O připsání bodů se řidiči dozvědí přes SMS. Ministerstvo vychází vstříc veřejnosti

Pokud řidič dostane při spáchání přestupku trestné body, měl by se o tom dozvědět díky SMS či e-mailu. I to je jeden z podnětů, které ministerstvo dopravy hodlá zapracovat do návrhu změn bodového systému.

Resort se v dubnu po zveřejnění návrhu změn obrátil na veřejnost, aby jej lidé doplnili o své připomínky. Na zveřejněnou e-mailovou adresu přišlo přes devět stovek návrhů.

„Cílem je udělat bodový systém přehlednější, lépe řidiče o bodech informovat a najít způsob, jak agresivní řidiče odradit od opakování nebezpečných přestupků. Žádné drakonické zvyšování pokut nechystáme,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a za návrhy lidem poděkoval.

Nyní se řidiči o tom, že jim byly přiděleny trestné body, automaticky nemusí dozvědět. Vědí třeba jen o pokutě, která se s daným přestupkem pojí. Kolik mají bodů, si musí zjistit sami, například na Czechpointu.

Povinná prohlídka u specialisty
Dalším z návrhů veřejnosti, který ministerstvo slíbilo využít, je povinný posudek od specialisty pro ty, kteří přišli o řidičský průkaz kvůli alkoholu či drogám a vrací se do provozu.

„Podmínkou pro znovuzískání řidičského oprávnění by byl lékařský posudek specialisty na závislosti, který by ověřil, že řidič není na alkoholu či návykových látkách závislý,” navrhuje nyní ministerstvo. Doposud stačila prohlídka od praktického lékaře.

Snížit by se mohly i pokuty za drobnější přestupky, jako je špatné parkování či jízda bez zapomenutých dokladů. Ministerstvo už v návrhu oproti současnosti snížilo horní hranici blokové pokuty u těchto přestupků z 2000 korun na 1500 korun. Ve správním řízení ale byla úřadům udělena možnost vyměřit pokutu s horní hranicí 5000 korun, oproti dnešním 2500 korun.

„Zvážíme, zda toto pásmo zachováme, nebo snížíme horní hranici,” slibuje ministerstvo.

Zmírnit by se mohl i postih řidičů za nehodu s lehkým ublížením na zdraví, kde nejde o trestný čin.

„Původní návrh počítal u těchto přestupků s tím, že může být udělen zákaz činnosti na 18 měsíců až tři roky, nově upravíme na 6 až 18 měsíců,” oznámilo ministerstvo. Snížena bude i horní hranice pokuty.

Lidé rovněž navrhovali vyšší pokuty za opakované porušování předpisů či jejich odstupňování podle příjmů. S tím však resort nesouhlasí, neboť by to bylo administrativně náročné a prakticky znemožňovalo udělit pokutu na místě.

Nejdřív v roce 2018
Změny bodového systému by mohly začít platit nejdřív od roku 2018.

Za nejzávažnější přestupky, mezi něž patří jízda pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, odmítnutí podrobit se vyšetření na přítomnost těchto látek či jízda bez řidičského průkazu by podle představ ministerstva nově hrozila pokuta v rozmezí 25 až 75 000 korun a zákaz řízení na 18 měsíců až tři roky.

zdroj: novinky.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.