Pokuta za rychlost v Chorvatsku, Rakousku či Itálii. Jaký trest vám hrozí v zahraničí?

Vysoké tresty za rychlost jako již tradičně hrozí v Rakousku či Švýcarsku. Ve Francii pak začali hojně pokutovat i nízká překročení limitů.

Letní prázdniny a čas dovolených se blíží, a tak se řidiči jedoucí na zahraniční dovolenou automobilem už pomalu začínají na cestu chystat. Zjišťují, kolik kde stojí dálniční známky nebo kde je cestou výhodnější natankovat. Mnozí také zjišťují, jaké pokuty jim hrozí, pokud by se náhodou cestou nechali unést a někde třeba překročili povolenou rychlost. Víte, jaké tresty vám kde hrozí?

Vybrali jsme proto 14 evropských států, kam Češi často vyrážejí na dovolenou, případně jimi často projíždí, a zmapovali, jaké jsou kde povolené rychlostní limity a jaké pokuty za překročení této rychlosti vám kde hrozí. Vycházeli jsme přitom primárně z  informaí Ústředního automotoklubu České republiky (ÚAMK). 

Povolené rychlostní limity ve vybraných evropských zemích pro osobní auta
Stát Město (km/h) Silnice (km/h) Rychlostní silnice (km/h) Dálnice (km/h)
Černá Hora 50 80 100 -
Francie 50 90 (80****) 110 (100)**** 130 (120)****
Chorvatsko 50 90 110 130
Itálie 50 90 (110) - 130
Maďarsko 50 90 110 130
Německo 50 100 - doporučeno 130
Polsko 50 (60)* 90 (100)** 100 (120)*** 140
Rakousko 50 100 - 130
Řecko 50 90 (110) - 130
Slovensko 50 90 130 130
Slovinsko 50 90 110 130
Španělsko 50 90 100 120
Švýcarsko 50 80 100 120
Velká Británie 48 96 112 112
*V noci, od 23:00 do 5:00 platí limit 60 km/h
**Na silnicích 1. třídy platí limit 100 km/h, na ostatních komunikacích 90 km/h
***Na silnicích s 2x2 pruhy platí limit 120 km/h
****Limity pro řidiče s oprávněním starým maximálně tři roky

Černá Hora: Pokuty za rychlost

Pokud není dopravními značkami uvedeno jinak, je v Černé Hoře ve městě povolena rychlost 50 km/h, zatímco mimo obec 80 km/h a na rychlostních komunikacích 100 km/h. Dálnice na území tohoto balkánského státu nejsou. Pro karavany nebo autokary je pak mimo obec na všech komunikacích povoleno maximálně 80 km/h.

Pokuty mají policisté právo ukládat na místě, ale nemohou je sami vybírat. Časté jsou také dopravní kontroly, při nichž je doporučeno se chovat klidně a vyvarovat se případných konfliktů. Známé jsou i případy vymáhání drobných úplatků při takové kontrole. Výše pokuty za rychlost v Černé Hoře se liší podle výše rychlosti nebo nebezpečnosti přestupku. V krajním případě hrozí i odebrání řidičského průkazu.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti v Černé Hoře
Přestupek Trest
Překročení rychlosti 10-30 km/h 40-100 Euro
Překročení rychlosti 30-40 km/h 60-150 Euro
Překročení rychlosti 40-50 km/h 70-200 Euro
Překročení rychlosti 50-70 km/h 100-450 Euro
Překročení rychlosti 70-90 km/h 150-1000 Euro
Překročení rychlosti 90+ km/h 300-2000 Euro + odebrání řidičského průkazu


Francie: Pokuty za rychlost

Francie se v poslední době mezi řidiči nechvalně proslavila tím, že trestá i sebemenší překročení povolené rychlosti, známe vícero případů řidičů s pokutami za jízdu třeba o 2 km/h vyšší než limit. V zemi galského kohouta je tak dodržování povolené rychlosti nutností. Nelze se přitom spolehnout na detektory ukazující přesné místo radaru, které jsou zakázány, stejně jako antiradary bránící policejním rádio přenosům. Za nedodržení nařízení hrozí pokuta až 1.500 eur, nebo dokonce zabavení vozidla.

