Nové dopravní značky 2023: Pokuta za neznalost na evropských silnicích

Řidič se neví co symbol u silnice znamená, ale to jej neomlouvá Nové dopravní značky jsou tady a o kdo neví, zaplatí v případě přestupku mastnou pokutu.

Na silnicích se čas od času objevují nové dopravní značky a je běžné že o nich řidiči velmi často ani neví. Pak to podle toho vypadá, neumí se jimi řídit. Od té doby, co jsme součástí Evropské unie, přejímáme některé eurounijní předpisy, včetně těch dopravních. A volně se pohybujeme v rámci Schengenského prostoru, takže musíme jako řidiči akceptovat a znát dopravní značky v ostatních evropských zemích.

Jiný kraj, jiný mrav. A jiné dopravní značky

V případě nerespektování pak hrozí pokuty, mnohdy vysoké, v eurech. Provedli jsem průzkum mezi čtenáři a ukázalo se, že nové značky znal jeden dotazovaný z dvaceti. Tak třeba nedávno byla zavedena nová značka na dálnici mezi německými městy Mnichov a Ingolstadt. Tedy tam, kde čeští řidiči běžně jezdí. Jde o kulaté, sedmdesáticentimetrové značky v černobílém provedení.

i

Jsou zamýšleny jako pomocné orientační body pro automaticky řízené automobily. V kombinaci s velice přesným mapováním by měla autonomní vozidla díky tomuto značení zvládat bezpečnou orientaci. Na dálnicích A9 a A93, kde německé automobilky testují svá autonomní vozidla, by mělo být rozmístěno třináct značek. Toto značení je pro lidské řidiče, jakkoli výraz „lidské“ zní strašně, bezvýznamné. Pozor dávají jen roboti.

Značky pro auta bez řidičů? Apokalypsa možná začala

Jinde v Evropě je to však ale už odlišná situace. Tam jsou značky, které se řidičů týkají. Je třeba při cestách do zahraničí vnímat, že většina pravidel silničního provozu na území starého kontinentu si je sice navzájem velmi podobná. Ale že existují drobné rozdíly, které mohou být podkladem pro udělení pokuty. Pokud se tedy chystá řidič cestovat autem do jiné země, měl by znát základy místní dopravy. 

Tak třeba málo se ví, že v Řecku platí jiná pravidla na kruhovém objezdu než u nás. V Čechách je kruhový objezd obvykle značen značkou Kruhový objezd a Dej přednost v jízdě. To znamená, že řidič dává přednost vozidlům, která jsou na kruhovém objezdu. V Řecku je to většinou opačně. Kruhové objezdy nejsou značeny značkou Dej přednost v jízdě, a tak má přednost vozidlo, které na kruhový objezd najíždí.

Řidiči z ČR musí znát značky v zahraničí, jinak pokuta

Nejde tedy o jiné dopravní značky, ale jiný styl jejich použití. Motoristé, kteří pojedou aktuálně do Španělska, teď musí vědět, že tam mohou narazit na nové značky. Jednou ze značek je značka ta s označením P-35, která má za úkol upozornit řidiče na blížící se úsek silnice, kde vozidla často mění směr. Jde o prevenci před možnou kolizí. Další značkou je symbol s označením P-33.

 

 

i

Označuje omezenou viditelnost, která může být způsobena kouřem, deštěm, mlhou a sněhem. Důležitá může být i značka R-120, která vymezuje hranice Nízkoemisních zón. Pod tímto označením lze s největší pravděpodobností čekat doplňující tabulku s tím, co je třeba dělat.  U nás se nové značky právě teď nevyskytují, tedy ty zbrusu nové. Před pár lety se ale objevilo nějaké nové značení. Například značka Stop pro prevenci vjetí na dálnici v protisměru, symboly pro udržování bezpečné vzdálenosti nebo označení městského okruhu.

Autor: Martin: Sedláček

Zdroj: StN. EL Periodico, autozive.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.