Nejčastější závady na STK: Miliony osobních aut jsou zasaženy korozí, ovšem průšvihem jsou brzdy

Pokud žijete v přesvědčení, že se na českých stanicích technické kontroly vyhazuje jen za blbosti, mýlíte se. Dostal se nám do rukou oficiální materiál hlásající nejčastější závady na TK a počty vozidel s lehkou, vážnou či nebezpečnou závadou. Výsledky jsou alarmující, na českých silnicích jezdí prorezlé vraky, které často ani nebrzdí.

S každým zpřísněním technických kontrol vozidel se obvykle přižene vlna nevole a dav křičící cosi o nenasytnosti státního aparátu a provozovatelů STK. Jenže tato kontrolní pracoviště mnohdy odhalí takové vraky, jejichž provozování hraničí s všeobecným ohrožením.

 
Foto: Dekra

Některé vozy mají svá nejlepší léta už dávno za sebou, což se podepíše i na jejich stavu.

Získali jsme užitečná data za roky 2020–2023 vypovídající o tom, kolik osobních automobilů kategorie M1 (ne)prošlo STK a s jakým výsledkem. Koroze milionů vozidel asi nepřekvapí, ale ten průšvih s brzdami…

Pro pořádek připomeneme, že závady se na stanicích technické kontroly dělí do tří kategorií. Lehké (A), které jsou informativní pro řidiče/vlastníka, vyzývají k odstranění, ale nijak napřímo neohrožují bezpečnost provozu.

Kódem B se značí závady vážné, které mají vliv na provoz vozidla i životní prostředí, ale opět přímo neohrožují silniční provoz. S „béčkem“ vám však technik dá TK jen na 30 dní, přičemž vy do té doby musíte závadu odstranit a vrátit se pochlubit se svým výsledkem na stanici.

 
Foto: Dekra

Závady se dělí na tři typy, a to A, B a C, přičemž C znamená nejzávažnější.

Největší průšviháři  dostanou nebezpečnou závadu typu C, což značí bezprostřední ohrožení bezpečnosti provozu a okamžitou letenku pryč s protokolem označujícím vozidlo za nezpůsobilé k provozu. Tehdy auto na silnici nesmí minimálně do doby, dokud není závada odstraněna, což musí technik ověřit.

Teď, když už znáte základy, snadno pochopíte následující tabulku s výčtem případů nedostatků zkoušených vozů, z níž běhá mráz po zádech. Především kvůli těm skoro třem desítkám tisíc vozů, které na STK přijely po vlastní ose, aby se zjistilo, že kvůli vážným technickým nedostatkům vlastně vůbec nemají na silnici co dělat.

Typ závady Popis Počet případů
A Povrchová koroze kabiny, karoserie nebo nástavby vozidla. 2 540 510
A Povrchová koroze rámu nebo pomocného rámu vozidla, která nemá vliv na pevnost konstrukce vozidla. 1 564 944
A Mírná povrchová koroze/oxidace brzdového potrubí. 1 263 079
A Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) – poškozená funkční plocha zjevně nepřesahuje 1/5 její šířky nebo brzdový kotouč s rýhami zjevně nepřesahující hloubku rýhy 1,5 mm. 1 091 709
A Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení. 720 620
A Tlumič pérování je poškozený nebo netěsný avšak tato závada nemá vliv na provozní vlastnosti vozidla. 548 753
A Drobné netěsnosti ve spojích výfukového systému. 538 923
B Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. 40 926
B Je-li vyžadováno, není změna nebo úprava vozidla vyznačena v dokumentaci k vozidlu (dodatečná montáž tažného zařízení nebo ochranného rámu, apod.). 36 197
B Nesvítí některá obrysová nebo denní svítilna. 33 030
B Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. 32 788
B U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj. 27 610
B Únik provozních nebo jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu. 25 830
B Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo údajům, uvedeným v předložené dokumentaci k vozidlu (neschválená přestavba - pracovní stroj nesený, změna nástavby, karoserie, typ motoru, druh pohonu, změna hmotnosti nebo rozměru vozidla, apod.). 25 539
C Rozdíl brzdných sil (při brzdění nebo odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. 12 215
C Z brzdového potrubí nebo spojů únik brzdové kapaliny. 6 186
C Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. 4 121
C Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna. 3 876
C Vozidlo nedosahuje předepsaného brzdného účinku pro provozní brzdění. 2 681
C Rozdíl brzdných sil (při brzdění nebo odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30%. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. 1 713
C Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou není funkční. 1 642

Pokud jste si tabulku prošli, jasně vidíte, že lehkým závadám dominuje koroze karoserie, rámu, brzdového potrubí a brzd samotných. Dále jsou to zašlá světla, netěsné tlumiče a výfuk. Nic tak překvapujícího, vzhledem k tomu, jak starý český vozový park je.

V béčku máme krom administrativních věcí (zápis tažného zařízení apod.) zejména závady v osvětlení nebo úniky provozních kapalin, nicméně objevuje se zde náznak toho největšího průšvihu.

 
Foto: Dekra

Brzdy a gumy jsou to poslední, na čem byste měli šetřit.

Tím se dostáváme k nejzávažnějším závadám typu C, které jsou v rámci statistiky nejčastějších závad jen o brzdách. Jasně, že z cirka 6,5 milionu aktivně provozovaných vozidel kategorie M1 v Česku nebrzdí jen pár tisíc, ale chtějte takového řidiče potkat na silnici v krizi…

Šetřit na brzdách, potažmo pneumatikách je stejně chytré jako strkat vidličku do elektrické zásuvky. Brzdy jsou zkrátka základ, s nimiž se pojí i pořekadlo: „Co neubrzdíš, to neukecáš.“ V lepším případě totiž selhání brd skončí například skřípením plechů, v tom horším to může skončit až fatálně.

 

Autor: Jan Majurník

Zdroj: garaz.cz

 

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.