Netankujte nádrž až nadoraz. Přečerpaná může prasknout

Řada českých řidičů tankuje u čerpacích stanic nádrž až nadoraz, tedy po automatickém zastavení tankovací pistole ještě ručně dotáčí palivo až do chvíle, kdy již skoro vytéká z auta. Spousta motoristů totiž neví, že přeplněním nádrže může dojít k jejímu roztržení a následně i k požáru vozidla.

 

V nádrži auta musí totiž zůstat dostatečně velké volné místo. „Vzduchová bublina musí být v nádrži vždy, a to kvůli tepelné roztažnosti paliva. Pokud například v zimě natankujete studené palivo a poté auto zaparkujete ve vyhřáté garáži, objem paliva se může o deset až patnáct procent zvětšit a hrozí prasknutí nádrže,“ řekl Právu dobře informovaný zdroj z automobilky Škoda Auto.

Mnohým řidičům, kteří tankují nadoraz třeba kvůli tomu, aby co nejvíce ušetřili, když už zajeli k pumpě, kde je o něco levnější benzín než jinde, se tak může „úspora“ značně prodražit. Automobilky totiž v případě přečerpání nádrže odmítají odpovědnost za následky a řidič si případnou opravu musí hradit sám.

„V případě přečerpání jmenovitého objemu nádrže, a tím zaplnění bezpečnostního prostoru nádrže palivem odmítá Škoda Auto odpovědnost za škodu dle zákona 59/1998 Sb.,“ uvádí se v písemném vyjádření automobilky z loňského roku, který zaslala Českému metrologickému institutu (ČMI).

Do nádrže lze načerpat větší množství paliva

Celá řada řidičů je rovněž překvapena, když se jim podaří natankovat i o pár litrů víc, než činí objem nádrže uvedený v technickém průkazu vozidla. Podezírají pak pumpaře, že je okrádají špatným měřením dodaného paliva. Těmito stížnostmi se zabývá právě ČMI. Z vyjádření Škody Auto pro ČMI vyplývá, že do nádrže auta lze nalít mnohem více, než stojí v techničáku.

„Objemy bezpečnostního prostoru nádrže (odvzdušňovacích komor a nalévacího hrdla) činí navíc až 17 litrů ke jmenovitému objemu nádrže,“ píše se ve vyjádření. Údaje o tom, kolik lze do auta natankovat, jsou podle vyjádření Škody Auto uvedeny v návodu k obsluze.

„Jeden výrobce vozů písemně potvrdil, že určitým způsobem čerpání lze do nádrže načerpat běžně zřetelně více pohonných hmot, neboť celkový objem nádrže, jejíž jmenovitý objem uvedený v dokladech k vozidlu je 45 litrů, činí s bezpečnostním prostorem a nalévacím hrdlem 58 litrů s tolerancí dva až tři litry,“ řekl Právu Jindřich Pošvář z ČMI.

Zatím nebyla prokázána nesprávnost měřidel

ČMI provádí na pumpách, na něž si motoristé stěžovali, kontroly. Správnost měření na čerpacích stanicích pohonných hmot souvisí s výdejními stojany a měřidly. Ta jsou v souladu s právními předpisy ověřována ve dvouletých intervalech zaměstnanci ČMI.

„Chyba měřidla zjišťovaná při několika kontrolních režimech nesmí překročit chybu dovolenou (0,5 procenta), jinak není měřidlo  opatřeno úředními značkami a  nesmí být pro veřejný prodej používáno,“ uvedl Pošvář.

Na ČMI se přímo nebo přes Českou obchodní inspekci obracejí uživatelé osobních vozů, jejichž množství podle ČMI přímo úměrně stoupá s cenou pohonných hmot s tím, že do svých nádrží načerpali více pohonných hmot, než uvádí výrobce v manuálu k vozidlu.

„Zatím však ani v jednom z těchto případů nebyla prokázána nesprávnost stanoveného měřidla. Za období posledních dvanácti měsíců se vyskytlo asi 30 stížností, které jsme přešetřovali a přezkoušeli měřidlo. Ani jednou nebylo měřidlo chybné, ale skutečně bylo do nádrže načerpáno více pohonných hmot,“ prohlásil Pošvář.

Měřidla v autě jsou nepřesná

„Metrologické parametry u měřidel v autě jsou nesrovnatelně špatné. Na tuto skutečnost nemá vliv ani to, že údaje jsou pak u luxusnějších vozů různě přepočítávány palubním počítačem. Bohužel lavina stížností motoristů na výdejní stojany pohonných hmot je vyvolána zejména sugestivním vlivem informačních systémů moderních automobilů, které pracují s palivoměry měřícími s přesností v nejlepším případě pět procent, někdy i více než deset procent. A pak porovnává motorista toto měření s měřením stojanem, který má největší dovolenou chybu 0,5 procenta,“ dodal Pošvář.

Podle institutu dochází i k případům malého množství čerpání do například pěti litrů, kdy se  ručička palivoměru prakticky nepohne. Zákazník pak podezírá čerpací stanice či společnosti z podvodu.

Podle vyjádření značkových servisů a servisních poradců údajně palivoměr vykazuje natankované palivo až od množství alespoň šesti (v některých případech až deseti) litrů výše. Teprve po natankování většího množství se palivoměr kalibruje a indikuje nové palivo.

Zdroj:novinky.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.