Pokud řidič zaplatí pokutu na místě, nebo do tří dnů, je peněžitý trest nižší, s pozdější platbou se naopak trest navyšuje. Pokuty jsou ve Francii rozděleny do několika kategorií podle závažnosti, třeba překročení rychlosti o 20-30 km/h spadá do čtvrté kategorie – standardní výše pokuty v tomto případě činí 135 eur. Při brzkém zaplacení však může klesnout na 90 eur, při pozdější platbě naopak vzroste na 375 eur, případně ještě výše. Platit pokuty lze elektronicky na poštách či v trafikách, se speciálními terminály, případně pomocí webové stránky amendes.gouv.fr. U závažných přestupků (překročení povolené rychlosti o více než 50 km/h) pak francouzští policisté mohou po cizincích vyžadovat složení finanční záruky, do jejího zaplacení jsou přitom oprávněni zabavit automobil.

Ve francouzských městech platí stejně jako u nás limit 50 km/h, obce jsou označeny obdélníkovým dopravním značením s názvem města nebo obce modrými písmeny na světlém pozadí, s červeným okrajem. Na dálnicích je výchozí 130 km/h omezena na 110 km/h v zastavěných oblastech, na pařížském okruhu je limit stanoven jen na 80 km/h. Za nepříznivého počasí (za deště) je povolená rychlost na dálnici omezena na 110 km/h, na ostatních komunikacích mimo obce na 80 km/h. Za mlhy, kdy je viditelnost menší než 50 metrů, je povoleno jet nejvýše 50 km/h, včetně dálnic. Mladí řidiči (i zahraniční) s oprávněním starým do tří let mají povinnost jezdit maximálně 80 km/h na okreskách, 100 km/h na městských dálnicích, respektive 110 km/h na běžných dálnicích.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti ve Francii
Přestupek Trest
Překročení rychlosti do 20 km/h standardní výše 68 eur
Překročení rychlosti 20-50 km/h standardní výše 135 eur
Překročení rychlosti 50+ km/h standardní 1500 eur

Chorvatsko: Pokuty za rychlost

V časté cílové destinaci českých dovolenkářů platí stejné limity jako u nás, tedy 50 km/h ve městě, 90 km/h mimo obec, 110 km/h na rychlostních silnicích a 130 km/h na dálnici. Mladým řidičům do 24 let věku jsou však limity sníženy na 80 km/h (mimo obec), na 100 km/h (rychlostní silnice), respektive 120 km/h (dálnice).

Policie může ukládat pokuty na místě, není je však nutné ihned platit. Lze zaplatit osm dnů od přestupku na poště či bance. Jako preventivní opatření však chorvatská policie může zabavit cestovní pas, dokud peněžitý trest řidič nezaplatí.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti v Chorvatsku
Přestupek Trest
Překročení rychlosti do 10 km/h 300 HRK
Překročení rychlosti 10-30 km/h 500 HRK mimo obec
Překročení rychlosti 30-50 km/h 1000 HRK mimo obec
Překročení rychlosti 50+ km/h 3000-7000 HRK mimo obec
Překročení rychlosti 10-20 km/h 500 HRK ve městě
Překročení rychlosti 20-30 km/h 1000 HRK ve městě
Překročení rychlosti 30-50 km/h 2000 HRK ve městě
Překročení rychlosti 50+ km/h 5000-15000 HRK ve městě

Itálie: Pokuty za rychlost

V Itálii se rychlostní limity proti české praxi mírně odlišují. Na hlavních silnicích mimo obec je povolena až 110 km/h, jinak je limitem 90 km/h. Dálniční 130 km/h pak na tříproudých úsecích může být zvýšena na 150 km/h, pokud to povolí dopravní značení. Za deště či sněhu se naopak limit snižuje na 100 km/h (na dálnici), respektive na 90 km/h na hlavních silnicích mimo obec. Nově kvalifikovaní řidiči s průkazem do tří let mohou na dálnici jet nejvýše 110 km/h a na okresních silnicích 90 km/h. Radarové detektory jsou v Itálii zakázány, lze však využít funkce navigace na upozornění stacionárních radarů.

Při případném trestu policie sice může uložit pokutu, nemůže ji však vybírat. Výjimkou jsou pouze řidiči vozidel se zahraniční značkou, od kterých mohou na místě vybrat až čtvrtinu pokuty. Provinilci však musí vystavit doklad. Pokud chcete pokutu zpochybnit, máte možnost, v takovém případě ale musíte složit záruku na čtvrtinu maximální výše pokuty v hotovosti (v eurech) nebo ve formě ručení. Při odmítnutí složení této záruky mají policisté právo zabavit vozidlo. I v Itálii platí, že při brzkém zaplacení pokuty je její výše u vybraných přestupků nižší.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti v Itálii
Přestupek Trest
Překročení rychlosti do 10 km/h 41-168 eur
Překročení rychlosti 10-40 km/h 168-674 eur
Překročení rychlosti 40-60 km/h 527-2108 eur, zákaz řízení na 1-3 měsíce
Překročení rychlosti 60+ km/h 821-3287 eur, zákaz řízení na 6-12 měsíců


