Platnost evidenčních kontrol se prodlužuje na rok, velký techničák skončí

Od začátku března začínají platit novinky v oblasti registrace vozidel a evidenčních kontrol. U nich dochází k prodloužení platnosti ze současných 30 dnů na rok, a to bez omezení počtu úkonů. Prodloužení platí zpětně i pro již provedené evidenční kontroly. Pokud tedy například řidič úspěšně absolvoval evidenční kontrolu v lednu 2023, platí do ledna roku 2024.

Zároveň není nutné předkládat protokol o jejím provedení při zápisu vozidla ani při změně vlastníka či provozovatele. Tyto informace si digitální systémy státu předají mezi sebou automaticky.

Nově odpadá i dosavadní nutnost absolvovat evidenční kontrolu u některých úkonů, třeba při změně, kdy se provozovatel vozidla stává vlastníkem, typicky po ukončení leasingu vozidla – tedy v případě, kdy má být jako nový vlastník zapsán jeho dosavadní provozovatel.

ednodušší je i rezervace registrační značky. Od prvního března si zájemci mohou zarezervovat značku už jeden měsíc před registrací vozidla. „Tím usnadníme práci a ušetříme čas například autodopravcům, kteří si zařizují všechny formality spojené se zařazením nového auta do svých flotil,“ vysvětluje ministerstvo dopravy. „Dobrou zprávu máme i pro držitele registračních značek na přání. K prvnímu březnu se též prodlužuje rezervace značky na přání při uložení značky na úřadu obce s rozšířenou působností, a to ze tří měsíců na šest.“

Od prvního března 2023 se již také k novým vozidlům nevystavuje čistopis technického průkazu, který by byl v rámci prodeje předáván společně s vozidlem. Jediným dokumentem k vozidlu sloužícím jako doklad k registraci vozidla je nově Prohlášení o shodě, tzv. COC list. Teprve v rámci registrace vozidla bude na úřadě vytištěn a předán technický průkaz. Může se stát, že k vozidlu byl technický průkaz vystaven před prvním březnem a vozidlo fyzicky předáno až poté – v takovém případě technický průkaz s vozidlem předán bude.

Od začátku března též platí, že v případě ukončení vyřazení vozidla už nebude nutné dokládat žádný další dokument, postačí pouze potvrzení o pojištění, tzv. zelená karta.

Jednodušší registrace historických vozidel

Další velký balík změn vstoupí v platnost od prvního září. Změny se dotknou především provozovatelů historických vozidel. Veterány bude možné nově registrovat nejen v místě bydliště, ale i na čtrnácti úřadech obcí s rozšířenou působností v sídlech jednotlivých krajů a v Kolíně. Dochází také k prodloužení lhůt u testování historického původu vozidel a jejich technického stavu, a to z dvou na pět let. Technická prohlídka na stanicích technické kontroly bude probíhat s přihlédnutím k různému stupni technického pokroku vzhledem k času uvedení do provozu.

Za tímto účelem byly vytvořeny tři základní kategorie: novodobá historická vozidla (od 1. 7. 1972), poválečná vozidla (od 1. 7. 1953 – 30. 6. 1972) a předválečná a válečná vozidla (do 30. 6. 1953).

Jeden doklad namísto dvou

„Od prvního ledna 2024 rušíme velké technické průkazy. Řidiči tak místo dvou průkazů budou nově potřebovat jen jeden,“ dodává ministerstvo dopravy. „Malý technický průkaz se obohatí o některé údaje, ostatní technické informace budou dostupné elektronicky a řidič je bude mít vždycky po ruce, třeba ve svém mobilu. K načtení dat z registru silničních vozidel bude stačit zadat číslo registračního dokladu nebo VIN kódu vozidla. Informace budou k dispozici i na Portálu dopravy.“

Změna dvou průkazů za jeden nový bude postupná. U starších vozidel se počítá s tím, že při nejbližším úkonu provedeném na registračním místě se technický průkaz odebere (odeberou se oba doklady) a vydá se doklad nový.

Autor: fdv

Zdroj: idnes.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.