Nehody mimo komunikace: Raději se dohodněte

Může se to stát kdykoli. Při zajíždění na parkovací místo mimo komunikace se srazíte s jiným autem. Víte, jak karambol řešit, pokud se s druhým řidičem neshodnete na vině? Dopravní policie jej šetřit nemůže, běžná hlídka nebo pojišťovny však ano.

Představte si situaci, kdy jedete třeba na sraz veteránů nebo burzu dílů. Při parkování na louce, která u akce dočasně slouží jako parkoviště, do sebe narazíte s jiným autem. Pokud se s druhou stranou nedokážete dohodnout na vině, nastává problém. Právě louky totiž mohou být nejtypičtějším příkladem prostorů mimo pozemní komunikace.

 

Háček spočívá v tom, že dopravní policie nemá pravomoc takové karamboly řešit. Nemůže rozhodnout o viníkovi, ani udělovat pokuty. „Pokud se událost stane mimo komunikaci, nejedná se o dopravní nehodu,“ upozorňuje Richard Hrdina, mluvčí Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy. Vše se odvíjí od toho, že zákon za dopravní nehodu považuje jen takovou událost, která se stala na pozemních komunikacích.

Škody vzniklé mimo pozemní komunikace jsou tedy složitější a jejich řešení není přímočaré jako u nehod na silnicích. „Neplatí na nich povinnost sepsat společný záznam o nehodě ani volat dopravní policii,“ vysvětluje Marie Petrovová z pojišťovny Allianz. Řidiči se tedy mohou dohodnout na vyrovnání mezi sebou. Pokud však chtějí událost řešit přes pojišťovnu, bez záznamu nehody se neobejdou.

Kde se nacházíte?

Rozpoznání, o jaký druh komunikace jde, však někdy může být složitější. „Policie v některých případech nahlíží do katastru nemovitostí, jak je veden pozemek, kde vznikla nehoda. Zda je to pozemní komunikace, nebo pole, louka, ostatní plochy,“ upozorňuje Petrovová.

Polní či lesní cesty i soukromé areály jsou totiž podle zákona účelovými komunikacemi, kde dopravní policie rozhodovat může. „Pokud jde o veřejně přístupný prostor, byť omezeně kdy a komu, jde o pozemní komunikaci a platí zde pravidla silničního provozu,“ dodává Petrovová.

Vodítkem může být i osazení prostoru značkami. „Pokud je v uzavřeném areálu dopravní značení (vodorovné nebo svislé), jedná se o pozemní komunikaci. Jestliže na takovém místě značky nejsou, prostor je mimo komunikace,“ objasňuje policista Hrdina. Například parkoviště u obchodního domu tedy je veřejnou komunikací a dopravní policie vaši nehodu řešit bude.

„Vždy tedy záleží na individuálním posouzení daného vzniku a místa nehody,“ doplňuje Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB pojišťovny.

S policií chybu neuděláte

Právě kvůli mnohdy nejasné kategorizaci místa nehody však rozhodně neuděláte chybu, když dopravní policii přivoláte. Přestože nebude moci šetřit samotnou situaci mimo pozemní komunikace, minimálně dokáže klidnit zjitřené emoce a poskytnout nestranný názor, čímž k řešení přispěje.

Jestliže jsou si účastníci jisti, že se nehoda odehrála mimo komunikace, ale neshodnou se na vině, mohou podle Hrdiny rovnou volat běžnou hlídku, která situaci může přímo řešit.

Podle zákona má povinnost udělat šetření a učinit zápis, případně předat k dalšímu šetření dle zjištění. V takové situaci by tedy podle Hrdiny účastníci měli operátorovi tísňové linky vysvětlit, že se nacházejí mimo pozemní komunikace. „Nehody pak řeší správní úřad jako poškození cizí věci. Policisté mohou případ předat rovnou, nebo vyšetřit a předat k rozhodnutí,“ dodává. V nejhorších případech dokonce může případ skončit u soudu.

Policista proto řidičům doporučuje vyhnout se emocím a snažit se o maximální shodu, aby nebyla asistence policie nebo postoupení do správního řízení nutné. „Účastníci jsou povinni si navzájem prokázat svoji totožnost a sepsat záznam o dopravní nehodě,“ říká.

Pojišťovnám na lokalitě nezáleží

Občas se můžete setkat s tvrzením, že mimo pozemní komunikaci povinné ručení neplatí, a způsobenou škodu tedy musí řidiči nahrazovat ze svého. Ztráty nároku na plnění se však bát nemusíte, pro pojišťovny není místo události důležité. „Nehody ve většině případů posuzujeme stejně, jako by došlo k nehodě na pozemní komunikaci,“ vysvětluje Milata z ČSOB.

Viníka pojišťovny určují v podstatě běžným způsobem. „Určujeme ho podle záznamu o dopravní nehodě a hlášení jak pojištěného, tak poškozeného. Pokud jsou uvedeni svědci, pak i na základě jejich výpovědí,“ doplňuje Milata. Vždy je podle něj rozhodující nehodový děj. Obdobně postupuje i pojišťovna Kooperativa. „Likvidátor provádí standardní šetření události s tím, že se více zaměří na informace, podezřelé okolnosti a znaky, aby vyloučil možný pojistný podvod,“ uzavírá mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Zachovejte klidnou hlavu

Po nehodě mimo komunikaci je ideální počínat si tak, jak doporučují různé materiály pojišťoven. Tedy v klidu se domluvit s druhým řidičem, sepsat záznam a situaci nafotit. „Prvním krokem by mělo být vyplnění euroformuláře, tedy záznamu o dopravní nehodě, který slouží i jako podklad pro řešení pojišťovnou,“ vysvětluje policejní mluvčí Richard Hrdina. Obě strany by se tedy v prvé řadě měly dohodnout na vině a řešení škody. Když se účastníci nedokážou shodnout, je vhodné přivolat i policii.

Řidiči by také neměli zapomenout, že ač takové nehody většinou není nutné řešit s policií, musí ji zavolat, pokud došlo ke škodě na majetku třetí osoby. Událost je poté potřeba nahlásit pojišťovnám, které záležitost dořeší. Od zúčastněných stran si ještě mohou vyžádat podrobné popisy události. Z nich a záznamu o nehodě pak vycházejí při rekonstrukci sledu událostí a určení viníka. „Vyplnit a podepsat záznam o nehodě, nafotit, sehnat si svědky. To vše pomůže s řešením pojistné události,“ vypočítává mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Víte, že…

… údaje o nehodě nemusíte vyplňovat na tzv. euroformulář? Podle zákona stačí klidně čistý list papíru se všemi detaily. Záznam lze dokonce pořídit a podepsat i elektronicky.

Autor: Matouš Waller

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.