Maďarsko: Pokuty za rychlost

Maďarští policisté mohou na místě vybírat pokuty za porušení dopravních předpisů, přičemž vždy musejí vystavit doklad o platbě v maďarských forintech. Pokutu lze zaplatit také třeba na poště, a to do 30 dnů od udělení trestu, jinak daňové začnou dlužnou částku vymáhat soudně. Pokud přitom policie zjistí, že na konkrétní automobil se vztahuje nějaká nezaplacená pokuta, může ho zabavit.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti v Maďarsku
Přestupek Trest
Překročení rychlosti 15-30 km/h 30.000 HUF mimo obec
Překročení rychlosti 30-45 km/h 45.000 HUF mimo obec
Překročení rychlosti 45-60 km/h 60.000 HUF mimo obec
Překročení rychlosti 60-75 km/h 90.000 HUF mimo obec
Překročení rychlosti 75-90 km/h 130.000 HUF mimo obec
Překročení rychlosti 90+ km/h 300.000 HUF mimo obec

Německo: Pokuty za rychlost

Německo je proslaveno svými dálnicemi s neomezenou rychlostí, na nichž je 130 km/h pouze doporučena, nikoliv limitována. Na druhou stranu je u našich západních sousedů stále více úseků, na nichž rychlost skutečně omezena je, mnohdy na 120 km/h. Pokud pak táhnete přívěs, je rychlost takového automobilu snížena na 80 km/h, případně 100 km/h, podle poměru maximální přípustné hmotnosti mezi přívěsem a tažným vozidlem. Pozor si je pak nutné dávat na autobusových zastávkách. Autobus lze předjet pouze pokud stojí, a to maximálně rychlostí chůze, což platí i pro protijedoucí vozidla.

Podobně jako v jiných zemích jsou detektory radarů měřících rychlost zakázány, přičemž ani navigace nesmí upozorňovat na radar. Policie může na místě vybírat pokutu až do výše 35 eur, vyšší částku lze vybírat pouze při závažném přestupku, jako zálohu při očekávání vyšší pokuty.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti v Německu
Přestupek Trest
Překročení rychlosti do 10 km/h 15 euro v obci, 10 eur mimo obec
Překročení rychlosti 11-15 km/h 25 euro v obci, 20 eur mimo obec
Překročení rychlosti 16-20 km/h 35 euro v obci, 30 eur mimo obec
Překročení rychlosti 21-25 km/h 80 euro v obci, 70 euro mimo obec
Překročení rychlosti 26-30 km/h 100 euro v obci, 80 euro mimo obec
Překročení rychlosti 31-40 km/h 160 euro v obci, 120 euro mimo obec
Překročení rychlosti 41-50 km/h 200 euro v obci, 160 euro mimo obec
Překročení rychlosti 51-60 km/h 280 euro v obci, 240 euro mimo obec
Překročení rychlosti 61-70 km/h 480 euro v obci, 440 euro mimo obec
Překročení rychlosti 70+ km/h 680 euro v obci, 600 euro mimo obec

Polsko: Pokuty za rychlost

Na polských dálnicích je povolen vyšší limit než u nás, maximální povolená rychlost tam pro osobní vozidla činí 140 km/h. U rychlostních komunikací s 2x2 pruhů lze jezdit 120 km/h. Ve městě se pak dá v noci jet 60 km/h, a to mezi jedenáctou večerní a pátou ranní.

U zahraničních řidičů polští policisté mohou vybírat pokutu na místě, jinak je případ postoupen k soudu a částku je nutné zaplatit do tří dnů. V takovém případě je možné řidiči zabavit cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti. Při nezaplacení hrozí řidiči až třicetidenní trest odnětí svobody. Pokuty z rychlostních kamer jsou z Polska zasílány vlastníkovi vozidla.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti v Polsku
Přestupek Trest
Překročení rychlosti do 10 km/h 57 PLN v obci, 114 PLN mimo obec
Překročení rychlosti 11-20 km/h 114 PLN v obci, 228 PLN mimo obec
Překročení rychlosti 21-30 km/h 190 PLN v obci, 380 PLN mimo obec
Překročení rychlosti 31-40 km/h 342 PLN v obci, 684 PLN mimo obec
Překročení rychlosti 41-50 km/h 532 PLN v obci, 1064 PLN mimo obec
Překročení rychlosti 50+ km/h 760 PLN v obci, 1520 PLN mimo obec

Rakousko: Pokuty za rychlost

V rakouských městech je maximální povolená rychlost stanovena na obligátních 50 km/h, mnohá města ale snížila v některých oblastech limit na 30 km/h. Podobně je na mnoha rakouských dálnicích nejvyšší povolená rychlost omezena na 100 km/h, na některých úsecích dálnic je pak limit snížen také během noci, od desáté večerní do páté ranní.

