Odpovědnost řidiče za důsledky aneb Na pokáleného i záchod spadne…

Nedávné rozhodnutí soudu ohledně "vybrzďovače" a nešťastného úmrtí malého dítěte vzneslo oprávněné dotazy, do jaké míry může být řidič odpovědný za důsledky svého konání za volantem. Reaguje právní expert JUDr. Tomáš Beran.

Dnešní článek bude určitou volnou reakcí na články, které se týkají dopravní nehody hojně diskutované nedávno, při které řidič BMW vybrzdil řidiče Škody Octavia, do které pak narazil řidič Audi a došlo ke zranění dvou dospělých a usmrcení malého dítěte. Nedávno padlo pravomocné rozhodnutí Vrchního soudu, který za celou událost uznal vinným řidiče BMW a uložil mu mimo jiné i trest odnětí svobody na 11 let.

Ten rozsudek vyvolal řadu otazníků a některým důsledkům tohoto rozhodnutí jsem se věnoval už v předchozích článcích. Uvidíme, jestli celá věc doputuje v rámci dovolání až k Nejvyššímu soudu a dozná nějaké změny, nicméně dneska bych se chtěl volně věnovat některým skutečnostem, které z něj plynou nebo s ním souvisí a na které se místy upozorňovalo i v diskusi.

 

Prakticky zásadní je v dané věci to, za co všechno člověk odpovídá, tzn. které všechny důsledky mu jsou ještě přičitatelné. V diskusi kdosi zmínil zajímavý případ, kterému se chci v tomto článku věnovat.

Ten případ počítal obecně s tím, že někdo vyvolá nebezpečnou situaci (budeme nejprve uvažovat, že úmyslně), na kterou ostatní reagují. Otázka pak zněla, za které všechny důsledky takové situace je ten, kdo ji vyvolal odpovědný. Pro názornou ukázku si vždycky vzpomenu na toto video:

https://youtu.be/lES4Q5kLk6E

I v něm spolujezdkyně způsobila svým způsobem nebezpečnou situaci, kdy ve druhém řidiči vyvolala důvodnou obavu o svůj majetek, zdraví a život. V tomto videu je to sice „jen“ vtip, ale stejně tak si můžeme představit situaci, kdy někdo nebezpečně předjíždí nebo na někoho „jako“ nebo doopravdy najíždí (tady si vždy vzpomenu na případ Lacina) a ostatní účastníci ve snaze odvrátit jim hrozící nebezpečí způsobí důsledky podobně závažné nebo ještě závažnější než ty, které bezprostředně hrozily, nebo jako v projednávaném případě zablokuje provoz na dálnici a vystaví tak ostatní riziku, které se bohužel v daném případě zhmotnilo i ve velmi vážných následcích.

Měla by být ta spolujezdkyně z videa odpovědná za to, že se řidič předjížděného vozidla lekne, dostane smyk, sjede ze silnice, narazí do stromu a zraní nebo usmrtí sebe nebo další osoby s ním ve vozidle přepravované? A pokud ano, kde je hranice toho, na základě čeho lze ještě usoudit, že ta obava byla důvodná a kdy naopak se jedná už o takový exces, který nemůže nikdo očekávat? Anebo je to jedno a nese ten, kdo nebezpečnou situaci vyvolal, odpovědnost za všechny důsledky, jakkoli některé mohou být méně předvídatelné?

Jiný příklad, který si pamatuji ještě z dob studia. Řidič se spolujezdcem v autě. Řidič při jízdě z kopce zjistí, že brzdy nepracují, ani když jim domlouvá (jak by řekl klasik). Auto nekontrolovaně zrychluje. Spolujezdec v zoufalé snaze si zachránit život vyskočí z auta a po nárazu do stromu zahyne. Řidič to s autem pošle do pole, situaci ustojí a nic se mu nestane. Měl by být řidič v takovém případě odpovědný za smrt spolujezdce, protože situaci taky vyvolal tím, že neměl vozidlo v bezvadném technickém stavu (jakkoli tady by to byla jen nedbalost)?


VYBRZĎOVAČ JDE DO VĚZENÍ, TEN, KDO REÁLNĚ NABOURAL, ODEJDE BEZ TRESTU?

Obecně odpovědět asi nelze, protože záleží na mnoha okolnostech. Co však asi s určitou mírou jistoty říct lze, je to, že to soudy posuzují velmi přísně. Alespoň v tom posledním případě tomu tak bylo. Neznám spis celé věci, neznám veškeré detaily, nicméně z dostupných informací je zřejmé, že v tomto případě soudy rozhodly, že míra přičitatelnosti následků je velmi široká.

Jak jsem v předchozích článcích psal, s mírou posouzení všech právních aspektů jednotlivými soudy se profesně úplně neztotožňuji, protože mám pocit, že zde roli sehrály i další aspekty, mezi kterými osoba odsouzeného a jeho související chování hrálo také svoji roli, což nemohu říct, že bych schvaloval, ale dovedu si představit, jak a proč to sehrálo svou roli.

A i proto ten dnešní nadpis a možná i to je vzkaz soudců tohoto případu řidičům – „podělejte to“ a i ten záchod na vás, metaforicky, spadne!

Autor: JUDr. Tomáš Beran

Zdroj: autoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.