Obnova řidičáku sebraného za alkohol může stát i desítky tisíc

Zavinění nehody pod vlivem alkoholu nebo řízení s promile v krvi znamená zabavení řidičského průkazu. Jeho opětovné získání může trvat měsíce i roky a hříšníka bude stát i desítky tisíc korun. Kdy stačí zajít k psychologovi a kdy už je třeba zasednout zpátky do autoškoly?

Milan nebyl dvakrát zodpovědný řidič: za volant sedl s alkoholem v krvi, „ťukl“ se s jiným autem a při policejní kontrole pak nadýchal. Na půl roku přišel o řidičské oprávnění. Jenže ani to mu nezabránilo řídit a kilometry vesele ukrajoval dál. Policie jej zkontrolovala podruhé a nakonec přišel o řidičské oprávnění na dva roky. „Čisté papíry“ jej pak stály měsíce ztraceného času, ježdění v MHD, obíhání úřadů, absolvování autoškoly a desetitisíce korun.

Alkulačka.cz - kalkulátor hladiny alkoholu v krvi

Mnoho řidičů žije v mýlce, že aby přišli o řidičák, musí buď způsobit velmi vážnou nehodu, nebo přijít o všechny body. Jenže ono stačí jedno opilé řízení, případně řízení pod vlivem zbytkového alkoholu po večírku, protože je to posuzováno jako ohrožení pod vlivem návykové látky.

„Máme sice nulovou toleranci, čili ke ztrátě řidičského průkazu teoreticky stačí třeba i jedna setina promile. Ale měřicí přístroje nejsou absolutně přesné a protože existuje fyziologická hladina alkoholu v těle, je ovlivnění alkoholem prokazatelné až při naměřené hodnotě 0,25 promile,“ upřesnil advokát specializující se na dopravní právo Michal Dlabola.

 

Jak tedy postupovat, přijde-li po policejní kontrole najednou do schránky výzva k odevzdání řidičského průkazu? Je zbytečné se odevzdání bránit, kartička v peněžence vám v takovém případě stejně k ničemu nebude. Provinilec totiž přichází o řidičské oprávnění, tedy o záznam v registru řidičů, nikoli o řidičský průkaz - ten je jen dokladem k oprávnění řídit.

Co je k vrácení řidičáku potřeba?

  • Žádost o přijetí k výuce a výcviku
  • Posudek o zdravotní způsobilosti(nesmí být starší než tři měsíce)
  • Výpis z evidenční karty řidiče (nesmí být starší než měsíc)
  • Dopravně psychologické vyšetření(nesmí být starší než jeden měsíc)

Zdroj: DEKRA

„K vrácení řidičského průkazu je pak nutné absolvovat dopravně psychologické vyšetření (za alkohol totiž nelze uložit trest zákazu řízení kratší než půl roku) a v případě, že se o vrácení řidičského průkazu žádá déle než po roce od uložení trestu zákazu řízení, pak je nutno absolvovat i zdravotní prohlídku a přezkoušení v autoškole,“ upozorňuje advokát Dlabola.

To znamená absolvovat zdravotní prohlídku u praktického lékaře a zkoušku se stejnými parametry jako při získávání řidičského průkazu v autoškole - je tedy nutné přihlásit se přes autoškolu a absolvovat zkoušku s komisařem.

A je dobré si také uvědomit, že pokud způsobíte prohřešek například v osobním autě, neztratíte řidičské oprávnění jen pro skupinu B, ale možnost řídit jako takovou. Je tedy třeba najít si takovou autoškolu, která má požadovaný rozsah skupin řidičského oprávnění v registraci.

„Pokud má majitel řidičského průkazu více skupin a požaduje vrácení všech těchto skupin, bude muset u všech prokázat odbornou způsobilost praktickou jízdou pod dohledem učitele a hodnocením komisaře. Laicky řečeno: sveze se se všemi typy vozidel, která chce zase řídit,“ upozornil na často přehlíženou samozřejmost vedoucí autoškoly a projektový manažer společnosti DEKRA, Martin Bednář.

Kdo musí k psychologovi?

Zákon mluví jasně: § 87a odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /zákon o silničním provozu/ říká, že dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku (a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů, (b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, (c) správním orgánem uloženého správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo (d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

Pro zkoušky kvůli vrácení řidičského oprávnění není nutné absolvovat výuku ani jízdy. „Všem žadatelům však doporučuji absolvovat alespoň základní konzultaci a cvičnou jízdu, aby zvýšili šanci na úspěšné přezkoušení. Žadatelé totiž mají pouze dva pokusy. Pokud neuspějí, musí absolvovat výuku a výcvik v autoškole v plném rozsahu, jako by nikdy držiteli řidičského průkazu nebyli,“ doplnil Bednář.

Žadatel o vrácení řidičáku tak absolvuje test z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a ze zdravotnických znalostí, praktické jízdy a případně test ze znalostí praktické údržby vozu.

„Formou testu u PC se ověří znalosti pravidel a zdravotnické přípravy (25 otázek s možností získání maximálního počtu 50 bodů, pro úspěšné hodnocení je nutné získat minimálně 43 bodů). Většinou se lidé testů bojí nejvíce, ale testy jsou v České republice poměrně jednoduché a logické. Pokud žadatel nepodcení přípravu, je vyhráno,“ shrnul Bednář.