Na rozdíl od sousedního Německa, je v Rakousku možné využívat navigace upozorňující na výskyt radaru, naopak systémy aktivně hledající a rušící policejní radary povolené nejsou. Na místě mohou policisté uložit pokutu až ve výši 90 eur, v případě vyšší pokuty mohou žádat zaplacení zálohy. Zbytek peněžitého trestu je splatný do dvou týdnů od spáchání přestupku. Výše pokuty se liší podle vážnosti přestupku.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti v Rakousku
Přestupek Trest
Překročení rychlosti do 10 km/h 20-726 eur
Překročení rychlosti 11-19 km/h 35-726 eur na dálnici, 25-726 eur na ostatních komunikacích
Překročení rychlosti 20-30 km/h 50-726 eur na dálnici, 35-726 eur na ostatních komunikacích
Překročení rychlosti 30+ km/h 70-2.180 eur na dálnici, odnětí opravnění na min 3 měsíce
Překročení rychlosti 40+ km/h 150-2.180 eur v zastavěných oblastech, 2 týdny odnětí oprávnění
Překročení rychlosti 50+ km/h 150-2.180 eur mimo obec, 2 týdny odnětí oprávnění

Řecko: Pokuty za rychlost

Limity na řeckých silnicích jsou obdobné jako u nás. To znamená, že v tamějších městech se může jezdit 50 km/h a na dálnicích 130 km/h. Limit na běžných komunikacích je buď 90 km/h nebo 110 km/h. Řečtí policisté nesmějí shromažďovat pokuty na místě, motoristé musejí zaplatit pokutu do deseti dnů od přestupku, jinak s nimi bude zahájeno soudní řízení.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti v Řecku
Přestupek Trest
Překročení rychlosti do 20 km/h 40 eur
Překročení rychlosti 20-30 km/h 100 eur
Překročení rychlosti 30+ km/h 350-750 eur


Slovensko: Pokuty za rychlost

Rychlostní limity jsou u našich východních sousedů stejné jako u nás. Policisté mohou pokutu udělit na místě, vybrat mohou však maximálně 650 eur při závažných činů, jako je extrémní překročení povolené rychlosti. Pokud řidič pokutu zaplatí do 15 dnů od spáchání přestupku, je trest podobně jako v dalších zemích nižší. Zabavit vozidlo může policie jen v případě podezření, že je dané auto kradené, případně že bylo použito v souvislosti s trestným činem.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti na Slovensku
Přestupek Trest
Překročení rychlosti 6-10 km/h standardně 15 eur v obsi
Překročení rychlosti 11-15 km/h standardně 39 eur v obci, 30 eur mimo obec
Překročení rychlosti 16-20 km/h standardně 66 eur v obci, 42 eur mimo obec
Překročení rychlosti 21-25 km/h standardně 96 eur v obci, 66 eur mimo obec
Překročení rychlosti 26-30 km/h standardně 141 eur v obci, 99 eur mimo obec
Překročení rychlosti 31-35 km/h standardně 201 eur v obci, 162 eur mimo obec
Překročení rychlosti 36-40 km/h standardně 270 eur v obci, 201 eur mimo obec
Překročení rychlosti 41-45 km/h standardně 342 eur v obci, 270 eur mimo obec
Překročení rychlosti 46-50 km/h standardně 402 eur v obci, 342 mimo obec
Překročení rychlosti 51-55 km/h standardně 471 eur v obci, 402 eur mimo obec
Překročení rychlosti 56-60 km/h standardně 540 eur v obci, 471 eur mimo obec
Překročení rychlosti 61-65 km/h standardně 600 eur v obci, 540 eur mimo obec
Překročení rychlosti 66-70 km/h standardně 699 eur v obci, 600 eur mimo obec
Překročení rychlosti 70+ km/h standardně 798 eur v obci
Překročení rychlosti 71-75 km/h standardně 699 eur mimo obec
Překročení rychlosti 75+ km/h standardně 798 eur mimo obec

Slovinsko: Pokuty za rychlost

Také ve Slovinsku jsou rychlostní limity na jednotlivých typech komunikací stejné jako u nás, ve městech však roste počet zón s omezením na 30 km/h. Při špatném počasí, kdy viditelnost činí maximálně 50 metrů, je limit omezen na 50 km/h. 

