legislativu Petr Dušek.

Na závěr radíme, že v případě odstavení vozidla na dálnici je bezpečnější vůz opustit, poruchu nahlásit, vzdálit se za svodidla a tam vyčkat výraznějšího označení „postiženého“ automobilu například autem Policie České republiky nebo správcem komunikace.

 
Foto: Policie České republiky

Při odstavení vozu na dálnici se raději vzdalte za svodidla, problém nahlaste a vyčkejte příjezdu výraznějšího osvětlení

A technické řešení?

Pokud vám dojde palivo u zážehového motoru, většinou postačí jen dolít pohonné hmoty a pokračovat v jízdě. U moderních dieselů však může dojít k zavzdušnění palivové soustavy a podle typu zastavěného systému se postupuje dále.

 
Foto: Jan Majurník

U vozidel s benzinovými motory stačí většinou jen dolít palivo a pokračovat v jízdě

Jak si s takovým problémem poradit? Na to jsme se zeptali Robina Babického, technického ředitele Mitsubishi Motors Česká republika.

„Pokud máte štěstí a váš motor disponuje pomocnou elektrickou podávací pumpou v nádrži, systém se o odvzdušnění postará sám. Samotné startování agregátu sice může trvat déle, ale končí často úspěchem,“ vysvětluje Babický.

„Druhé řešení má například pick-up Mitsubishi L200, ale i jiné vozy. Na tělese palivového filtru je ruční podávací pumpa, která v případě zavzdušnění palivové soustavy dopraví naftu po palivovém vedení i do palivového filtru, a podávací čerpadlo vysokotlakého čerpadla tak může začít plnit svojí funkci. Po krátkém opakovaném stlačování ruční pumpy lze soustavu odvzdušnit a motor nastartovat,“ doplnil Babický.

 
Foto: Mitsubishi Motors ČR

Některé automobily s dieselovým motorem mají ruční podávací pumpu, díky které palivovou soustavu odvzdušníte několika krátkými stisky

V nejhorším případě vás čeká odtah do servisu a následný zásah za použití speciálních přípravků a postupů pro odvzdušnění palivové soustavy.

Co dělat, když jsem svědkem dopravní nehody?

„Není nehoda jako nehoda. Pokud jsem však svědkem dopravní nehody, která je závažnější, je mojí povinností na bezpečném místě zastavit a zjistit stav účastníků nehody. Poté je nezbytné poskytnout osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážného ohrožení zdraví nebo jiného vážného onemocnění, potřebnou pomoc, pokud tak můžu učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného,“ popisuje Dušek.

 
Foto: Policie České republiky

Pokud jste svědky závažnější dopravní nehody, volejte tísňovou linku 155. Zkušení operátoři záchranky vás přesně navedou a pošlou na místo kolize pomoc

„Následně předám na sebe kontakt záchranným složkám pro poskytnutí svědectví z důvodu možného objasnění příčiny vzniku kolize. Pokud jsem svědek dopravní nehody, je odpovědné se jako svědek přihlásit, a to na tísňovou linku 158,“ doporučuje Petr Dušek.

Co dělat, když do mě někdo nabourá?

Pokud dojde k dopravní nehodě, musíte vědět, kdy je nutné volat policii a kdy postačí jen vyplnit evropský nehodový protokol.

„Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi, dojde-li při nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč,“ opakuje známou formulaci Dušek.

 
Foto: Vojtěch Dobeš

Jestliže vás někdo nabourá a škoda na některém z vozidel přesahuje 100 000 Kč, je nutné na místo zavolat policisty

„Dále tak musíte učinit, dojde-li ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě, nebo dojde-li k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace. Dále pak v případech, kdy účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích,“ interpretuje zákon plukovník.

Policii volejte i v případech, kdy se zúčastněné strany nemohou dohodnout na viníkovi předmětné srážky, některé z vozidel nemá platnou STK či máte podezření, že je některý z řidičů pod vlivem alkoholu, omamných látek či nedisponuje zelenou (bílou) kartou, dokládající sjednání povinného ručení.

 
Foto: Policie České republiky

Máte podezření, že je některý z řidičů pod vlivem alkoholu? Volejte policii

V případech, kdy však zákonná nutnost oznámit nehodu nevznikne, mají účastníci nehody povinnost si na požádání prokázat totožnost a sdělit si údaje o zainteresovaných vozidlech. Tyto informace se pak musí objevit na společném záznamu o dopravní nehodě (euroformulář). Po jeho vyplnění každá strana posílá protokol pojistiteli.

Co dělat, když mně někdo poškodí auto na parkovišti?

„Pokud vám někdo na parkovišti poškodí auto, tak na místo zavolejte policii, která provede šetření za účelem zjištění pachatele přestupku,“ radí Dušek.

 
Foto: Jan Majurník

Malér na parkovišti a viník neznámý? Volejte policii

Co dělat, když ztratím doklady od vozidla?

„V případě ztráty, odcizení, zničení nebo poškození uvedeného dokladu je jejich vlastník povinen požádat o vystavení duplikátu. K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností, který vede registr vozidel,“ upřesňuje Dušek.

 
Foto: Jan Majurník

Jestliže ztratíte doklady od vozidla, je vaší povinností požádat o vystavení duplikátu

Co dělat, když ztratím registrační značku?

Jestliže vám někdo ukradne registrační značku, nebo ji ztratíte, v žádném případně nevyjíždějte na pozemní komunikace. Jde o přestupek, za který hrozí pokuta v rozmezí od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.

 
Foto: Jan Majurník

Registrační značka položená za oknem? Na to také zapomeňte! Je to o pokutu i o řidičák

„Občas se velmi těžko posuzuje, zda jde o krádež, či „pouze“ o ztrátu registrační značky, například z důvodu poškozeného držáku. Vždy je však „bezpečnější“ nahlásit krádež (ztrátu) na místně příslušné Obvodní oddělení Policie ČR pro případ možného zneužití registrační značky, typicky při nezaplacení pohonných hmot na čerpací stanici,“ vysvětluje Dušek.

 
Foto: Policie České republiky

Ztratili jste RZ nebo vám ji někdo odcizil? Nevyjíždějte s autem do provozu, ale ztrátu (krádež) ohlaste na policii

„Kvůli vydání nových registračních značek pak musíte podat příslušnou žádost na úřadě obce s rozšířenou působností, u kterého je vozidlo v registraci,“ uzavírá téma malérů a nehod plukovník Petr Dušek z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

 

Autor: Jan Majurník

Zdroj: garaz.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.