Zkoušky z jízdy trvají minimálně třicet minut pro motorky, skútry, osobní auta nebo traktory. Pro nákladní auta nebo autobusy (skupiny C a D) minimálně tři čtvrtě hodiny, u těchto skupin se navíc skládají zkoušky z údržby vozidla. Žadatel se musí připravit na celkem 45 otázek. U nákladních aut žadatel ústně zodpovídá tři otázky, u autobusů čtyři. A jestliže se letitý řidič bojí testů, strach by měl mít spíš ze zkoušek z praxe. „Komisař hodnotí jízdu velmi důsledně z hlediska dodržování pravidel silničního provozu a řidičské zlozvyky nepřipouští,“ varuje letitý profesionál z DEKRY.

Pro cizince jsme levná varianta

Zažádat o vrácení řidičského oprávnění si mohou na území České republiky i cizinci. Pokud se přihlásí do české autoškoly a prokážou zde obvyklé bydliště nebo doloží potvrzení o studiu v ČR, ale nemají trvalý pobyt na území České republiky, je to možné. Mnozí z nich toho využívají, protože v Česku je cesta k řidičskému průkazu mnohem levnější.

„V Německu je totiž autoškola víc než čtyřikrát dražší v porovnání s českou autoškolou, a proto může žadatel výrazně ušetřit. Pokud dostatečně neovládá český jazyk, výuky a výcviku se účastní překladatel. Případně učitel musí být dostatečné jazykově vybaven. U zkoušky pak asistuje soudní tlumočník,“ popsal praxi Bednář.

Kolik stojí druhá šance?

Jak nákladná je vlastně cesta k „čistým papírům“? Záleží na míře provinění. Pokuta za alkohol v krvi při řízení auta se pohybuje od dvou a půl tisíc do padesáti tisíc korun.

„Vedle této pokuty musí platit přistižený řidič ještě tisíc korun náklady přestupkového řízení, dopravně psychologické vyšetření vyjde na částku kolem dvou tisíc korun, za přezkoušení se platí poplatek obci sedm set korun a autoškole kolem tří tisíc korun. Posudek o zdravotní způsobilosti vyjde na pár set korun,“ počítá expert na dopravní právo Dlabola.

Jinak řečeno, pokud dostanete nejnižší pokutu a bude třeba zaplatit přestupkové řízení a doložit „jen“ posudek psychologa, vyjde vás vrácení řidičského oprávnění na pět a půl tisíce korun. Často se však částka vyšplhá mnohem výše.

„Hlouběji do peněženky sáhne například ten, kdo měl řidičské oprávnění na více skupin vozidel. Cena za přezkoušení je závislá na množství skupin, které klient požaduje vrátit,“ doplnil Bednář s tím, že přezkoušení pro vrácení řidičského průkazu lze vždy absolvovat až po úplném vypršení trestu.

Nehodou to začíná

 

Martin Bednář z DEKRY je koordinátorem několikaleté bezpečnostní kampaně s názvem Nehodou to začíná. Ta cílí na čerstvé a budoucí řidiče. Mladým lidem se snaží zajímavou formou pomocí expertů ukázat, jaké jsou následky minimální chvilky nepozornosti a také kolik může ta nepozornost stát. Se studenty středních škol diskutují profesionálové: dopravní expert Ondřej Rechner, záchranář Alan Mejstřík nebo psycholog a drogový expert Ivan Douda.

Projekt Nehodou to začíná cílí na čerstvé řidiče. Proč jste zvolili tuto skupinu lidí?
Vždy je vhodné začít hned u mladých a poskytnout jim k obecným a základním informacím z autoškoly ještě mnohé další, které mohou ovlivnit jejich riskování a rozhodování. Většina z nich si neuvědomuje, co všechno je ve hře, pokud způsobí vážnou dopravní nehodu.

Kolik lidí kampaní už prošlo a jakou máte zpětnou vazbu?
Po třech letech, kdy projekt běží, se už blížíme počtu padesáti tisíc účastníků. Zpětné vazby máme spoustu od studentů i učitelů a je velmi pozitivní. Mnozí navíc sledují naše odborné příspěvky na sociálních sítích, komentují a někdy chtějí i poradit.

V rámci kampaně se zabýváte i problematikou alkoholu za volantem. Jak na tento fenomén reagují studenti?
Někdy je překvapí, jak otevřeně o alkoholu i jiných návykových látkách spojených s řízením mluvíme, ale my víme, že potřebují znát fakta. Zastrašování už není tak účinné jako dříve. Velmi podstatným následkem po způsobené nehodě v opilosti je totiž regres pojistného plnění. Vysvětlujeme jim, že způsobenou škodu pak musí uhradit řidič, a ta může být i v řádech milionů.

Jak se může škola do projektu přihlásit?
Přihlášení je snadné a účast je zdarma. Stačí navštívit naše stránky  nebo se s námi spojit. S týmem jezdíme po celé České republice a snažíme se nevynechat žádné větší město. 

Ivan Douda přednáší o problematice alkoholu ve vztahu k řízení v programu...

Ivan Douda přednáší o problematice alkoholu ve vztahu k řízení v programu Nehodou to začíná.

 

Důležitá čísla k prosinci 2018:

  • Start projektu: 1. ledna 2016
  • Počet účastníků: 47 166
  • Počet škol: 490
  • Počet představení: 236

Zdroj: auto.idnes.cz

Zdroj: auto.idnes.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.