Pokutu lze zaplatit na místě, přičemž při zaplacení do osmi dnů od přestupku peněžitý trest klesá na polovinu. Při odmítnutí zaplacení policisté mohou cizincům zabavit cestovní pas či jiné dokumenty a podat žalobu k soudu. Také závažné přestupky jsou předány k soudu, přičemž se řeší ve stejný den, kdy byl přestupek spáchán.

 

Výše pokut za porušení povolené rychlosti ve Slovinsku
Přestupek Trest
Překročení rychlosti do 5 km/h 40 eur v obci
Překročení rychlosti 6-10 km/h 80 eur v obci, 40 eur mimo obec
Překročení rychlosti 11-20 km/h 250 eur v obci, 80 eur mimo obec
Překročení rychlosti 21-30 km/h 500 eur v obci, 160 eur mimo obec
Překročení rychlosti 31-50 km/h 1000 eur v obci
Překročení rychlosti 31-40 km/h 250 eur mimo obec
Překročení rychlosti 41-50 km/h 500 eur mimo obec
Překročení rychlosti 50+ km/h 1200 eur + odebrání řidičského průkazu

Švýcarsko: Pokuty za rychlost

Švýcarsko je proslavené hustou sítí radarů měřících rychlost, a to i na dálnicích, a tak je v této alpské zemi dodržování povolené rychlosti nutností. Zároveň je nutné zdůraznit, že ve Švýcarsku je zakázáno používat radarové detektory, řidičům při nedodržení zákazu vedle pokuty hrozí i jejich zabavení.

Pokuty může švýcarská policie vybírat na místě, řidič ji musí zaplatit i v případě pochybností, v takovém případě však může vyžadovat, aby daná částka byla zaznamenána jako vklad. Není-li pak pokuta zaplacena do 30 dnů, je případ předán k soudnímu projednání. U závažných porušení lze navíc udělit pokutu podle výše příjmů řidiče, těm s vyššími příjmy tak hrozí vyšší peněžité tresty. Při bezohledné jízdě může být dokonce zabaveno vozidlo.

Ve Švýcarsku platí o něco nižší rychlostní limity než u nás, na dálnicích je povolená 120 km/h, na okresních silnicích 80 km/h. Těžká obytná vozidla mohou na švýcarských dálnicích dokonce jet maximálně 100 km/h. Za snížené viditelnosti platí, že řidič musí vždy být schopen zastavit své vozidlo do viditelné vzdálenosti od ostatních vozidel nebo překážky.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti ve Švýcarsku
Přestupek Trest
Překročení rychlosti do 5 km/h 40 CHF ve městě, 20 CHF na dálnici
Překročení rychlosti 6-10 km/h 120 CHF ve městě, 60 CHF na dálnici
Překročení rychlosti 11-15 km/h 250 CHF ve městě, 120 CHF na dálnici
Překročení rychlosti 16-20 km/h 400 CHF ve městě, 180 CHF na dálnici
Překročení rychlosti 21-25 km/h 600 CHF ve městě, 260 CHF na dálnici

Velká Británie: Pokuty za rychlost

Ve Velké Británii si tuzemští řidiči musí dávat pozor na rychlostní limity i kvůli tomu, že jsou uváděny v mílích za hodinu. Ve městech se tak smí jet 48 km/h (30 mph), na dálnicích a komunikacích s dvěma pruhy 112 km/h (70 mph) a na ostatních komunikacích mimo města 96 km/h (60 mph). Označeny jsou kruhovou bílou značkou s červeným okrajem ukazující maximální povolenou rychlost, přičemž je ukončuje kruhová bílá značka překřížená černou bílou čarou.

Co se týče pokut, tak vedle blokové pokuty mohou policisté v Anglii a Walesu zahraničním řidičům za vybrané přestupky (právě překročení povolené rychlost) vydat tzv. fixní pokutu v minimální výši 100 liber. Pokud řidič na místě nezaplatí, může mu policie auto znehybnit. Pokutu lze ale vymáhat soudně. Při překročení povolené rychlosti v zastavěné oblasti může policista udělit pokutu až do výše 1.000 liber, porušení limitu na dálnici může vyjít až na 2.500 liber.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti ve Velké Británii
Přestupek Trest
Překročení povolené rychlosti ve městě do 1.000 liber
Překročení povolené rychlosti na dálnici do 2.500 liber

 Zdroj: auto.cz

 

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.