Otáčení na silnici má svá pravidla, o kterých mnozí řidiči vůbec netuší

Správné otáčení na silnici zní jednoduše, přesto může mnoha řidičům stále zkomplikovat život, i když je neprovádí oni sami.

Pokud se otáčíte na dostatečně široké silnici, dejte znamení na změnu směru jízdy směrem vlevo. Pak najeďte co nejblíže levé straně jízdního pruhu, dejte přednost vozidlům jedoucím v protisměru, a následně se můžete pohodlně otočit. Pokud ale mezi pruhy vidíte plnou čáru, není v tomto úseku takový manévr povolen. Otáčení na úzké vozovce by pro mnoho řidičů znamenalo couvání, což je sice možné, ovšem dosti nebezpečné.

Rozdělení otáčení na dvě operace

V takových situacích se dá otočení rozdělit na dva úkony, z nichž prvním je zastavení na pravé krajnici silnice. Takovým postupem nebudete v první řadě nikomu projíždějícímu překážet, a zadruhé získáte prostor pro otočení v prostoru vozovky. Je ovšem nutné dát přednost všem vozidlům jedoucím v obou pruzích, tedy ve vašem i v protisměru. Využití krajnice je vlastně forma rozšíření úzké vozovky pro první případ s dostatečným prostorem.

i

Vždycky je ovšem lepší využít k otočení další plochu, například objet blok domů, projet benzínovou pumpu, nebo využít kruhový objezd, případně se zkrátka otočit mimo hlavní silnici a pak se na ni vrátit. Samozřejmostí je dávat pozor i na další potencionálně ohrožené účastníky silničního provozu, jako jsou chodci, cyklisté a další, které nesmíte jakkoli ohrozit. Pamatujte také, že otáčení je zakázáno na nepřehledných a jinak rizikových místech komunikací.

Nelze se otáčet na všech místech

Sem patří například zatáčky, tunely, horizonty, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, železniční přejezdy, a místa s dopravní značkou zákazu otáčení. V prostoru křižovatky je sice manévr otočení povolen, ale pouze v těch případech, kdy se jedná o křižovatku bez semaforů či bez řídícího policisty. Pokud na takovém místě provádíte otáčecí manévr, jsou vozidla z vedlejší komunikace povinna dát vám prostor.

i

Tedy jinými slovy, nevjet vám do cesty, když otáčení dokončujete a chcete se zařadit do opačného jízdního pruhu. Máte totiž přednost v celé křižovatce, nikoli jen u vjezdu do ní. Pokud během vaší cesty nastane potřeba otočení vozu, buďte velmi opatrní na své okolí a ohleduplní k ostatním. Ostatně vzájemný respekt a souhra vozidel je klíčovým prvkem veškerých manévrů na vozovce jakéhokoli typu.

 

 

 
 
Autor: Jaroslav Novčák
 
Zdroj: autozive.cz 
X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.