Pokuty za kamery v autech: Nečernobílý svět

Záběry kamer z předního skla auta mohou představovat důležitý důkaz při hledání viníka nehody. Umístění záznamového zařízení ale musí splňovat přísné regule, jinak hrozí sankce. A v cizině jsou mnohdy ještě přísnější.

Vybrzďoval vás řidič před vámi, nebo, jak tvrdí protistrana, jste jen byli nepozorní a podívali se mu do kufru vlastní vinou? Právě záznam z palubní kamery může udělat jasno, to vše v souladu s českým právem. „Zpracování záběrů pro osobní potřebu řidiče zákon na ochranu osobních údajů dovoluje,“ říká Eva Kropáčová z Policejního prezidia. Jedním dechem ale vyjmenovává důležitou podmínku: „Záznamy nesmí být dále šířeny nebo zveřejňovány.“ Důvod? „Je třeba dbát na ochranu osobních údajů a neporušovat právo třetích osob na soukromí,“ uvádí Hana Botová z D.A.S. pojišťovny právní ochrany. Podle ní totiž nesmí být účelem pořizování záznamu identifikace konkrétních osob. Takže v záběrech žádné espézetky ani obličeje.

A pokud se videem přece jen někde pochlubíte? „Za zveřejnění kamerových záznamů z českých silnic může postih dosáhnout až výše 10.000 Kč,“ říká Igor Sirota z ÚAMK.

Ani když splníte všechny podmínky, nemusíte mít vyhráno – jak Kropáčová podotýká, „posouzení legálnosti záznamu jako důkazního prostředku vzniklé události je plně v působnosti příslušného správního orgánu, popřípadě soudu.“ To znamená, že sice svůj důkaz předat můžete, ale nemusí být brán v potaz.

Pozor na umístění!

Navíc vás čekají potíže, když nebudete mít kameru umístěnou správně. Jak potvrzuje policejní mluvčí Kropáčová, „zařízení musí být ve voze nainstalováno tak, aby neomezovalo a neohrožovalo řidiče nebo přepravované osoby a nebránilo výhledu z šoférova místa.“ V řidičově zorném poli totiž nesmí být umístěny žádné předměty, jež by omezovaly jeho výhled všemi směry. „V opačném případě lze uložit pokutu až do výše 2000 Kč v příkazním řízení, tedy přímo na místě,“ říká policistka Kropáčová.

Klidně statisíce

Dodržování jasných českých pravidel pro záznam cest na kameru ovšem v zahraničí vůbec nemusí stačit. Zejména na Západě jsou mnohdy ještě přísnější, zaklínají se ochranou osobních dat. Umísťovat kamery v autě je podle Botové zcela zakázáno ve Švýcarsku či Portugalsku.„V Lucembursku nesmí být pořizovány jakéhokoli záznamy veřejného prostranství,“ doplňuje seznam nejostřejších zemí Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Nejvíce jsou ovšem v Česku medializovány případy z velmi přísného Rakouska. Také tam platí striktní zákaz pořizovat z vozu soukromé záznamy veřejného prostranství. Takže když vás chytí s kamerou, je zle. „Posouzení, zda šlo o záběry pro vlastní použití, třeba zaznamenání cesty na dovolenou, nebo cílené záběry ostatních účastníků dopravy, je plně v rukou tamních strážců pořádku,“ varuje Sirota. Ti to obvykle vidí jako přestupek. Pokuty jsou více než citelné, při prvním prohřešku je flastr až 10.000 eur, tedy něco přes čtvrt milionu! Asi málokdo nad tím mávne rukou a nepřizpůsobí se tamním regulím. Ale kdyby přece a znovu vás chytili, sankce může vzrůst až na 25.000 eur, v přepočtu okolo 630.000 korun.

Před cestou do nejpřísnějších zemí proto mluvčí ÚAMK doporučuje snímatelnou kameru uložit do zavazadelníku, objektivy integrované již od výrobce pak alespoň zaslepit přelepkou, aby na první pohled bylo patrné, že nenatáčíte během jízdy. Kameru třeba v Rakousku smíte použít jen tehdy, když chcete po nehodě zaznamenat následky kolize.

Budský navíc radí být opatrný i v Německu, kde se soudy stále zabývají tím, jestli jsou záběry kamer legální, či ne. Zda převáží důležitost ochrany práv natáčených osob, nebo zájem o objasnění příčin nehod, to si nikdo netroufne předjímat. Každá spolková země má podle Budského vlastní pravidla, navíc ani názory právníků nejsou jednotné. Očekává se, že nepřehledný stav by měl rozseknout verdikt tamního nejvyššího soudu v Karlsruhe. Jedno je ovšem jisté – pokuty mohou být stejně likvidační jako v Rakousku.

Pro sebe ano, ale…

V dalších západních zemích je umístění kamer v autech dovoleno a pořizování záznamů z cesty také, ovšem výhradně pro soukromé účely. Že kamera nesmí vadit ve výhledu, je samozřejmé, ovšem používání palubních kamer je svázáno ještě dalšími omezeními. Například v Belgii může být podle Budského záběr použit i jako důkaz, ale všechny zúčastněné strany o tom musejí být informovány. V Maďarsku je povinné záznam pořídit s nižším rozlišením a zabezpečit jej proti neoprávněnému nahlédnutí třetích osob. U záběrů pořízených v Itálii zase musí být rozostřeny registrační tabulky. A pokud by se kamerové záběry z vaší cesty v cizině staly hitem sociálních sítí nebo internetu, může vás v případě odhalení podle Siroty čekat pokuta za nerespektování soukromí třetích osob v přepočtu až do výše jednoho sta tisíce korun. 

Kde smíte kameru umístit?

Zákon říká, že zařízení nesmí omezovat ani ohrožovat řidiče nebo osoby přepravované ve vozidle a bránit šoférovi ve výhledu. V jeho zorném poli proto nemohou být umístěny žádné předměty omezující mu výhled všemi směry s výjimkou schválených označení určených k umístění na skla vozidla.

Kam tedy kameru nainstalovat? Obecné určení míst není podle Ministerstva dopravy úplně možné – zorné pole řidiče je totiž nutné posuzovat pro každý typ vozidla individuálně. Pro umístění kamery se tak hodí například dolní místa čelního skla, kde výhledu na vozovku a okolí vozu brání plechy karoserie. Další takovým místem je pod horním ztemňovacím pásem čelního skla se sníženou propustností. Vhodná je i zadní plocha zpětného zrcátka, za níž se kamerka schová tak, aby nebyla vidět a tudíž nebránila šoférovi ve výhledu. 

Co říká český Ústavní soud?

Ústavní soud v Brně opakovaně zdůraznil, že základní v posuzování kolize práv je princip proporcionality. Na jedné straně právo nebýt natáčen u řidiče, který způsobil nehodu. Na druhé práva zraněných, hmotné škody a obecný požadavek na bezpečnost a ochranu zdraví a majetku. Použitelnost záznamu z kamery u soudu, který ozřejmí příčiny vzniku nehody, je proto zcela v souladu s právem.

Zdroj:auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.